S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 51.317

51
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.05.2021/31477 - Yürürlüğe Giriş T. 07.05.2021

53
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06/05/2021 Tarih ve 25/749 Sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru · Kurul Kararları

25/749 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.05.2021

54
Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları · Kurul Kararları

8965-2 - RG. 02.02.2020/31027 - Son Değişiklik T. 06.05.2021

55
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2021/24 - RG. 06.05.2021/31476 - Yürürlüğe Giriş T. 06.05.2021

56
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-59 - RG. 06.05.2021/31476 - Yürürlüğe Giriş T. 06.05.2021

57
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-52 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

58
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-54 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-54 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

59
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-55 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-55 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

60
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-51 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-51 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

61
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-56 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-56 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

62
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-49 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

63
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-53 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

64
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-57 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-57 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

65
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-58 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-58 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

66
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-50 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-50 - RG. 05.05.2021/31475 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2021

67
Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3942 - RG. 04.05.2021/31474 - Yürürlüğe Giriş T. 04.05.2021

68
İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.05.2021/31474 - Yürürlüğe Giriş T. 04.05.2021

69
Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Hakkında 04/05/2021 Tarihli ve 24685977 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

24685977 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.05.2021

70
Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.05.2021/31473 - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2021

71
İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.05.2021/31473 - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2021

72
Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.05.2021/31473 - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2021

73
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.05.2021/31473 - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2021

74
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.05.2021/31473 - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2021

75
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.05.2021/31473 - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2021

76
VUK-134/ 2021-2 Sayılı Sirküler · Sirküler

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2021

77
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.05.2021/31472 - Yürürlüğe Giriş T. 02.05.2021

78
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.05.2021/31472 - Yürürlüğe Giriş T. 02.05.2021

79
Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.05.2021/31472 - Yürürlüğe Giriş T. 02.05.2021

80
Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.05.2021/31472 - Yürürlüğe Giriş T. 02.05.2021

81
Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.05.2021/31472 - Yürürlüğe Giriş T. 02.05.2021

83
Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/2020/740 - RG. 17.04.2021/31457 - Yürürlüğe Giriş T. 01.05.2021

84
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 19 - RG. 30.04.2021/31470 - Yürürlüğe Giriş T. 01.05.2021

85
Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3937 - RG. 01.05.2021/31471 - Yürürlüğe Giriş T. 01.05.2021

87
88
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 314 - RG. 30.04.2021/31470 - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2021

89
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun · Kanunlar

7318 - RG. 30.04.2021/31470 - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2021

90
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği · Yönetmelikler

3935 - RG. 30.04.2021/31470 - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2021

91
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.04.2021/31470 - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2021

92
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3927 - RG. 30.04.2021/31470 - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2021

97
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 16.04.2021/31456 - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: