Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


TARAFLAR

Madde 1 –

Hizmet Sağlayıcı:

Kullanıcı: "www.....com.tr" web sitesi içeriğini işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak satın alan gerçek ya da tüzel kişi.

KONU

Madde 2 - Bu sözleşme, Hizmet Sağlayıcı’nın tescilli markası olan ... adlı makale, bildiri vb.’den oluşan hukuk kaynakları veritabanının (bundan böyle ... olarak anılacaktır) internet üzerinden kullanım ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. ... satışı, sözleşme süresince programın internet üzerinden kullanım hakkını ifade eder. Kullanım hakkı "www.....com.tr" web sitesi içeriği ile sınırlıdır.