S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 11.118

1
6. HD., E. 2009/2213 K. 2009/5729 T. 16.6.2009

feshi ihbar • feshi ihbar süresi • süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi • davanın kabulü • süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi

olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık feshi ihbar nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın ... verilmesini savunmuştur. Borçlar Kanunu’na tabi süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi bu kanunun 262. maddesi hükmüne göre belirlenir. Anılan madde hükmü gereğince süresiz sözleşmelerde üç ay önceden kiracıya feshi ihbar tebliğ ettirilmesi ve o dönem sonunda dava açılması gerekir. Altı aylık dönemin birinde tebliğ ettirilen feshi ihbar ancak bu dönem sonunda dava açma hakkı verir. Bu feshi ihbar sonraki dönem için kullanılamaz. Ancak ihbarda kiralayan birinci

2
6. HD., E. 2012/1992 K. 2012/4983 T. 29.3.2012

fesih ihbar süresi • tahliye • süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi

tarafından temyiz edilmiştir. Borçlar Kanununa tabi süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi bu kanunun 262.maddesi hükmüne göre belirlenir. Anılan madde hükmü gereğince süresiz sözleşmelerde 6 aylık dönem için 3 ay önceden kiracıya feshi ihbar tebliğ ettirilmesi ve o dönem sonunda tahliye davası açılması gerekir. Altı aylık dönemin birinde tebliğ ettirilen feshi ihbar ancak bu dönem sonunda dava açma hakkı verir. Bu feshi ihbar sonraki dönem için kullanılamaz. Borçlar Kanununun kapsamına giren yerlerin tahliyesi için feshi ihbar yeterli olup, başka bir sebep aramaya gerek yoktur. Olayımıza gelince

3
6. HD., E. 2008/12950 K. 2009/776 T. 3.2.2009

feshi ihbar • feshi ihbar süresi • dava açma süresi • davanın kabulü • kooperatif

karar verilmesini savunmuştur. Borçlar Kanunu'na tabi süresiz sözleşmelerde feshi ihbar ve dava açma süresi aynı Yasa'nın 262. maddesi hükmüne göre belirlenir. Anılan madde hükmü gereğince, süresiz sözleşmelerde sözleşmenin başlangıcı nazara alınarak üç ay önceden kiracıya feshi ihbar tebliğ ettirilmesi ve altı aylık dönem sonunda dava açılması gerekir. Altı aylık dönemin birinde tebliğ ettirilen feshi ihbar ancak bu dönem sonunda dava açma hakkı verir. Bu feshi ihbar sonraki dönem için kullanılamaz. Borçlar Kanunu'nun kapsamına giren yerlerin tahliyesi için feshi ihbar yeterli olup, başka sebep aramaya

4
6. HD., E. 2011/9716 K. 2011/13853 T. 06.12.2011

süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi

tabi süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi bu kanunun 262.maddesi hükmüne göre belirlenir. Anılan madde hükmü gereğince süresiz sözleşmelerde 6 (altı) aylık dönem için 3 (üç) ay önceden kiracıya feshi ihbar tebliğ ettirilmesi ve o dönem sonunda tahliye davası açılması gerekir. Altı aylık dönemin birinde tebliğ ettirilen feshi ihbar ancak bu dönem sonunda dava açma hakkı verir. Bu feshi ihbar sonraki dönem için kullanılamaz. Borçlar Kanununun kapsamına giren yerlerin tahliyesi için feshi ihbar yeterli olup, başka bir sebep aramaya gerek yoktur. Olayımıza gelince; taraflar arasında 01.01.1991 başlangıç

5
6. HD., E. 2003/2322 K. 2003/4175 T. 3.6.2003

akdin feshi • fesih ihbarı

9.7.2001 tarih 20502 sayılı fesih ihbarında ise tam tazminatın ödeneceği şeklinde açıklanan bir teklif yoktur. O halde bu fesih ihbarı geçersiz olup, buna

6
6. HD., E. 2009/1744 K. 2009/4367 T. 11.5.2009

feshi ihbar ihtarnamesi • tahliye • belirsiz süreli kira sözleşmesi • davanın kabulü • süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi

karar verilmiş, hüküm davalı R... O... tarafından temyiz edilmiştir. Borçlar Kanununa tabi süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi bu kanunun 262. maddesi hükmüne göre belirlenir. Anılan madde hükmü gereğince süresiz sözleşmelerde 6 aylık dönem için 3 ay önceden kiracıya feshi ihbar tebliğ ettirilmesi ve o dönem sonunda tahliye davası açılması gerekir. 6 aylık dönemin birinde tebliğ ettirilen feshi ihbar ancak o dönem sonunda dava açma hakkı verir. Bu fesih ihbarı sonraki dönem için kullanılamaz. Borçlar Kanunun kapsamına giren yerlerin tahliyesi için feshi ihbar yeterli olup, başka bir sebep

9
22. HD., E. 2019/4866 K. 2019/12964 T. 13.6.2019

fesih ihbarı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: