S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20.283

51
İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

52
2018 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

53
2018 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

54
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/6 - RG. 16.05.2018/30423 - Yürürlüğe Giriş T. 14.06.2018

55
İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 14.06.2018/30451 - Yürürlüğe Giriş T. 14.06.2018

56
60
61
Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

62
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7849 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7849 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

63
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7851 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7851 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

64
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/32 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

65
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/31 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

66
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar · Tebliğler

RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

67
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/76 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/76 - RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

68
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/75 - RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

69
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

70
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

73
Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

74
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

75
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 303 - RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

76
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 50 - RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

78
İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.06.2018/30447 - Yürürlüğe Giriş T. 10.06.2018

79
İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.06.2018/30447 - Yürürlüğe Giriş T. 10.06.2018

80
Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.06.2018/30447 - Yürürlüğe Giriş T. 10.06.2018

81
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 09.06.2018/30446 - Yürürlüğe Giriş T. 09.06.2018

84
Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantı Protokolü · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 09.06.2018/30446 - Yürürlüğe Giriş T. 09.06.2018

85
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7888 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7888 - RG. 09.06.2018/30446 - Yürürlüğe Giriş T. 09.06.2018

86
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ · Tebliğler

2018/13 - RG. 09.06.2018/30446/1 - Yürürlüğe Giriş T. 09.06.2018

88
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 08.06.2018/30445 - Yürürlüğe Giriş T. 08.06.2018

89
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 08.06.2018/30445 - Yürürlüğe Giriş T. 08.06.2018

90
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/06/2018 Tarihli ve 217 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

217 - RG. 08.06.2018/30445 - Yürürlüğe Giriş T. 08.06.2018

92
Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 07.06.2018/30444 - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2018

93
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ · Tebliğler

TÜRKAK: 2018/1 - RG. 07.06.2018/30444 - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2018

94
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11671 - RG. 07.06.2018/30444 - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2018

96
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11697 - RG. 07.06.2018/30444 - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2018

98
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11705 - RG. 07.06.2018/30444 - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2018

99
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.06.2018/30444 - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2018

100
Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.06.2018/30444 - Yürürlüğe Giriş T. 07.06.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.