Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Author Icon Hafize Özdilek
Author Icon Ali Osman Özdilek

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


*Yazarın Notu: Tali Acentelik uygulaması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda bulunmamaktadır. Şu an hukuki anlamda tali acentelik tesisi mümkün bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da yapmış olduğu 16.08.2010 tarihli sektör duyurusuyla tali acentelik tesisinin mümkün olmadığını belirtmiştir.


Bir taraftan ................................................ adresinde kanuni ikametgahı bulunan ve aşağıda kısaca acente diye anılan ........... Sigorta A.Ş. ve ............... ................. A.Ş.’nin acentesi ............... Hizmetleri A.Ş. ile diğer taraftan kısaca TALİ ACENTE diye anılan .............................. adresinde kanuni ikametgahı bulunan .............................arasında aşağıdaki koşullar çerçevesinde bu sözleşme yapılmıştır. Sözleşme metninde ............. Sigorta A.Ş. ve ............ Sigorta A.Ş. Şirket olarak, ................ Aracılık Hizmetleri A.Ş. Acente olarak anılmıştır.