S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5.891

1
8. CD., E. 2018/6408 K. 2018/10151 T. 2.10.2018

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz HÜKÜM : Beraat Gereği görüşülüp düşünüldü: Suçtan zarar gören ve yargılama ... davaya katılan olarak kabulüne karar verilerek yapılan incelemede; 1- Sanık ... hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelenmesinde; 6360 sayılı Yasayla TCK.nun 154/2. maddesinde düzenlenen hakkı olmayan yere tecavüz suçunun unsurlarında bir değişiklik yapılmadığı ... - Sanıklar ... ve ... hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan verilen beraat hükümlerinin temyiz incelenmesinde; 6360 sayılı Yasayla TCK.nun 154/2

2
12. CD., E. 2016/2535 K. 2018/6645 T. 12.6.2018

hakkı olmayan yere tecavüz

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık, Hakkı olmayan yere tecavüz Hüküm : 1- Birleştirilen 2009/42 Esas sayılı dosyada 2863 sayılı Kanuna aykırılık ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından sanıklar Selma Bülbül ve ... hakkında; 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat 2- Birleştirilen 2009/42 Esas sayılı dosyada hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanık ... hakkında; yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığı ... . maddeleri uyarınca mahkumiyet, erteleme 2863 sayılı Kanuna aykırılık ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından sanıklar ... ve ...'in beraatlerine, 2863

3
8. CD., E. 2023/3807 K. 2023/10128 T. 18.12.2023

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 2023/985 E., 2023/2064 K. SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz HÜKÜM : Mahkûmiyet TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Temyiz ... sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan hapisten çevrili 3.000,00 TL ve doğrudan verilen 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar ... ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararının kaldırılmasına, sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan beraatine karar verilmiştir. 4. Antalya Bölge ... sonrası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, 22.06.2023 tarihli kararı ile, sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan hapisten çevrili

4
8. CD., E. 2023/4146 K. 2023/9826 T. 12.12.2023

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 2022/3470 E., 2023/1400 K. SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz HÜKÜM : Düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan ... istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan mahkumiyetine ilişkin bölüm tamamen çıkartılarak yerine; "Her ne kadar sanık ... hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; yüklenen suçun ... çakıl yığınlarını katılana ait araziye dökmek suretiyle sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği gerekçesiyle mahkumiyetine karar verilmiştir

5
8. CD., E. 2023/3864 K. 2024/525 T. 22.1.2024

hakkı olmayan yere tecavüz

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 2021/2354 E., 2023/433 K. SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz HÜKÜM : Beraat TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ ... . Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının 29.12.2020 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştır. 2. Tavşanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinin, 02.06.2021 tarihli kararı ile sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan 3.600,00 TL adli para cezası ve ... ) 280 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararının kaldırılmasına, sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan

6
8. CD., E. 2022/5905 K. 2023/4916 T. 19.6.2023

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SAYISI : 2021/103 E., 2022/27 K. SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz etme HÜKÜM : Mahkûmiyet Sanık hakkında bozma ... edilmekle gereği düşünüldü: I. HUKUKÎ SÜREÇ 1. Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığının 07.02.2015 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz ... olan sanığın eyleminin hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı şekilde suçun haksızlık içeriğinin az ... 13.01.2022 tarihli kararı ile sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz etme suçundan 5 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası cezalandırılmasına karar

7
8. CD., E. 2013/15732 K. 2014/11570 T. 6.5.2014

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde taksirle yangına neden olma HÜKÜM : - Sanıklar ... ve ...'ın hakkı olmayan yere tecavüz ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde taksirle yangına neden olma suçlarından hükümlülüklerine, - Sanık ... hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması; genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde taksirle yangına neden olma suçundan hükümlülük, Gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Sanık ... hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan CMK.nun 231/5. madde ve

8
8. CD., E. 2022/4243 K. 2023/1096 T. 7.3.2023

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 2021/1060 E., 2021/1802 K. SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz etme HÜKÜM : Düzeltilerek istinaf başvurusunun ... edilmekle, gereği düşünüldü: I. HUKUKÎ SÜREÇ 1. Sanık hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığının 18.07.2017 tarihli iddianamesi ile hakkı olmayan yere tecavüz ... kurulan hükme yönelik sanığın istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek sanığın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan mahkumiyetine ilişkin bölüm tamamen çıkartılarak yerine; "Her ne kadar sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz etme suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise

9
8. CD., E. 2021/2143 K. 2023/3537 T. 22.5.2023

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz HÜKÜM : Mahkumiyet Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla temyiz ... Cumhuriyet Başsavcılığının 03.06.2015 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz etme suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştır. 2. Fethiye 2. Ceza Mahkemesinin, 24.12.2015 tarihli kararı ile sanığın hakkı olmayan yere tecavüz etme suçundan hapisten çevrilen 3.000,00 TL adli ... çakılan kazıklardan birini sökerek hakkı olmayan yere tecavüzde bulunduğu iddiasına ilişkindir. 2. Sanık suçlamayı kabul etmemiştir. 3. Keşif sonrası

10
8. CD., E. 2018/7871 K. 2018/10144 T. 2.10.2018

hakkı olmayan yere tecavüz

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz HÜKÜM : Beraat Gereği görüşülüp düşünüldü: Suçtan zarar gören ve yargılama ... davaya katılan olarak kabulüne karar verilerek yapılan incelemede; 1- Sanık ... hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan verilen beraat hükmünün ... DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 2- Sanık ... hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelenmesinde; 6360 sayılı Yasayla TCK.nun 154/2. maddesinde düzenlenen hakkı olmayan yere tecavüz suçunun unsurlarında bir değişiklik yapılmaması, oluşa, dosya kapsamına, savunmaya, mahkemece

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: