S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 52.116

51
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-74 Sayılı KararıTebliğler

2021/ÖİB-K-74 - RG. 17.07.2021/31544 - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2021

52
Projeye Dayalı Menkul Kıymetler TebliğiTebliğler

III-61/B.1 - RG. 17.07.2021/31544 - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2021

57
Vergi Usul Kanunu Genel TebliğiTebliğler

Sıra No: 530 - RG. 16.07.2021/31543 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2021

58
Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Cumhurbaşkanı Kararları

4304 - RG. 16.07.2021/31543 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2021

61
Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiGenelgeler

2021/15 - RG. 16.07.2021/31543 - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2021

62
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16/07/2021 Tarihli ve 2021/16 Sayılı GenelgesiGenelgeler

2021/16 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.07.2021

65
5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar Cumhurbaşkanı Kararları

4299 - RG. 15.07.2021/31542 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2021

67
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında KararCumhurbaşkanı Kararları

2021/362 - RG. 15.07.2021/31542/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2021

68
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin TebliğTebliğler

2021/36 - RG. 15.07.2021/31542 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2021

69
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin TebliğTebliğler

2021/37 - RG. 15.07.2021/31542 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2021

70
Milli Emlak Genel Tebliği Tebliğler

Sıra No: 405 - RG. 15.07.2021/31542 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2021

71
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunKanunlar

7332 - RG. 14.07.2021/31541 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

72
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin TebliğTebliğler

2021/5 - RG. 14.07.2021/31541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

73
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin TebliğTebliğler

2021/29 - RG. 14.07.2021/31541 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

76
Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.128.17 (14/07/2021 Tarih ve 37/1119 s.k.) Sayılı İlke KararıKurul Kararları

i-SPK.128.17 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

77
Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında TebliğTebliğler

RG. 14.07.2021/31541/2 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

79
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 14.07.2021/31541 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

81
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin KararCumhurbaşkanı Kararları

4276 - RG. 14.07.2021/31541 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

82
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında KararCumhurbaşkanı Kararları

4275 - RG. 14.07.2021/31541 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

84
İçişleri Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında KararCumhurbaşkanı Kararları

2021/350 - RG. 14.07.2021/31541/1 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2021

91
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Tebliğler

Sıra No: 529 - RG. 13.07.2021/31540 - Yürürlüğe Giriş T. 13.07.2021

92
Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 12.07.2021/31539 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.2021

93
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 12.07.2021/31539 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.2021

94
Hakkari Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 12.07.2021/31539 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.2021

96
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 11.07.2021/31538 - Yürürlüğe Giriş T. 11.07.2021

97
Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin KararTBMM Kararları

1296 - RG. 10.07.2021/31537 - Yürürlüğe Giriş T. 10.07.2021

99
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili KararCumhurbaşkanı Kararları

4265 - RG. 10.07.2021/31537 - Yürürlüğe Giriş T. 10.07.2021

100
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili KararCumhurbaşkanı Kararları

4266 - RG. 10.07.2021/31537 - Yürürlüğe Giriş T. 10.07.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: