S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 6.557

1
21. HD., E. 2015/22066 K. 2017/1401 T. 27.2.2017

şirketi temsil yetkisi

MAHKEMESİ : Mahkemesi(Müstemir Yetkili) Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden, gerekçeli kararın davalı gerçek kişi ...'e 7201 sayılı Kanunun 35. maddesine göre tebliğ edildiği, davalı ... adına kararı temyiz eden şirket yetkilisinin şirketi temsil yetkisini gösteren belgenin temyiz dilekçesi ekinde ... usulünce bu adresine tebliğ edilerek, tebliğ evrakı da eklendikten sonra, 2-Temyiz eden davalı ... adına kararı temyiz eden şirket yetkilisinin şirketi temsil yetkisinin bulunduğuna dair belgenin temin edilerek dosyaya eklenmesinden sonra gönderilmek üzere, Dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 27/02/2017

2
19. HD., E. 2015/3619 K. 2015/15617 T. 25.11.2015

şirketi temsil yetkisi

tesis edildiğini, şirket temsilcisinin ipotek tesisi konusunda davacı şirketi temsil yetkisinin bulunduğunu, davacı şirketin tüm gelişmelerden haberdar

3
19. HD., E. 2014/6569 K. 2014/10451 T. 3.6.2014

şirketi temsil yetkisi

hususta karar verilip verilmediğinin tespit edilerek, şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise şirketi temsil yetkisi tasfiye memuruna geçeceğinden gerekçeli

4
19. HD., E. 2014/16708 K. 2015/4218 T. 25.3.2015

şirketi temsil yetkisi

, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davadışı şirketi temsil yetkisi olan .... davaya konu uyuşmazlık öncesinde bankadan şirket hesabından tek başına

5
10. HD., E. 2015/4468 K. 2015/8146 T. 28.4.2015

şirketi temsil yetkisi

, adı geçen avukatın şirketi temsil yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla davalı şirkete gıyabi hükmün usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediği

6
19. HD., E. 2015/4783 K. 2015/8056 T. 1.6.2015

şirketi temsil yetkisi

uymadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece toplanan delillere göre; davacı şirketi temsil yetkisi bulunmayan dava dışı ...'ın imzasına yapılan

7
11. HD., E. 2016/7405 K. 2017/5675 T. 24.10.2017

şirketi temsil yetkisi

davalı ... ile kendisinin müşterek imza ile dava dışı şirketi temsil yetkisine haiz olduklarını, dava dışı şirketin diğer davalı ... Bankasında muhtelif

8
12. HD., E. 2014/2858 K. 2014/5109 T. 24.2.2014

limited şirket • şirketi temsil yetkisi

Şanlı Ayakkabı Tekstil Makina Otomotiv ve Deri Sanayi Limited Şirketi'ni temsil yetkisinin 10/06/2007 tarihinde sona erdiği anlaşılmakta ise de, aynı yazıda yerine yeni bir atamanın yapılmadığı belirtilmiş olup, bu durumda adı geçenin şirketi temsil yetkisinin yeni temsilci atanıncaya kadar devam ettiği

9
12. HD., E. 2012/30408 K. 2013/6071 T. 26.2.2013

şirketi temsil yetkisi • usulsüz tebligat

. Şirketi temsil yetkisi İstanbul şubesini temsil ile sınırlı olup, tüm şirketi temsil yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle şirket adına usulsüz tebligat

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: