Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bir taraftan kayıtlı ofisi/ iş merkezi, ...................................... adresinde olan .................. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır)

ile

Diğer taraftan kayıtlı ofisi/iş merkezi ............................................. Adresinde olan...........................................................................................(Bundan böyle “ACENTE” olarak anılacaktır)