S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 21.166

1
9. CD., E. 2021/19619 K. 2022/4123 T. 27.4.2022

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • cinsel istismara teşebbüs • çocukların cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı, (mağdur ...'e yönelik); çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs (mağdur ...'a yönelik); çocuğun cinsel istismarı (mağdurlar ... ile ...'ya yönelik) HÜKÜM : Sanığın, mağdur ...'e yönelik eylemleri bütün halinde zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı kabul edilerek bu suç ve mağdur ...'a yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs ... gün ve 2016/352 Esas, 2018/21 Karar sayılı hükümlere ilişkin istinaf başvurusunun zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuğun

2
14. CD., E. 2020/1267 K. 2021/1440 T. 24.2.2021

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (mağdur ...'e yönelik); çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs (mağdur ...'a yönelik); çocuğun cinsel istismarı (mağdurlar ... ile...'ya yönelik) HÜKÜM : Sanığın, mağdur ...'e yönelik eylemleri bütün halinde zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı kabul edilerek bu suç ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mağdur ...'a yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs suçlarından mahkumiyetiyle mağdurlar ... ve...'ya yönelik atılı suçtan (mağdur sayısınca

3
9. CD., E. 2021/15278 K. 2022/9548 T. 26.10.2022

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • cinsel istismar • nitelikli cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Sanık ...'in nitelikli cinsel istismar ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkumiyetine (...'ya yönelik), çocuğun cinsel istismarı ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraatine (... ve ...'ya yönelik), sanık ...'ın çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraatine, sanıklar ..., ... ve ...'in çocuğun cinsel istismarı ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraatlerine

4
9. CD., E. 2021/19651 K. 2022/1528 T. 22.2.2022

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun cinsel istismarı (suça sürüklenen çocuklar haklarında mağdur ...’a karşı birer kez); çocuğun nitelikli cinsel istismarı (suça sürüklenen çocuklar haklarında mağdur ...’a karşı ikişer kez) HÜKÜM : Suça sürüklenen çocuklardan ...’nin mağdur ...’a yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan beraati ile mağdur ...’a yönelik çocuğun cinsel istismarı suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına; ...’nin mağdur ...’a yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan beraati ile mağdurlar ... ve ...’a yönelik çocuğun cinsel istismarı suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair

5
9. CD., E. 2021/19391 K. 2022/8829 T. 10.10.2022

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı (sanıklar ...), çocuğun cinsel istismarı (sanıklar ...), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (sanıklar ...) HÜKÜM : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanıklardan ...'in bir kez, ...'ın iki kez mahkumiyetine, çocuğun cinsel ... istismarı ile sanıklardan ... haklarında çocuğun cinsel istismarı suçundan kurulan hükümler yönünden esastan reddi, diğer hükümler açısından ise istinaf başvurusunun kabulü ile hükümlerin kaldırılarak sanıklardan ...'ın zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu ile sanıklardan ...'ın kişiyi

6
14. CD., E. 2019/2696 K. 2019/12860 T. 28.11.2019

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • basit cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı HÜKÜM : Suça sürüklenen çocuğun beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuğun basit cinsel istismarı suçlarından mahkumiyetine dair Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.10.2018 gün ve 2018/411 Esas, 2018/392 Karar sayılı hükümlere ilişkin istinaf başvurusunun çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan hüküm yönünden esastan, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı ve çocuğun basit cinsel istismarı suçlarından

7
9. CD., E. 2021/13356 K. 2022/1997 T. 7.3.2022

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı (suça sürüklenen çocuklar ile sanık ...), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (suça sürüklenen çocuklar ile sanıklar), çocuğun cinsel istismarı (sanık ...) HÜKÜM : Suça sürüklenen çocuklar ile sanıkların atılı suçlardan mahkumiyetlerine dair ... ... hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan kurulan hüküm yönünden esastan reddine, bu sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suça sürüklenen çocuklar ile sanık ... haklarında atılı suçlardan kurulan hükümler yönünden ise kabulü ile hükümlerin kaldırılarak ...'ın çocuğun nitelikli cinsel istismarı

8
14. CD., E. 2019/2303 K. 2019/11663 T. 15.10.2019

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • basit cinsel istismar • cinsel istismar • cinsel istismara teşebbüs • çocukların basit cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkûmiyetine dair Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinden ... uzaklaşması şeklinde gerçekleşen olayda, mevcut haliyle sanığın, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlemeye elverişli icrai hareketlere başladığından söz edilemeyeceği de gözetilerek, ispatlanan eyleminin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu nazara alınmadan suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu

9
14. CD., E. 2016/8429 K. 2019/11734 T. 16.10.2019

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • basit cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların basit cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağılığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı cinsel istismarı HÜKÜM : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuğun basit cinsel istismarı suçlarından ... eylemini sonlandırdığı ve mevcut haliyle bu eylemin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilerek bundan önce gerçekleşen diğer basit cinsel istismar eylemi de birlikte değerlendirildiğinde sanığın zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan dolayı TCK’nın 103/1, 103/3, 43

10
9. CD., E. 2021/19464 K. 2022/6669 T. 28.6.2022

çocuğun nitelikli cinsel istismarı • nitelikli cinsel istismar • cinsel istismar • çocukların cinsel istismarı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Çocuğun cinsel istismarı (Mağdure ...'ya karşı), çocuğun nitelikli cinsel istismarı (Mağdure ...'a karşı), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Her iki mağdureye karşı ayrı ayrı) HÜKÜM : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı (Mağdure ...'a yönelik), çocuğun cinsel istismarı (Mağdure ...'ya yönelik), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Mağdure sayısınca) suçlarından mahkumiyet İlk ... alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü: Sanık hakkında mağdur ...'ya yönelik cinsel istismar suçundan kurulan hükme yönelik temyiz istemlerinin

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: