S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.838

51
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Kaydı · Genelgeler

2018/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.07.2018

52
Beykoz Üniversitesi Lojistik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.07.2018/30493 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2018

53
Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.07.2018/30493 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2018

54
Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.07.2018/30493 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2018

56
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar · Kurul Kararları

RG. 28.07.2018/30492 - Yürürlüğe Giriş T. 28.07.2018

57
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 27.01.2018/30314 - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2018

58
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş'ye Kuruluş İzni Verilmesine İlişkin Kurul Kararı · Kurul Kararları

7889 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.07.2018

60
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.07.2018/30490 - Yürürlüğe Giriş T. 26.07.2018

61
VUK-109 / 2018-13 Sayılı Sirküler · Sirküler

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/109
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.07.2018

62
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.07.2018/30489 - Yürürlüğe Giriş T. 25.07.2018

65
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

14 - RG. 24.07.2018/30488 - Yürürlüğe Giriş T. 24.07.2018

66
Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar · TBMM Kararları

1191 - RG. 24.07.2018/30488 - Yürürlüğe Giriş T. 24.07.2018

67
71
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

13 - RG. 24.07.2018/30488 - Yürürlüğe Giriş T. 24.07.2018

72
Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2018/2 - RG. 24.07.2018/30488 - Yürürlüğe Giriş T. 24.07.2018

73
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 23.07.2018/30487 - Yürürlüğe Giriş T. 23.07.2018

74
Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.07.2018/30486 - Yürürlüğe Giriş T. 22.07.2018

75
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11799 - RG. 22.06.2018/30456 - Yürürlüğe Giriş T. 22.07.2018

76
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 7878 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7878 - RG. 20.07.2018/30484 - Yürürlüğe Giriş T. 20.07.2018

78
İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.07.2018

80
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1189 - RG. 19.07.2018/30483 - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2018

81
Millî Savunma Bakanlığının 18/07/2018 Tarihli ve 2018/2 Sayılı Komisyon Kararı · Kurul Kararları

2018/2 - RG. 19.07.2018/30483 - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2018

82
Millî Savunma Bakanlığının 18/07/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Komisyon Kararı · Kurul Kararları

2018/1 - RG. 19.07.2018/30483 - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2018

83
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1190 - RG. 19.07.2018/30483 - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2018

84
Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Hakkında 19/7/2018 Tarihli 2018/28 Sayılı Genelge · Genelgeler

2018/28 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2018

86
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar · Kurul Kararları

RG. 18.07.2018/30482 - Yürürlüğe Giriş T. 18.07.2018

87
18.07.2018 Tarih ve 2018/DK.D-187 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kararı · Kurul Kararları

2018/DK.D-187 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.07.2018

88
TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2018

89
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/07/2018 Tarihli ve 7954 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7954 - RG. 17.07.2018/30481 - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2018

90
91
Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.07.2018/30480 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2018

93
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.07.2018/30480 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2018

94
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

11 - RG. 16.07.2018/30480 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2018

95
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

12 - RG. 16.07.2018/30480 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2018

96
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

5 - RG. 15.07.2018/30479 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2018

97
Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

10 - RG. 15.07.2018/30479 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2018

98
Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

9 - RG. 15.07.2018/30479 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2018

99
Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2018/1 - RG. 15.07.2018/30479 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2018

100
Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

8 - RG. 15.07.2018/30479 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.