S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 198.400

1
2. CD., E. 2014/27997 K. 2016/10077 T. 26.5.2016

hırsızlığa teşebbüs • hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dosya içeriğine göre sair temyiz ... cihaz ile aracın kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yapmaya çalışırken katılan ve çevredeki şahıslar tarafından yakalanması şeklindeki eylemi suç tarihi itibariyle kilitlenmek sureti ile muhafaza altına alınan eşyayı hırsızlık niteliğinde olup sanık hakkında, TCK'nın 142/1-b maddesinin uygulanması ... sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 26/05/2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi. KARŞI GÖRÜŞ : Aşağıda sunduğum nedenlerle sayın çoğunluğun hırsızlık

2
2. CD., E. 2013/33529 K. 2014/31269 T. 24.12.2014

hırsızlığa teşebbüs • hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlığa teşebbüs, hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Sanıklar hakkında hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs suçundan kurulan hükümlere yönelik yapılan temyiz incelemesinde; Üst Cumhuriyet savcısının 10.04.2012 tarihli ... . maddesi gereğince istem gibi REDDİNE, 2-Sanık ... hakkında 06.11.2006 tarihli hırsızlık ve sanıklar... ve ... hakkında 13.11.2006 tarihli hırsızlığa ... yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, b) Sanıklar hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan mahkumiyet hükmü kurulurken 5237 s

3
6. CD., E. 2021/7072 K. 2021/8761 T. 17.5.2021

nitelikli hırsızlık • hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlığa teşebbüs HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: 1-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında nitelikli hırsızlığa teşebbüs suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde; Gündüz vakti işyeri deposundan nitelikli hırsızlık yapan suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b, 31/3. maddelerine uyan nitelikli hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Kanun’un 66/1-e, 66/2 ve 67/4. maddelerinde öngörülen 7 yıl 12 aylık zamanaşımının

4
22. CD., E. 2016/7228 K. 2016/9991 T. 9.6.2016

hırsızlığa teşebbüs • hırsızlık

/548 Esas, 2012/595 sayılı kararı ile suça sürüklenen çocuk ...'ın hırsızlık, suçundan cezalandırılmasına ilişkin hükmün temyiz incelemesi sonucunda ... olan fiilin bozma ilamında sözü edilen ... mağazasında hırsızlığa teşebbüs eylemi olmayıp müşteki...'na ait işyerinde çalınan 7 adet gömlek çalınması ... anlaşıldığı halde dava konusu olmayan ... mağazasından hırsızlığa teşebbüs eyleminin bozma kararına konu yapılması nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesinin ... tarih, 2015/14271 Esas –2016/4469 sayılı kararında, dava konusu eylemin ... mağazasından hırsızlığa teşebbüs olmayıp müşteki...'na ait işyerinden

5
6. CD., E. 2021/8487 K. 2022/4420 T. 29.3.2022

nitelikli hırsızlık • hırsızlık • hırsızlığa teşebbüs

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya ... /2015; 21/04/2015, 21/04/2015; 23/04/2015 tarihlerindeki hırsızlık suçu nedeniyle TCK'nın 142/1.a, 43; 142/1.a; 142/1.a; 142/1.a, 43; 142/1-a ,53,58, 63 maddeleri uyarınca beş kez cezalandırılması için dava açıldığı halde, hükmün (3) numaralı bendinde sanık hakkında hırsızlık suçundan dört ayrı sevk maddesi ... Esas ve 2015/16356 iddianame numarası ile sanık hakkında 23/04/2015 tarihinde hırsızlık suçu nedeniyle TCK'nın 142/1-a, 35, 58, 53 maddeleri uyarınca

6
13. CD., E. 2014/27458 K. 2015/14054 T. 17.9.2015

hırsızlığa teşebbüs • hırsızlık

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Suça sürüklenen çocuk ...'in, müşteki ...'a yönelik eylemin nedeniyle hırsızlığa teşebbüs suçundan hakkında kurulan hükmün incelenmesinde; Suça ... çocuk ...'in, 21.11.2011 günü müşteki...'in minübüsünden hırsızlık yaparken yakalandığı, aynı durakta katılan ... ve müşteki ...'nın araçlarından da 17.11.2001 tarihinde hırsızlık suçlarının gerçekleştirildiği, katılan ... ve müşteki ...'nın hazırlık aşamasında alınan ifadelerinde; yakaladıkları suça

7
13. CD., E. 2016/19225 K. 2017/84 T. 17.1.2017

hırsızlığa teşebbüs • hırsızlık

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü ... hırsızlığa teşebbüs olayına ilişkin verilen 6.000 TL adli para cezasının Dairemizin 27.05.2015 tarih, 2014/23879 Esas ve 2015/9725 Karar sayılı onama ilamı ile kesinleşerek infaza verildiği; müştekisi ...olan 14.08.2009 tarihli hırsızlık olayına ilişkin verilen erteli 1 yıl 8 ay hapis cezasının ise Dairemizin anılan ... çocuk hakkında, sadece müştekisi ... olan 14.08.2009 tarihli hırsızlık olayına ilişkin hüküm kurulması gerektiği halde, kesinleşen müştekisi belli olmayan

8
13. CD., E. 2014/7658 K. 2015/4054 T. 10.3.2015

hırsızlığa teşebbüs • hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I- Sanık ... hakkında müştekiler .... ve ...'e yönelik hırsızlık suçlarından; sanık ... hakkında müştekiler ..., ..., ... ve ...'a yönelik hırsızlık suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan ... usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, II- Sanık ... hakkında müşteki ...'ya yönelik hırsızlığa teşebbüs suçundan

9
6. CD., E. 2021/10645 K. 2022/6506 T. 26.4.2022

nitelikli hırsızlık • hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek ... genişletildiği düşünülmektedir. Zira, 765 sayılı TCK döneminde, yalnızca hırsızlık suçunun yankesicilik suretiyle işlenmesi (m. 492/7) ve şahsi çeviklik sayesinde ... işlenen hırsızlık suçlarında veya diğer özel beceri hâllerinde hırsızlık suçunun basit şeklinin işlendiği kabul ediliyordu. (m. 491/ilk) Bu durum, suç ve ... : "Fıkranın (b) bendinde, hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel bir beceriyle işlenmesi hâli öngörülmüştür. Yankesicilik

10
6. CD., E. 2021/3586 K. 2021/20086 T. 22.12.2021

nitelikli hırsızlık • hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya ... polisiye tabirle, "pislikçilik" suretiyle hırsızlık suçunu işledikleri hususunda Dairemiz ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlk Derece Mahkemesi ... Kanunu (TCK)'nun, 142'nci maddesinin, ikinci fıkrasının, b) bendinde tanımlanan nitelikli hırsızlık suçundan cezalandırılması istemiyle işbu dava açılmış ve ... 10. Asliye Ceza Mahkemesi de aynı şekilde her iki sanığın özel beceriyle işlenen hırsızlık suçundan 6'şar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: