S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 307.120

1
2. HD., E. 2015/11971 K. 2016/1454 T. 1.2.2016

ön inceleme

Kanununun 137. maddesi gereği ön inceleme yapılmasına karar verildiği, ön incelemenin 30.09.2014 tarihinde evrak üzerinden yapıldığı, tarafların delillerini bildirdikleri görülüp başkaca delilin toplanmasına gerek olmadığı kanaatine varılarak ön inceleme aşamasında başkaca yapılması gereken işlem olmadığından bahisle ön incelemeye son verildiği, dava şartları yerine getirildiğinden tahkikat aşamasına geçildiği görülmüştür. Mahkemece, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 137 ve devamı maddeleri gereğince ön incelemenin duruşmalı olarak yapılması; belirlenen ön inceleme duruşma gününde usulüne uygun şekilde ön inceleme

2
2. HD., E. 2013/11806 K. 2013/25760 T. 7.11.2013

ön inceleme

tamamlandıktan sonra ön incelemeye geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilip, davalıya ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiş; ancak davalı taraf belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmemiştir. Mahkemece ön inceleme duruşması tamamlanıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre, ön inceleme duruşmasına gelmemiş olsa bile davalının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesi gereğince tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. Bu

3
2. HD., E. 2013/6108 K. 2013/17703 T. 24.6.2013

ön inceleme

sonucunda ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmiş ve duruşma günü 20.9.2012 olarak belirlenmiştir. Davalı adına çıkarılan ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye "adresi sürekli kapalı olduğu" gerekçesiyle merciine iade edilmiştir. Mahkemece, ön inceleme duruşması olarak tayin edilen günde usulüne uygun tebligat yapılamayan davalının yokluğunda ön inceleme duruşması yapılamayacağı, ön inceleme için davalı adına yeniden tebligat yapılması gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devam olunarak usulüne uygun bir ön inceleme de yapılmaksızın doğrudan tahkikat aşamasına geçilmiştir. O halde mahkemece

4
2. HD., E. 2016/6680 K. 2016/13691 T. 11.10.2016

ön inceleme

Muhakemeleri Kanununun 137. maddesinde, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacağı, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar ... karşılıklı verilmesi tamamlandıktan sonra yapılacak ön inceleme duruşmasına davet ve ön inceleme duruşmalarının usulü ve yapılacak işlemler gösterilmiştir. Somut olayda, davalıya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gün ve saati aynı tebligat mazbatası ile tebliğ edilmiş, dilekçelerin karşılıklı verilmesi beklenmeden davalı mahkemece ön inceleme duruşmasına davet edilmiştir. Dilekçelerin karşılıklı verilmesi tamamlanmadan ön inceleme aşamasına geçilemez

5
2. HD., E. 2015/4809 K. 2015/19215 T. 22.10.2015

ön inceleme

aşaması (HMK.md.126-136) tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma günü (HMK.md.139) tayin edilmiştir. Davalı-karşı davacı kadının vekili ön inceleme günü duruşma için mazeret dilekçesi göndermiş, mahkemece davalı-karşı davacının mazereti kabul edilerek ön inceleme duruşması davalı-karşı davacının yokluğunda yapılmış ve gelecek oturum tahkikat duruşma günü olarak belirlenerek oturum ertelenmiştir. Ön inceleme duruşmasında davalı-karşı davacı kadın vekilinin mazereti kabul edilip, duruşmanın bir başka güne bırakılmasına karar verildiğine göre; ön inceleme o gün tamamlanmamış, zorunlu sebeple yeni bir duruşma günü

6
2. HD., E. 2016/9375 K. 2016/9590 T. 10.5.2016

ön inceleme

vekili ön inceleme günü duruşma için mazeret dilekçesi göndermiş, mahkemece davacının mazereti kabul edilerek ön inceleme duruşması davacının yokluğunda yapılmış ve tahkikata geçildiği bildirilmeden aynı gün nihai hüküm kurulmuştur. Davacı vekilinin, ön inceleme duruşması için bildirdiği mazeret yerinde görülüp kabul edildiğine göre, yeni bir duruşma günü tayin edilmesi gerekirken, bu yapılmadan eylemli olarak tahkikata geçilmiştir. Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez (HMK m. 137). Hukuk Genel Kurulunca da ön inceleme duruşması ve duruşmada yapılması gerekli olan

7
2. HD., E. 2015/19067 K. 2016/13243 T. 28.9.2016

ön inceleme

dilekçesinde müşterek çocuğun özürlü olduğunu, özel eğitim hizmeti aldığını, ön inceleme duruşma günü olan 30.03.2015 tarihinde çocuğun sınavının olduğunu ve ... ibraz etmiştir. Davalının mazeret talebi hakkında herhangi bir karar verilmeden, ön inceleme duruşması yapılarak tahkikat duruşma günü verilmiştir. Bu durumda mahkemece öncelikle davalının mazeret talebi hakkında karar verilmesi, mazeretin kabulü halinde yeni bir ön inceleme duruşma günü tayin edilerek tarafların ön inceleme duruşmasına usulüne uygun biçimde davet edilmesi, ön incelemede yapılması gereken usul işlemlerinin (HMK m. 140) yapılması, bundan sonra

8
2. HD., E. 2013/15295 K. 2013/28270 T. 2.12.2013

ön inceleme

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, 05.06.2012 tarihinde ikame edilmiştir. Mahkemece dilekçelerin teatisi aşaması tamamlandıktan sonra ön incelemeye geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilip, davalıya ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiş; ancak davalı taraf belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmemiştir. Mahkemece ön inceleme duruşması tamamlanıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre, davalının Hukuk Muhakemeleri

9
2. HD., E. 2013/6825 K. 2013/18771 T. 3.7.2013

ön inceleme

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, 16.11.2011 tarihinde ikame edilmiştir. Mahkemece dilekçelerin teatisi aşaması tamamlandıktan sonra ön incelemeye geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilerek, davalıya ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiş, ancak davalı taraf belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmemiştir. Mahkemece ön inceleme duruşması tamamlanıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre

10
2. HD., E. 2013/17795 K. 2013/30129 T. 19.12.2013

ön inceleme

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, 26.04.2012 tarihinde ikame edilmiştir. Mahkemece dilekçelerin teatisi aşaması tamamlandıktan sonra ön incelemeye geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilip, davalıya ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiş; ancak davalı taraf belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmemiştir. Mahkemece ön inceleme duruşması tamamlanıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre, davalının Hukuk Muhakemeleri

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: