Görüntüleme Ayarları:
Sözleşme, dilekçe ve yazışma örnekleri genel fikir vermek üzere oluşturulmuş örnek belgeler olup, ihtiyacınıza ve güncel mevzuata uygunlukları konusunda Lexpera’nın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Taraflar

MADDE 1

İşbu Sözleşme, merkezi....................’da bulunan ................

ile

merkezi.........................’da bulunan............................................ arasında

......../......./..... tarihinde imzalanmıştır.

Bu sözleşmede taraflar kısaca Müşteri ve ................ olarak adlandırılacaktır.