S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 11.295

1
11. HD., E. 2013/5716 K. 2013/8869 T. 2.5.2013

objektif özen yükümlülüğü • özen yükümlülüğü

aktarılarak çekildiğini, bir güven kuruluşu olan davalı bankanın objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde tüm güvenlik tedbirlerini alması gerekirken bu

2
2. HD., E. 2012/7653 K. 2012/12951 T. 14.05.2012

özen yükümlülüğü

maddesi; küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ana, babanın rızasının aranmayacağını, 316. maddesi de ; evlat edinmeye ancak esaslı sayılan ... ; davalı anne Ç. O. 'nün Türk Medeni Kanununun 311/son maddesindeki annenin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yerine getirmediği açıktır. O halde davalı anne Ç

3
11. HD., E. 2012/3839 K. 2013/4123 T. 5.3.2013

objektif özen yükümlülüğü • özen yükümlülüğü • davanın kabulü

yargılama neticesinde, davalı bankanın internet bankacılığı için gerekli güvenlik önlemlerini yeterli düzeyde almayarak objektif özen yükümlülüğünü yerine

4
18. HD., E. 2014/13584 K. 2015/1574 T. 9.2.2015

özen yükümlülüğü

oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa bu ... nitelikte bulunduğu, davalı annenin 2009 yılından bu yana küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediği, mahkemece çocuğun annesinin rızası

5
2. HD., E. 2010/8604 K. 2011/10503 T. 14.06.2011

özen yükümlülüğü

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Ana ve babadan birinin kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli yoksun bulunuyorsa ya da küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, evlat edinme işlerinde rızası aranmaz (TMK.md.311). Dosya kapsamı ile evlat edinmede ana ve babadan birinin rızasının aranmaması koşulları gerçekleşmediği halde, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. SONUÇ: Temyiz

6
2. HD., E. 2010/8375 K. 2010/11818 T. 15.6.2010

özen yükümlülüğü

. Açıklanan bu nedenle davalı annenin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yerine getirmediği söylenemez. Kaldı ki, Bingöl Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin

7
18. HD., E. 2014/4973 K. 2014/12193 T. 8.9.2014

özen yükümlülüğü

verileceği, kaldı ki davalı babanın, küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediğinin kanıtlanamamış bulunması gözetildiğinde yerinde görülmeyen

8
11. HD., E. 2016/5732 K. 2017/7363 T. 18.12.2017

özen yükümlülüğü

olunamadığı, verilen sürede bir delil getirilmediği, dikkat ve özen yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar

9
18. HD., E. 2015/4023 K. 2015/17523 T. 1.12.2015

özen yükümlülüğü

beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine ... itibaren uzun süre küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediği gibi küçüğün nüfus cüzdanın çıkartılması için davacılardan 4000 TL para

10
14. HD., E. 2012/11183 K. 2012/12427 T. 1.11.2012

objektif özen yükümlülüğü • objektif özen yükümlülüğünün ihlali • tehlike sorumluluğu • komşuluk hukuku • özen yükümlülüğü

doğabilmesi için haksız fiillerde hukuka aykırı bir davranış, tehlike sorumluluğunda tehlikenin gerçekleşmesi, olağan sebep sorumluluğunda objektif özen yükümlülüğünün ihlali sonunda zararın gerçekleşmesi gerekir. Bu davranış olumlu olabileceği gibi yapılması mümkün olan bir hareketi yapmama şeklinde olumsuz bir

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: