S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 19.789

1
2. HD., E. 2009/17874 K. 2010/20730 T. 9.12.2010

davanın ıslahı

sebeplere ve özellikle davanın ıslah sonucu tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ilişkin olup, boşanma hakkında dava ve hüküm ... ; Dava ıslah sonucu tanıma davası haline gelmiştir. Tanıma kararında mahkeme yabancı mahkeme kararının hüküm fıkrası ile bağlıdır. Türk Medeni Kanununun

2
2. HD., E. 2014/11436 K. 2014/14039 T. 19.6.2014

davanın ıslahı

doğurmaz. Öyleyse davanın ıslahtan önceki haliyle görülerek, delillerin buna göre değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Hükmün bu sebeple ... boşanma davasını ıslahla başka bir davaya dönüştürmelerinin mirasbırakanın ve Türk Medeni Kanununun 181/2. maddenin amacına uygun düşmeyeceği

3
17. HD., E. 2013/19736 K. 2015/5917 T. 14.4.2015

davanın ıslahı

dava dışı şahıslara satıldığı ve davanın ıslah ile bedele dönüştüğünden 12 nolu bağımsız bölüm için 49.000,00 TL 13 nolu bağımsız bölüm için 84.000,00

4
2. HD., E. 2016/1658 K. 2017/7110 T. 8.6.2017

davanın ıslahı

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı erkek tarafından evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davası ıslah edilerek yabancı mahkeme ilamının tanınması davasına dönüştürülmüş, mahkemece yabancı mahkeme ilamının ... verilen bir yetki bulunmamaktadır. Açıklanan sebeple, davacı asile, vekiline davanın ıslahı konusunda yetki vermesi için usulüne uygun süre verilmesi ve

5
21. HD., E. 2009/7236 K. 2010/2516 T. 9.3.2010

davanın ıslahı

dosya kapsamı ile;yargılama sırasında yazılı dilekçe ile ya da duruşma zabıtlarına geçen açık ifadelerle davanın ıslah edildiğine ilişkin belge

6
11. HD., E. 2014/17199 K. 2015/3715 T. 18.3.2015

davanın ıslahı

taşınmazların bedelini talep etme hakkının bulunduğu, bozmadan sonra davanın ıslah edilemeyeceği, davalılar ... Soğuk Hava Tesisleri San. Tic. A.Ş. ile ... İnş

7
2. HD., E. 2014/22503 K. 2014/22453 T. 12.11.2014

davanın ıslahı

ıslah caiz değildir ve sonuç doğurmaz. Öyleyse davanın, ıslahtan önceki haliyle görülmesi; boşanma davasıyla ilgili olarak evliliğin ölümle sona erdiği ve

8
15. HD., E. 2012/4044 K. 2013/3124 T. 15.05.2013

davanın ıslahı

bedelini de tahsil ettiğini, bu nedenle sorumlu tutulamayacaklarını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın ıslah olunan miktar üzerinden

9
16. HD., E. 2019/4381 K. 2019/6746 T. 23.10.2019

davanın ıslahı

yapılan yargılama sonunda davacıların tescil talebinin yerinde görülmediğinden reddine, tazminat yönünden davanın ıslah talebiyle birlikte kabulü ile

10
3. HD., E. 2010/9230 K. 2010/9966 T. 07.06.2010

davanın ıslahı

karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın ıslah edilmiş şekliyle kabulüne karar verilmiş, davalılar vekilinin temyizi üzerine verilen karar

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: