S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.403

1
11. HD., E. 2013/12245 K. 2014/2313 T. 11.2.2014

bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu

alınması gerektiği hususunda yolcuları bilgilendirme yükümlülüğü bulunmadığı, davacıların yaşadıklarının tamamen kendi kusurlarından kaynaklandığı, dönüş

2
11. HD., E. 2016/5069 K. 2017/5794 T. 26.10.2017

bilgilendirme yükümlülüğü • davanın ıslahı

müvekkilini bilgilendirme yükümlülüğü olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000 TL'nin, ıslahla toplam 115.000

3
2. HD., E. 2020/958 K. 2020/2825 T. 10.6.2020

bilgilendirme yükümlülüğü

4
3. HD., E. 2018/3967 K. 2018/7424 T. 2.7.2018

bilgilendirme yükümlülüğü

5
17. HD., E. 2015/630 K. 2015/10291 T. 8.10.2015

bilgilendirme yükümlülüğü • poliçe • tazminat davası

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili, davalı şirkete kasko sigortalı müvekkiline ait aracın, anahtarı üzerinde iken çalındığını, daha sonra güvenlik güçlerince parçalanmış şekilde bulunduğunu, davalının poliçe aslını ve bilgilendirme yükümlülüğüne dair belgeyi müvekkiline teslim etmediğini, poliçede ve davalı tarafça ibraz edilen bilgilendirme formunda müvekkilinin

6
2. HD., E. 2014/17132 K. 2015/3707 T. 5.3.2015

bilgilendirme yükümlülüğü • karşı dava

7
9. HD., E. 2017/3783 K. 2018/4602 T. 28.2.2018

bilgilendirme yükümlülüğü • davanın kabulü

8
4. HD., E. 2013/4883 K. 2013/11864 T. 19.06.2013

bilgilendirme yükümlülüğü • tazminat davası • manevi zarar

'in bilgisi dışında meydana geldiği, davalılardan K2 'nin davacı hastasını kullanılmayan malzeme konusunda bilgilendirme yükümlülüğünü gereği gibi

9
2. HD., E. 2015/21529 K. 2016/16348 T. 21.12.2016

ağır kusur • bilgilendirme yükümlülüğü

10
11. HD., E. 2014/6321 K. 2015/10911 T. 22.10.2015

bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • davanın ıslahı

bankanın müvekkilini bilgilendirme yükümlülüğü olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000 TL'nin, ıslahla toplam

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: