S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 11.950

1
11. HD., E. 2020/1455 K. 2022/4194 T. 30.5.2022

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • yoksun kalınan kazanç

2
11. HD., E. 2020/8380 K. 2022/3948 T. 24.5.2022

eksik inceleme • haksız rekabet • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • ticaret unvanı • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

3
HGK., E. 2017/1456 K. 2021/1278 T. 21.10.2021

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ülke hukuku • mutlak butlan • fikri mülkiyet hakları • zıya • inhisar hakkı • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava • hakimin hukuk yaratması

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: