S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 9.413

1
14. CD., E. 2018/10389 K. 2019/9778 T. 15.5.2019

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Sanığın atılı suçlardan mahkumiyetine dair Bursa ... sanığın mağdura karşı işlediği fiilin "basit cinsel saldırının tamamlanmış hali" mi yoksa "organ veya cisim sokmaya (tecavüz) teşebbüs nitelikli hali" mi olduğundan ibarettir. Cinsel saldırı ve çocuğa cinsel istismar suçlarında teşebbüs hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı doktrinde tartışmalıdır. ... sayılı TCK'nun sistemi ve suçların düzenlenme şekline göre cinsel saldırı ve istismarın organ veya cisim sokarak işlenen nitelikli haline teşebbüsün mümkün

2
14. CD., E. 2019/313 K. 2019/10951 T. 19.9.2019

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair ...2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen ... merdiveninden inerek olay yerinden kaçtığı, iddia ve kabul edilen olayda; tartışılan sorun sanığın mağdura karşı işlediği fiilin "basit cinsel saldırının tamamlanmış hali" mi yoksa "organ veya cisim sokmaya (tecavüz) teşebbüs nitelikli hali" mi olduğundan ibarettir. Cinsel saldırı ve çocuğa cinsel istismar ... basit cinsel saldırı ve çocuğun istismarı suçlarına teşebbüs, artık mümkün değildir. Yine tecavüz ile suçların basit hali 5237 sayılı TCK'da

3
14. CD., E. 2017/560 K. 2021/3057 T. 19.4.2021

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve ... tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü: Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ... organına dokunmasının ardından sürtünmesi şeklinde sübuta eren eyleminde nitelikli cinsel saldırı suçunun icrai hareketlerinin başlamayıp, mevcut haliyle eylemin 5237 sayılı TCK'nın 102/1, 102/3-d maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilerek mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde

4
14. CD., E. 2013/6565 K. 2014/2112 T. 20.2.2014

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı, basit cinsel saldırı, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma; HÜKÜM : Sanık ...'in nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık ...'in basit cinsel saldırıya yardım etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık ...'ın basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ... ...'ın mağdureye yönelik basit cinsel saldırı eylemine TCK.nın 39/1. maddesi kapsamında yardım ettiği kabul edildiği halde, sanıklar ... ve ... hakkında

5
14. CD., E. 2015/7492 K. 2019/11873 T. 22.10.2019

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkumiyet İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle ... nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin ... sarhoş olmasından faydalanarak mutfak penceresinden kaçtığı tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, olayda nitelikli cinsel saldırı suçunun icrai

6
14. CD., E. 2019/6844 K. 2020/4024 T. 14.10.2020

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı HÜKÜM : Mahkumiyet İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hüküm temyiz ... ) (Karşı Oy) KARŞI OY Sanık ...’in cinsel saldırı suçundan mahkumiyetine dair İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27.09.2017 gün ve 2017/2 ... neticesinde sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 102/2. maddesinde düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilmeden, basit cinsel saldırı ... . Bozmaya uyan İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama neticesinde bu defa sanığın nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğini sabit kabul

7
14. CD., E. 2014/3544 K. 2015/2194 T. 25.2.2015

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ :Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (sanıklar ..., ..., ... 1984 d.lu), basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, (sanıklar ...,..., ..., ..., ... 1949 d.lu), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (sanıklar ..., ..., ..., ...) HÜKÜM : Sanıklar ... ve ...'ın beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkûmiyetlerine, sanık...'ın beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan beraatine, kişiyi hürriyetinden

8
14. CD., E. 2015/7196 K. 2019/11568 T. 10.10.2019

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı (sanıklar), nitelikli cinsel saldırı (sanık ...) HÜKÜM : Sanıkların beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkumiyetlerine, sanık ...'ın nitelikli cinsel saldırı ... mağdur ...’e yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı suçlarının sanıklar tarafından işlendiğinin belirlendiği, iddia ve ... cinsel saldırı suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince; Sanıkla arasında dosyaya yansıyan herhangi bir husumet bulunmayan katılanın

9
14. CD., E. 2016/13133 K. 2017/3060 T. 1.6.2017

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı (sanıklar), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (sanıklar ... ve ...) HÜKÜM : Sanık ...'nın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık ...'nin beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyetlerine, sanıklar ...n beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan ve sanık ...'nün beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraatlerine İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hükümler

10
14. CD., E. 2013/1637 K. 2014/14239 T. 15.12.2014

cinsel saldırı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Basit cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı HÜKÜM : Beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Delilleri takdir ve gerekçesi ... , Sanık hakkında basit cinsel saldırı suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; Mağdurenin tüm aşamalarda sanığın kendisine basit cinsel saldırı ... mağdurenin annesinin sanığın eşi ile olay ortaya çıkmadan önce konuştuğuna ilişkin ifadesi ve tüm dosya içeriğine göre sanığın basit cinsel saldırı suçundan

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: