S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 9.059

1
12. CD., E. 2014/552 K. 2014/10006 T. 24.4.2014

adam öldürmeye teşebbüs

gereği düşünüldü: Davacının adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/91 - 2010/435 sayılı ceza dava dosyasında yapılan yargılama sonunda davacı hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan beraatlerine, 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildiği, davacının tutuklama müzekkeresi celp edilerek adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığının belirlenmesi durumunda adam öldürmeye teşebbüs suçundan beraatine karar verilmesi nedeniyle haksız işlem tarihi itibariyle 5320 sayılı Kanunun 6. maddesi

2
12. CD., E. 2015/11944 K. 2016/11978 T. 17.10.2016

adam öldürmeye teşebbüs

sayılı evrakıyla aynı tutuklama müzekkeresi ile adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından tutuklandığı, davacı hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu ile 3 kez de adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda ...2. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.11.2010 tarih, 2003/91 Esas - 2010/435 sayılı kararı ile davacı hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçlarından beraatine ... Kanun hükümlerine göre, tutuklu kalınan ve yapılan yargılama sonucu beraatle sonuçlanan adam öldürmeye teşebbüs suçu yönünden tazminat isteme koşullarının

3
9. CD., E. 2013/9566 K. 2014/223 T. 13.1.2014

adam öldürmeye teşebbüs

, adam öldürmeye teşebbüs Hüküm : 1- Sanık ... hakkında: a- TCK'nın 302/1, 53/1, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet b- TCK'nın ... örgütüne yardım etme, sanık ... hakkında Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından ... yapılmamış, adam öldürmeye teşebbüs suçunda ise kısa ve gerekçeli kararın hüküm kısmında suç tarihinin 10.12.2010 ve 27.12.2010 olarak gösterilmesi gerekirken ... nitelikte olduğu belirlenip, kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, sanık ... hakkında adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna

4
1. CD., E. 2011/6606 K. 2011/6783 T. 16.11.2011

adam öldürmeye teşebbüs

kurulan 24.12.2010 tarihli uyarlamaya ilişkin hüküm yönünden yapılan incelemede; Hükümlü S.. K.. hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan 765 Sayılı ... TEBLİĞNAME : 1-B/2011/188301 MAHKEMESİ :(BANDIRMA) Ağır Ceza Mahkemesi TARİH VE NO :08/02/2011-90/04 SUÇ:Adam öldürmeye teşebbüs Adam öldürmeye teşebbüs suçundan sanık S.. K.. hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK.nun 81/1,35/2,29/1,62 maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (BANDIRMA) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08/02/2011 gün

5
3. CD., E. 2015/15576 K. 2015/36329 T. 17.12.2015

adam öldürmeye teşebbüs

Tebliğname No : 3 - 2013/385933 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Olay tarihinden önce mağdur ile aralarında husumet bulunan sanığın av tüfeği ile öldürücü bölge olan baş kısmına uzaktan 5 el ateş ederek mağduru yaraladığı olayda; mağdurdaki yaralanmanın yeri ve mahiyeti, suçta kullanılan silahın elverişliliği ile atış sayısı dikkate alınarak sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup olmadığının delillerin takdir ve değerlendirmesi Ağır Ceza Mahkemesine ait olmakla görevsizlik kararı verilerek dosyanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine

6
3. CD., E. 2014/19259 K. 2014/40964 T. 10.12.2014

adam öldürmeye teşebbüs

Tebliğname No : 3 - 2012/319072 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; Sanığın olay günü öldürmeye elverişli bıçakla mağdurun hayati bölgelerine birden fazla hamle yaptığı, mağdurun adli raporuna göre toplam 6 adet kesici delici alet yarası olduğu ve hayati tehlike geçirdiğinin belirtildiği, sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmadığının tartışılması görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken

7
3. CD., E. 2013/12367 K. 2014/1450 T. 20.1.2014

adam öldürmeye teşebbüs

Tebliğname No : 3 - 2011/411005 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Sanığın katılanla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, üzerinde taşıdığı bıçakla yaşamını tehlikeye düşürecek şekilde yaraladığı, katılanın yaralanması eyleminin, olayda kullanılan araç, yaraların yeri, nitelikleri ve hedef alınan vücut bölgesine göre, sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği böylece delilleri takdir ve değerlendirme yerinin Ağır Ceza Mahkemesi olması

8
CGK., E. 1987/56 K. 1987/284 T. 18.05.1987

adam öldürmeye teşebbüs • yaralama

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan sanık Burçay'ın hükümlülüğüne ilişkin, (İstanbul Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 27.5.1985 gün ve 236/81 sayılı hüküm C. Savcısının temyizi üzerine, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nce incelenerek bozulmasına karar verilmiştir. İlk hükümde direnmeye ilişkin ... Genel Kurulu'nca okundu, gereği konuşulup düşünüldü : Adam öldürmeye teşebbüs suçundan sanık Burçay'ın eyleminin müessir fiil vasfında olup suç tarihi ... Ceza Mahkemesi'nden verilen hükmü inceleyen özel daire; oluşa ve delillere göre mağdur Nurettin'e karşı eyleminin adam öldürmeye teşebbüs vasfında olduğu

9
3. CD., E. 2015/29246 K. 2016/10245 T. 21.4.2016

adam öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi HÜKÜM : Sanığın mahkumiyetine dair Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın hesap meselesinden dolayı tartıştığı mağdura bıçak ile bir kez vurarak kalp bölgesinden hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı olayda; suçta kullanılan elverişli araç, hedef alınan vücut bölgesi, meydana gelen yaralanmanın ağırlığı, mağdurun yere düşmesi nedeniyle eylemine devam edememesi ve mağdurun acil müdahale sonucu hayata döndürülmüş olması karşısında, sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçunu

10
3. CD., E. 2015/15215 K. 2015/31981 T. 11.11.2015

adam öldürmeye teşebbüs

Tebliğname No : 3 - 2015/132890 Gereği görüşülüp düşünüldü; Katılanın aşamalarda değişmeyen beyanlarında sanığın kendisine “seni öldüreceğim” diyerek 2-3 kez bıçakla vurduğunu beyan etmesi, sanığın taşıdığı bıçak ile katılana 4 kere vurmak sureti ile organlarından birisinin işlevinin sürekli olarak zayıflamasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı olayda; suçun işlenmesinde kullanılan araç, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı, yara yeri ve niteliği dikkate alındığında, sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delillerin

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: