S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 50.094

51
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-6 Sayılı Karar · Kurul Kararları

10037-6 - RG. 20.02.2021/31401 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2021

52
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-5 Sayılı Karar · Kurul Kararları

10037-5 - RG. 20.02.2021/31401 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2021

53
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-4 Sayılı Karar · Kurul Kararları

10037-4 - RG. 20.02.2021/31401 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2021

54
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-3 Sayılı Karar · Kurul Kararları

10037-3 - RG. 20.02.2021/31401 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2021

55
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-2 Sayılı Karar · Kurul Kararları

10037-2 - RG. 20.02.2021/31401 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2021

56
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-1 Sayılı Karar · Kurul Kararları

10037-1 - RG. 20.02.2021/31401 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2021

57
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2 Sayılı Karar · Kurul Kararları

10035/2 - RG. 20.02.2021/31401 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2021

61
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2021/5 - RG. 19.02.2021/31400 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2021

62
Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapan Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge · Yönergeler

61635850 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2021

63
Viral ve Bakteriyel Ajanlara Karşı İnsanlarda Kullanım Amaçlı Hayvan İmmünglobulin / İmmün Serumlarının Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz · Kılavuzlar ve Rehberler

KAD-KLVZ-22 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2021

64
Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.02.2021/31399 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2021

65
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2021 Tarih ve 9/262 Sayılı Kararı’na İlişkin Duyuru · Kurul Kararları

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2021

66
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.02.2021/31398 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2021

67
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-34 Sayılı Karar · Tebliğler

2021/ÖİB-K-34 - RG. 17.02.2021/31398 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2021

68
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-33 Sayılı Karar · Tebliğler

2021/ÖİB-K-33 - RG. 17.02.2021/31398 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2021

69
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-32 Sayılı Karar · Tebliğler

2021/ÖİB-K-32 - RG. 17.02.2021/31398 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2021

70
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-31 Sayılı Karar · Tebliğler

2021/ÖİB-K-31 - RG. 17.02.2021/31398 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2021

71
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-30 Sayılı Karar · Tebliğler

2021/ÖİB-K-30 - RG. 17.02.2021/31398 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2021

72
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-29 Sayılı Karar · Tebliğler

2021/ÖİB-K-29 - RG. 17.02.2021/31398 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2021

74
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/2/2021 Tarihli ve 10023 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

10023 - RG. 16.02.2021/31397 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2021

75
Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği · Tebliğler

2021/1 - RG. 16.02.2021/31397 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2021

76
Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması Hakkında 16/02/2021 Tarihli ve 20404225 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

20404225 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2021

77
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.02.2021/31396 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2021

78
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.02.2021/31396 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2021

79
İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.02.2021/31396 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2021

80
Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.02.2021/31396 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2021

81
Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.02.2021/31396 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2021

82
Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.02.2021/31396 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2021

83
Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama veAraştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.02.2021/31395 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2021

84
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşlemi İzin Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

85
2021 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi · Tebliğler

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

86
2021 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi · Tebliğler

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

87
2021 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi · Tebliğler

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

90
2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3547 - RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

95
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

96
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

97
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

98
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 13.02.2021/31394 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2021

99
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2021/7 - RG. 12.02.2021/31393 - Yürürlüğe Giriş T. 12.02.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: