S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 483

16
2. D., E. 2019/2976 K. 2020/1412 T. 10.3.2020 · Danıştay

milli eğitim bakanlığı - görevde yükselme şube müdürlüğü sözlü sınavı

34
13. D., E. 2017/708 K. 2019/4217 T. 11.12.2019 · Danıştay

kamu ihale genel tebliği, hizmet alımı ihaleleri, sınır değer, yaklaşık maliyet, aşırı düşük teklif

38
13. D., E. 2018/1784 K. 2019/3636 T. 18.11.2019 · Danıştay

davanın reddi, vekâlet ücretine hükmedilmemiş olması, hukuk müşaviri aracılığıyla temsil edilme, 659 sayılı khk

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: