Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : .../...

HÂKİM :

KÂTİP :

DAVACI/(LAR):

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : Adli Yardım

DAVA TARİHİ : .../.../...

Talep eden vekili tarafından mahkememize açılan adli yardım davasının mahkememize gelmekle değişik iş esas defterinin yukarıdaki sırasında kaydı yapıldı, dilekçe ve ekleri incelendi.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.