S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 60.380

1
16. CD., E. 2018/469 K. 2018/2048 T. 19.06.2018

etkin pişmanlık

suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ./.. DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 19.06.2018 tarihinde etkin pişmanlıktan yararlandırılması ... , kısaca etkin pişmanlık kapsamında kalacak şekilde bildiği tüm bilgileri kolluk ve adli birimlere beyan ettiği tespit edilmiştir. Sanık K2 kollukta ve ... esas olarak kollukta ve savcılıkta etkin pişmanlık hakkını kullanan K2 'ın kendi konumu ve diğer örgüt üyeleri hakkında terör örgütünün bölge ... aşamasında vazgeçmesi hakkında TCK 221/4. maddesinde yer alan etkin pişmanlık halinin uygulamasına engel bir durum değildir. Nitekim TCK 221/3. maddesinde yer

2
3. CD., E. 2023/3086 K. 2023/1522 T. 1.3.2023

etkin pişmanlık

, gereği düşünüldü: I. İTİRAZ SEBEPLERİ Sanığın temyiz aşamasında 06.10.2022 tarihinde gönderdiği dilekçe ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ... ilgili birimlerden sorulması ile sonucuna göre hakkında 5237 sayılı TCK'nın 221 inci maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp ... etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebini içerir dilekçe gönderdiği, ilgili dilekçede kovuşturma aşamasında ByLock kullanıcısı olduğunu bildiği kişiler hakkında bilgi verdiğini belirterek ve bu beyanlarını tekrar ederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade ettiği, akabinde

3
3. CD., E. 2021/2563 K. 2022/4388 T. 14.9.2022

etkin pişmanlık

incelemede; Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 08.04.2008 tarih ve 9-18-78 sayılı kararında açıklandığı üzere; etkin pişmanlık hükümlerinin amacı, bir ... kapsamında etkin pişmanlıkta bulunduğunun kabulü halinde bu suçtan dolayı verilecek cezada 1/3'ten 3/4'e kadar bir indirim yapılacağı öngörülmektedir. Buna ... soruşturması ya da kovuşturmasının hangi aşamasında etkin pişmanlıkta bulunulduğu gibi kıstaslar nazara alınarak mahkeme tarafından takdir ve tayin edilecektir ... huzura alınarak kendisine yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen etkin pişmanlık müessesesinin detaylı bir şekilde açıklanmak suretiyle etkin pişmanlık

4
3. CD., E. 2021/18470 K. 2023/5652 T. 18.9.2023

etkin pişmanlık

ifadelerinde örgütteki konumuna uygun itiraf ve beyanlarda bulunup bizzat etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan etmiş olmasına rağmen, sanığın yokluğunda sanık müdafiinin "sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini mahkemeye iletmesini istediğini" beyan etmesi sonucunda sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının sanık aleyhine hukuka aykırı sonuçlar doğuracağına, 2.Dairece, vekaletname ile bu konuda ... etkin pişmanlıktan yararlanmayı/yararlanmamayı talep etme hakkı konusunda bizzat sanığın beyanlarını alması ve buna göre sanık hakkında TCK 221/4

5
16. CD., E. 2018/5349 K. 2019/928 T. 7.2.2019

etkin pişmanlık

; Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 08.04.2008 tarih ve 9-18-78 sayılı kararında açıklandığı üzere; etkin pişmanlık hükümlerinin amacı, bir yandan terör ... kovuşturmasının hangi aşamasında etkin pişmanlıkta bulunulduğu gibi kıstaslar nazara alınarak mahkeme tarafından takdir ve tayin edilecektir. Bu açıklamalar ... verdiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi karşısında; Silahlı terör örgütüne üye olduğu ve TCK’nın 221/4-2. cümlesinde öngörülen etkin pişmanlık şartlarını taşıdığı anlaşılan sanığın incelenen dosya kapsamı ve delillere göre, yakalandıktan sonra yargılama aşamasında örgütte

6
3. CD., E. 2021/14233 K. 2022/2992 T. 25.5.2022

etkin pişmanlık

-78 sayılı kararında açıklandığı üzere; etkin pişmanlık hükümlerinin amacı, bir yandan terör ve örgütlü suçlarla mücadele bakımından stratejik önemi ... . 26.10.2015 tarih, 2015/1565-3464 K.). TCK’nın 221/4. fıkrasının 2. cümlesi kapsamında etkin pişmanlıkta bulunulduğunun kabulü halinde bu suçtan dolayı ... mensuplarının tespiti ile ilgili olmak üzere elverişlilik derecesi, ceza soruşturması ya da kovuşturmasının hangi aşamasında etkin pişmanlıkta bulunulduğu gibi ... aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmayan ancak 19/04/2022 havale tarihli dilekçe ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildiren, müdafii

7
7. CD., E. 2022/10919 K. 2022/17008 T. 24.11.2022

etkin pişmanlık

sanık aleyhine olduğundan kaldırılarak hükmün bozulması, sanığa soruşturma aşamasında etkin pişmanlık konusunda ihtarat yapılmadığı, bu nedenle soruşturma aşamasında kamu zararından haberi olmayan ve etkin pişmanlıktan faydalanma imkanı olduğu bildirilmeyen sanığın yapılan ödeme ihtaratında, indirim oranının 1/2 ... sayılı Yasanın 5/2. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık müessesinden faydalanmak isteyip istemediği sorulmak suretiyle usulüne uygun ihtarat yapıldığı ... uyarınca kovuşturma aşamasında da etkin pişmanlık uygulamasının olanaklı hale geldiği ve 5607 sayılı Yasanın 5/2-son cümlesi kapsamında "Soruşturma evresinde

8
3. CD., E. 2021/7100 K. 2021/9913 T. 4.11.2021

etkin pişmanlık

itirazlarının reddine, ancak; Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 08.04.2008 tarih ve 9-18-78 sayılı kararında açıklandığı üzere; etkin pişmanlık ... alınmalıdır (Dairemizin 12.05.2015 tarih,... K. 26.10.2015 tarih, 2015/1565-3464 K.). TCK’nın 221/4. fıkrasının 2. cümlesi kapsamında etkin pişmanlıkta ... aşamasında etkin pişmanlıkta bulunulduğu gibi kıstaslar nazara alınarak mahkeme tarafından takdir ve tayin edilecektir. Bu açıklamalar ışığında, somut olay ... de; temyiz sürecinde etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğu anlaşılmakla sanığın detaylı olarak etkin pişmanlık kapsamında alınacak beyanlarının

9
3. CD., E. 2021/15276 K. 2021/9627 T. 19.10.2021

etkin pişmanlık

sayılı yazısı ile; Sanık ...’ın 14.11.2020 tarihli dilekçesinde etkin pişmanlıktan faydalanma talebinde bulunduğu bu nedenle sanığın duruşmada yeniden dinlenerek TCK’nın 221. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinden bahisle 5271 sayılı CMK’nın 308 ... aşamasındaki beyanlarında etkin pişmanlık talebinde bulunarak bir kısım anlatımlarda bulunan ancak dosya kapsamında yer alan eylem ve faaliyetlerini ortaya koyan ... dinlenerek etkin pişmanlık kapsamında anlatacakları sorulup örgütte bulunduğu süre ve konumu ile uyumlu bilgiler verip vermediği değerlendirildikten sonra

10
16. CD., E. 2019/7272 K. 2021/4193 T. 21.6.2021

etkin pişmanlık

incelenerek gereği düşünüldü. Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 08.04.2008 tarih ve 9-18-78 sayılı kararında açıklandığı üzere; etkin pişmanlık ... kovuşturmasının hangi aşamasında etkin pişmanlıkta bulunulduğu gibi kıstaslar nazara alınarak mahkeme tarafından takdir ve tayin edilecektir. 1- Bu açıklamalar ışığında, somut olay değerlendirildiğinde; silahlı terör örgütüne üye olduğu ve TCK’nın 221/4-2. cümlesinde öngörülen etkin pişmanlık şartlarını taşıdığı ... 221. maddesinde yazılı etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının tartışılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması, 2- Suça sürüklenen çocuğun

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: