S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 21.699

1
16. CD., E. 2020/2703 K. 2021/2819 T. 18.3.2021

silah sağlama • silahlı örgüt • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç için anlaşma • suç işlemek için örgüt kurma • suç işlemeye tahrik • asli fail • tehdit • anayasayı ihlal • terör örgütü üyesi olma • terör örgütünün propagandasını yapma • toplantı ve gösteri yürüyüşü • gerçek içtima • hak yoksunluğu • içtima • iletişimin tespiti • yağma • iştirak • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • yasama organına karşı suç • hükümete karşı suç • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere

2
CGK., E. 2019/312 K. 2019/514 T. 2.7.2019

adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • adam öldürme • davaların birleştirilmesi • silahlı örgüt • silahlı örgüt kurma • kasten öldürme • suç işlemek için örgüt kurma • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • ateşli silah • devletin güvenliğine karşı suçlar • suça iştirak • denetimli serbestlik • adli kontrol • meşru savunma • kesintisiz suçlar • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suçun işlendiği yer • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • terör örgütü üyesi olma • hak yoksunluğu • hırsızlık • etkin pişmanlık • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • mükerrirlere özgü infaz rejimi • patlayıcı madde • görevi kötüye kullanma • nitelikli dolandırıcılık • taksirle öldürme • hileli ve taksirli iflas • orantılılık ilkesi • örgüte üye olma • irtikap • resmi belgede sahtecilik • yaralama • tehdit • sahtecilik ve dolandırıcılık • iletişimin dinlenmesi • iştirak • yağma

3
6. CD., E. 2014/1487 K. 2017/880 T. 30.3.2017

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • iştirak • örgüte üye olma • silahla yaralama • suç işlemek için örgüt kurma • tehdit • yağma

4
8. CD., E. 2015/14527 K. 2017/2855 T. 20.3.2017

ateşli silah • kasten yaralama • müsadere

5
8. CD., E. 2016/5416 K. 2017/2744 T. 16.3.2017

adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • hakkın kullanılması • iştirak • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

7
8. CD., E. 2014/13815 K. 2014/20197 T. 18.9.2014

kasten yaralama • fikri içtima • müsadere

8
8. CD., E. 2014/15586 K. 2014/19721 T. 15.9.2014

silahla kasten yaralama • tehdit • haksız tahrik

9
5. CD., E. 2013/16791 K. 2014/516 T. 17.1.2014

adil yargılamayı etkileme • azmettirme • bağlantılı suçlar • etkin pişmanlık • gerçek içtima • hak yoksunluğu • hakaret • hakkın kullanılması • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • iştirak • karşılıksız çek • karşılıksız yararlanma • müsadere • nitelikli dolandırıcılık • orantılılık ilkesi • örgüte üye olma • özel belgede sahtecilik • özel hayatın gizliliğini ihlal • resmi belgede sahtecilik • rüşvet • şantaj • seçenek yaptırım • suç işlemek için örgüt kurma • suç örgütüne üye olmak • suçların içtimaı • suçun niteliğinin değişmesi • tehdit • tesadüfen elde edilen deliller • yağma • yardım ve yataklık • zincirleme suç

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: