Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Author Icon Hafize Özdilek
Author Icon Ali Osman Özdilek

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Taraflar

MADDE 1

İşbu Sözleşme, merkezi....................’da bulunan ................

ile

merkezi.........................’da bulunan............................................ arasında

......../......./..... tarihinde imzalanmıştır.

Bu sözleşmede taraflar kısaca Müşteri ve ................ olarak adlandırılacaktır.