S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 24.881

1
23. CD., E. 2015/8670 K. 2016/6192 T. 11.5.2016

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Güveni kötüye kullanma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma HÜKÜM : TCK'nın 155/1, 62/1, 52/2, 51 ... sanığın üzerlerine atılı katılan ...'a karşı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak ve katılan ...'a karşı da basit güveni kötüye kullanmak suçlarını işlediği anlaşıldığından, ayrı ayrı mahkumiyete yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. Sanık hakkında güveni kötüye kullanma ile hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan açılan kamu davasına ilişkin verilen hükmün gerekçe kısmında, "...sanığın üzerine atılı katılan ...'a karşı hizmet

2
15. CD., E. 2020/4353 K. 2020/9543 T. 7.10.2020

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma HÜKÜM : 1- Sanıklar ... ve ... hakkında; TCK'nın 155/2 , 62, 52/2, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet (ayrı ayrı) 2- Sanıklar ... ve ... hakkında; hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması (ayrı ayrı 3- Sanık ... hakkında; beraat Sanıklar ... ve ... hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükümleri, sanık ... ve katılan vekili, sanıklar ... ve ... hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen hükmün açıklanmasının

3
15. CD., E. 2017/13134 K. 2019/8367 T. 16.9.2019

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma HÜKÜM : Sanığın ...’a karşı işlemiş olduğu hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK’nın 155/2, 62, 52. maddeleri uyarınca mahkumiyet Sanığın ...’a karşı işlemiş olduğu hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK’nın 155/2, 62, 52. maddeleri uyarınca mahkumiyet Sanığın ...’a karşı işlemiş olduğu hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK’nın 155/2, 62, 52. maddeleri uyarınca mahkumiyet Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık tarafından

4
15. CD., E. 2015/3200 K. 2018/1249 T. 22.2.2018

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve basit güveni kötüye kullanma HÜKÜM : 1- Katılanlar ... ... ile mağdurlar ... ve ...'a yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı beraat Sanığın, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık müdafii tarafından, güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine ilişkin hükümler o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafii tarafından, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin hükümler o yer Cumhuriyet savcısı ile katılanlar ... ve ... tarafından temyiz edilmekle

5
15. CD., E. 2013/13985 K. 2015/28864 T. 17.9.2015

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Güveni kötüye kullanma HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanıklara yüklenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete tabi olmaması karşısında, hükümden sonra mağdura ait 12.9.2011 tarihli ... ; Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile ... kurumlara yatırmadıkları, bu şekilde sanıkların üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda, Sanıklar

6
15. CD., E. 2014/25015 K. 2017/10869 T. 15.5.2017

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Güveni kötüye kullanma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma HÜKÜM : Sanık hakkında katılan ...’ye karşı; TCK’nın 155/1,62,52/2-4,51. maddeleri uyarınca mahkumiyet Sanık hakkında katılan ...’a karşı; beraat Güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen beraat

7
15. CD., E. 2020/10872 K. 2021/296 T. 14.1.2021

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma,Güveni kötüye kullanma HÜKÜM : 1-Sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan, a) Mağdur ...'ye yönelik eylemi nedeniyle, TCK'nın 155/2,168/1,50/1-a ve 52/2 maddeleri uyarınca mahkumiyet b) Katılan ... kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine; mağdur ...’ye yönelik eylemi nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık hakkında kamu davasının ... nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan verilen kamu davasının düşmesine yönelik karara yapılan temyiz başvurusunun incelenmesinde; Kuyumculuk yapan

8
15. CD., E. 2017/32022 K. 2019/12575 T. 21.11.2019

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma HÜKÜM : Sanık hakkında; TCK’nın 155/2, 62/1, 50, 52/2, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya ... sayılı CMK'nın 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaşma kapsamında yer alan güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin suç vasfında yanılgıya düşülerek hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılması, Kabule göre de; 1-Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 19/06/2007 tarih ve 2007/10-108

9
15. CD., E. 2013/25321 K. 2016/1925 T. 22.2.2016

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma Sanığın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Gerekçeli karar başlığında; "güveni kötüye kullanma" olarak yazılan suç isminin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" olarak, 28/02/2008 olarak yazılan suç tarihinin 02/07/2009 olarak mahallinde düzeltilmesi ... kötüye kullanma suçunun oluştuğuna ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere

10
15. CD., E. 2017/29193 K. 2019/15275 T. 19.12.2019

güveni kötüye kullanma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma HÜKÜM : 1-Sanıklar hakkında yakıt giderleri ile ilgili bankadan 4.705 TL'nin çekilmesine ilişkin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan, CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraat 2-Sanıklar hakkında yemek harcamalarına ilişkin eylemleri nedeniyle, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan, TCK'nın 155/2, 43/1, 62/1, 51 ve 53. maddeleri uyarınca ... kullanma suçundan beraatlerine ilişkin hükümler, katılanlar vekili tarafından; yemek harcamalarına ilişkin eylemleri nedeniyle hizmet nedeniyle güveni kötüye

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: