Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI :

DAVALI :

DAVA :

DAVA TARİHİ : .../.../...

DOSYA İNCELENDİ :

Dava dilekçesinin davalıya .../.../... tarihinde tebliğ edildiği, davalı tarafın .../.../... tarihinde cevap dilekçesi verdiği, davalının davacının açtığı davayı kabul ettiğini bildirdiği ve duruşmanın en yakın tarihe alınmasını istediği anlaşıldı.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.