S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 6.819

1
5. CD., E. 2010/9316 K. 2011/275 T. 24.1.2011

çocuğun basit cinsel istismarı • çocukların basit cinsel istismarı

Çocuğun basit cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık E.... Ş....'in yapılan yargılanması sonunda; çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkümiyetine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise beraetine dair, Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 05.05.2010 gün ve 2009/303 Esas, 2010/398 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılanlar vekilleri ve sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü; Yargılama sırasında cinsel istismar suçunun

2
5. CD., E. 2008/10763 K. 2008/9710 T. 12.11.2008

çocuğun basit cinsel istismarı • çocukların basit cinsel istismarı

Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık A.. A..'un yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, T.. 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.01.2008 gün ve 2007/72 Esas, 2008/7 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Dava dosyası içinde bulunan T.. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.10.2005 gün ve 2005/201 Esas, 2005/289 Karar sayılı hükmü ile sanığın 27.05.2003 tarihinde mağdure N.. A..'a tasaddiye

3
5. CD., E. 2010/4396 K. 2010/9885 T. 21.12.2010

çocuğun basit cinsel istismarı • çocukların basit cinsel istismarı • sarkıntılık

Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık H... A..’nın yapılan yargılanması sonunda; eyleminin sarkıntılık suçunu oluşturduğunun kabulü ile mahkumiyetine dair, Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.12.2008 gün ve 2007/263 Esas, 2008/1071 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya

4
14. CD., E. 2016/10778 K. 2016/8104 T. 28.11.2016

çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı (iki kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez) HÜKÜM : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan (iki kez) mahkûmiyet, mağdure ...'e yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraat, mağdure...'ya yönelik çocuğun ... hakkında mağdure ...'e yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararı ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez) ve mağdure ...'ya yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin ONANMASINA, 28.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

5
14. CD., E. 2016/5740 K. 2016/7138 T. 17.10.2016

çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı (iki kez), mağdure Kardelen'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Sanığın mağdureye ...'ye yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraati ile mağdure Kardelen'e yönelik çocuğun basit cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkûmiyetine İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle, mahkemece sanık hakkında mağdure ...'ye yönelik ... ...'ye yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararı ile mağdure Kardelen'e yönelik çocuğun basit cinsel istismarı ve kişiyi

6
14. CD., E. 2015/2823 K. 2015/6304 T. 11.5.2015

çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı (7 kez), beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (1 kez) HÜKÜM : Çocuğun basit cinsel istismarı (7 kez) suçundan kurulan hükümlere yönelik uyarlama talebinin reddine, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan hükme yönelik uyarlama talebinin kabulü ile çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı

7
14. CD., E. 2014/1603 K. 2015/12084 T. 24.12.2015

çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (ikişer kez) HÜKÜM : Sanığın çocuğun basit cinsel istismarı suçundan (iki kez) mahkûmiyetine, suça sürüklenen çocuğun mağdure ...'ya yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyetine, mağdure...'e yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına İlk derece mahkemesince verilen ... getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelendi. Suça sürüklenen çocuk hakkında, mağdure ...'e yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan dolayı

8
14. CD., E. 2016/10394 K. 2016/7849 T. 15.11.2016

çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Mahkûmiyet İlk derece mahkemesince ... düşünüldü: Sanık hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Hükümden sonra 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi ile ilgili ... gelince; Çocuğun basit cinsel istismarı suçunun konusunun mağdurenin vücudu olduğu, suçun işlendiği sırada ve işlendiği süreyle sınırlı bir zaman diliminde mağdurenin hareket etme olanağının ortadan kaldırılmasının çocuğun basit cinsel istismarı suçunun unsuru olduğu, zira mağdurenin hareket etme olanağını ortadan

9
14. CD., E. 2016/966 K. 2016/3026 T. 29.3.2016

çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı (iki kez) HÜKÜM : Mağdure ... 'ye yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet, mağdure Melike'ye yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraat İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında katılan ...'ye yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde ... yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, Sanık hakkında katılan ...'ye yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan

10
14. CD., E. 2016/1312 K. 2016/2745 T. 21.3.2016

çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (yedi kez) HÜKÜM : Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet (mağdureler ..., ... ile ...'ya yönelik (üç kez), beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel ... ile O Yer Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, çocuğun basit cinsel istismarı suçundan (üç kez) kurulan mahkûmiyet hükümleri ile beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan (dört kez) verilen beraat kararlarının ONANMASINA, 21.03.2016

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: