S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 19.882

1
12. HD., E. 2022/7478 K. 2022/8738 T. 14.9.2022

istinaf yolu • ölçülülük ilkesi

anlaşılmakla, Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen ölçülülük ilkesi nazara alınarak şikayetçi borçlu aleyhine hükmedilen para cezasının, ihale bedellerinin % 5

2
12. HD., E. 2022/2359 K. 2022/3078 T. 10.3.2022

istinaf yolu • ölçülülük ilkesi

uzatmaya matuf olmadığı anlaşılmakla, Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen ölçülülük ilkesi nazara alınarak şikayetçi borçlu aleyhine hükmedilen para

3
12. HD., E. 2022/5252 K. 2022/5763 T. 16.5.2022

istinaf yolu • ölçülülük ilkesi

sürecini uzatmaya matuf olmadığı anlaşılmakla, Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen ölçülülük ilkesi nazara alınarak şikayetçi borçlu ... aleyhine

4
12. HD., E. 2022/1762 K. 2022/5889 T. 17.5.2022

satış bedeli • ölçülülük ilkesi

ölçülülük ilkesi nazara alınarak, İlk Derece Mahkemesi’nce, davacılar aleyhine hükmedilen para cezasının temyiz incelemesi aşamasında yürürlüğe giren 7343

5
2. HD., E. 2016/22474 K. 2018/9736 T. 20.9.2018

kişilik haklarına saldırı • ölçülülük ilkesi

gözetildiğinde davalı kadın yararına takdir edilen manevi ......... miktarı, ölçülülük ilkesine uygun olmayıp fazla bulunmuştur. Türk Medeni Kanununun 4

6
12. HD., E. 2022/7597 K. 2022/8637 T. 13.9.2022

ihalenin feshi talebi • ölçülülük ilkesi

gerekçeleri göz önünde bulundurulduğunda, şikayetin ihale sürecini uzatmaya matuf olmadığı anlaşılmakla, Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen ölçülülük ilkesi

7
12. HD., E. 2022/6917 K. 2022/8139 T. 4.7.2022

ihalenin feshi talebi • ölçülülük ilkesi

Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen ölçülülük ilkesi nazara alındığında, davacı aleyhine hükmedilen para cezasının, ihale bedelinin % 5’ine indirilmek

8
13. D., E. 2007/12622 K. 2008/6892 T. 21.10.2008

cezanın ölçülülük ilkesi • yayın ilkesinin ihlali

İstemin Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen 25.05.2007 tarih ve E:2Q06/137, K:2007/732 sayılı kararın; davacı tarafından dava konusu edilen işlemin kendilerine tebliğ edilmediği, bu nedenle savunma hakkının kısıtlandığı, söz konusu yayın yapılırken tüm görüntülerde bebeğin yüzünün flulaştırılmış olduğu, bebeğin tanınmaması için haber verme işleminin doğal sonucu dışındaki tüm önlemlerin alındığı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereğince uyarı yaptırımının yayınlanmasına karar verilemeyeceği, cezanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın

9
12. HD., E. 2023/3003 K. 2024/533 T. 18.1.2024

nesafet • zıya • istinaf yolu • ölçülülük ilkesi

para cezası oranının düşük kaldığı, Anayasa'nın 13.maddesinde düzenlenen ölçülülük ilkesi de nazara alınarak ihale bedelinin %10' u oranında belirlenen para cezasının %5 oranında belirlenmesinin hak, nesafet ve ölçülülük ilkelerine uygun olacağı anlaşıldığından, şikayetin reddi ile ihale bedelinin %5’i

10
2. HD., E. 2016/25591 K. 2018/11369 T. 18.10.2018

manevi tazminat • kişilik haklarına saldırı • ölçülülük ilkesi

göz önünde bulundurmak zorundadır. Açıklanan ilkeler gözetildiğinde davacı kadın yararına takdir edilen manevi tazminat miktarı, ölçülülük ilkesine

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: