S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 56.352

11
Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin YönergeYönergeler

12513159 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2022

12
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 04.06.2021/31501 - Son Değişiklik T. 01.07.2022

13
Binaların Yıkılması Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 13.10.2021/31627 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2022

14
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10907 Sayılı KararıKurul Kararları

10907 - RG. 02.04.2022/31797 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2022

15
Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin GenelgeGenelgeler

2022/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2022

16
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair GenelgeGenelgeler

2022/14 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2022

17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 16.05.2022/31837 - Yürürlüğe Giriş T. 16.05.2022

18
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 16.05.2022/31837 - Yürürlüğe Giriş T. 16.05.2022

20
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/05/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-24 Sayılı KararıTebliğler

2022/ÖİB-K-24 - RG. 14.05.2022/31835 - Yürürlüğe Giriş T. 14.05.2022

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: