S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 40

1
4. HD., E. 2015/12967 K. 2017/6267 T. 24.10.2017

basiretli yüklenici • delillerin değerlendirilmesi • uygun illiyet bağı

2
15. HD., E. 2015/2287 K. 2016/1477 T. 7.3.2016

basiretli yüklenici • eser sözleşmesinden kaynaklanan ayıplı imalat • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış

3
15. HD., E. 2018/3534 K. 2018/4434 T. 13.11.2018

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • bilgilendirme yükümlülüğü

4
15. HD., E. 2017/2286 K. 2017/3847 T. 7.11.2017

basiretli yüklenici • eksik inceleme • eser sözleşmesi • işsahibinin sorumluluğu • bilirkişi kurulu • manevi zarar • ihbar mükellefiyeti

5
15. HD., E. 2019/3096 K. 2019/5025 T. 5.12.2019

çed raporu • basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • davanın kabulü

6
15. HD., E. 2018/4621 K. 2018/4686 T. 26.11.2018

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • bilgilendirme yükümlülüğü

7
15. HD., E. 2018/3703 K. 2019/508 T. 11.2.2019

anahtar teslim olgusu • basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • götürü bedel • sözleşmenin feshi talebi • ortak kusur • davanın kabulü

8
15. HD., E. 2018/5523 K. 2019/801 T. 26.2.2019

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • tazminat davası • bilgilendirme yükümlülüğü • manevi tazminat

9
11. HD., E. 2016/6584 K. 2017/7296 T. 14.12.2017

bilirkişi raporu • basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • poliçe • donatan • fiili ödeme günü • gemi • hasar bedeli • hile

10
15. HD., E. 2018/182 K. 2019/930 T. 4.3.2019

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • fatura • maddi ve manevi tazminat talebi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • bilgilendirme yükümlülüğü • manevi tazminat • harç muafiyeti

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: