S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5.393

1
5. CD., E. 2009/9315 K. 2009/11143 T. 7.10.2009

çocukların cinsel istismarı

Öz kızlarına karşı mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık R… … Ö… …'in yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan (2 kez) mahkümiyetine dair, K… … 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.12.2008 gün ve 2008/354 Esas, 2008/453 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından istenilmiş ve re'sen de temyize tabi olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında mağdure C… …'a yönelik eylem nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 103/2

2
12. CD., E. 2016/10798 K. 2016/12339 T. 2.11.2016

çocukların cinsel istismarı

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : Çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Hükümler : 1- Çocukların cinsel istismarı suçundan dolayı TCK'nın 103/1-a maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 103/2, 43/1, 62/1, 53/1-2-3, 58/7, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet 2- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı TCK'nın 109/1, 109/3-f, 109/5, 43/1, 62/1, 53/1-2-3, 58/7. maddeleri gereğince mahkumiyet Çocukların cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek

3
5. CD., E. 2015/7952 K. 2015/14288 T. 15.9.2015

çocukların cinsel istismarı

Tebliğname No : 5 - 2015/180561 Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanıklar A.. K.. ve Şahİ.. B..'ın yapılan yargılanmaları sırasında; Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle Yalova Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıklar ve suçlar yönünden şahsi, hukuki ve

4
14. CD., E. 2015/5105 K. 2015/8199 T. 10.9.2015

çocukların cinsel istismarı

Tebliğname No : 14 - 2015/168625 SUÇ : Çocuğun cinsel istismarı İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçların yeniden düzenlenmesi karşısında, lehe Kanunun belirlenmesine ilişkin verilen kararların Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.05.2011 gün ve 66/96 sayılı ilamında da açıklandığı üzere 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98/1. maddesine göre verilmesi nedeniyle aynı Kanunun 101/3. maddesi uyarınca itirazı kabil

5
5. CD., E. 2015/8102 K. 2015/13994 T. 9.9.2015

çocukların cinsel istismarı

Tebliğname No : 5 - 2015/158777 Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından sanık H.. Ş..'in yapılan yargılanması sırasında; Tokat Ağır Ceza Mahkemesiyle Niksar Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz üzerine verdiği 11/03/2015 gün ve 2015/256 Değişik İş sayılı kararın zımni görevsizlik kararı

6
5. CD., E. 2015/1562 K. 2015/6878 T. 12.2.2015

çocukların cinsel istismarı

Tebliğname No : 5 - 2014/390845 Çocuğun cinsel istismarı suçundan suça sürüklenen çocuk O.. G..'in yapılan yargılanması sırasında; İstanbul Anadolu 4. Çocuk Mahkemesiyle İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz üzerine verdiği 12/11/2014 gün ve 2014/758 Değişik İş sayılı kararın zımni görevsizlik kararı niteliğinde olduğu gözetilerek

7
5. CD., E. 2015/3063 K. 2015/8020 T. 9.3.2015

çocukların cinsel istismarı

Tebliğname No : 5 - 2014/343679 Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık M.. D..'ın yapılan yargılanması sırasında; Yalova Ağır Ceza Mahkemesiyle Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Yalova Ağır Ceza Mahkemesinin 11/09/2014 gün ve

8
14. CD., E. 2013/5529 K. 2015/615 T. 27.1.2015

çocukların cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Mahkûmiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Mahkemenin 03.12.2009 tarihli kararı ile, sanık hakkında atılı suç nedeniyle kurulan mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, .... Asliye Ceza Mahkemesince sanığın denetim süresi içerisinde yeniden suç işlemesi nedeniyle açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanması amacıyla ihbarda bulunulması üzerine sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün temyizi nedeniyle inceleme için

9
CGK., E. 2014/612 K. 2014/508 T. 18.11.2014

çocukların cinsel istismarı

Mahkemesi : SİLİFKE 2. Asliye Ceza Günü : 21.10.2010 Sayısı : 270-573 Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık hakkında Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 21.10.2010 gün ve 270-573 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 17.03.2014 gün ve 4932-3436 sayı ile temyiz isteminin reddine karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 11.05.2014 gün ve 106179 sayı ile itiraz kanun yoluna başvurulmuştur. CMK'nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesince 23.06.2014 gün ve 5347-8507 sayı ile, itirazın

10
CGK., E. 2014/212 K. 2014/246 T. 6.5.2014

çocukların cinsel istismarı

Mahkemesi : KONYA 2. Asliye Ceza Günü : 31.12.2008 Sayısı : 1032-1329 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından sanık M.. A.. hakkında Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 31.12.2008 gün ve 1032-1329 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 30.05.2013 gün ve 12035-6888 sayı ile onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 24.10.2013 gün ve 235578 sayı ile itiraz kanun yoluna başvurulmuştur. CMK'nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesince 27.02.2014 gün

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: