S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 38.450

1
14. CD., E. 2014/12153 K. 2017/6127 T. 4.12.2017

haksız tahrik

nedeniyle gerçekleştirdiğinin savunma ile katılan beyanından anlaşılması karşısında, sanık hakkında haksız tahrike ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 29. maddesinin ... . maddesinde yer alan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması için" bozulmasına karara verilmiştir. Olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmadığı kanaatinde olduğumuzdan sayın çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir. Şöyle ki; Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun da ceza sorumluluğunu ... edilmiştir. Doktirin ve uygulamaya göre haksız tahrik; kişinin haksız bir fiilin kendisinde oluşturduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç

2
3. CD., E. 2015/26807 K. 2016/6186 T. 9.3.2016

haksız tahrik

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Sanık hakkında haksız tahrik nedeniyle uygulama yapılırken haksız tahrikin derecesi itibariyle kararın hüküm kısmında haksız tahrik oranının 1/2 olarak gösterildiği halde hükmün gerekçesinde haksız tahrik oranının 1/4 olarak yazılması suretiyle hüküm ile gerekçe arasında çelişki oluşturulması 2) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile

3
14. CD., E. 2014/12165 K. 2017/5713 T. 16.11.2017

haksız tahrik

alacağın tahsili için eylemlerini gerçekleştirmeleri karşısında, haklarında 5237 sayılı TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin ... gerçekleştirilmesi nedeniyle TCK.nın 29. maddesinde yer alan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması için" bozulmasına karara verilmiştir. Olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmadığı kanaatinde olduğumuzdan sayın çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir. Şöyle ki; Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza ... sorumluluğunu azaltan bir neden olarak kabul edilmiştir. Doktirin ve uygulamaya göre haksız tahrik; kişinin haksız bir fiilin kendisinde oluşturduğu hiddet veya

4
11. CD., E. 2013/22327 K. 2015/31230 T. 25.11.2015

haksız tahrik

gerçekleştirmiş olması gerekir. CGK'nun 28.03.1983 gün ve 1-492/142 sayılı kararında da açıklandığı üzere, suçun haksız tahrikin etkisi altında işlenmiş sayılabilmesi için fail tarafından yapılan hareketin haksız tahriki oluşturan fiilin sebep olduğu gazap ve elemin bir tepkisi olarak işlenmiş olması gerekmekle birlikte sanığın eyleminin de haksız tahrik teşkil eden fiili işleyen kimseye yönelmiş olması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın gerçekleştirdiği resmi ... haksız tahrik uygulamasına dayanak olamayacağı gözetilmeden koşulları gerçekleşmediği halde TCK'nun 29.maddesi ile indirim yapılması, 3- Adli emanette

5
14. CD., E. 2015/5028 K. 2015/11195 T. 1.12.2015

haksız tahrik

kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Haksız tahrik hükümlerinin, haksız bir ... etmesinin, sadece T... yönünden haksız tahrik oluşturabileceği, suça sürüklenen çocuk A... açısından haksız tahrik oluşturmadığı gibi somut olayımızda ... haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, Kabul ve uygulamaya göre de; Sabıka kaydı bulunmayan ve tekrar suç işleyemeyeceği

6
3. CD., E. 2009/17656 K. 2010/16199 T. 27.10.2010

haksız tahrik

Burak'ı yaraladığının kabul edilmesine rağmen haksız hareketin sanığa yönelik olmadığına dair yerinde olmayan gerekçeyle haksız tahrik hükmünün

7
3. CD., E. 2013/32320 K. 2014/17348 T. 5.5.2014

haksız tahrik

hapis cezasına mahkum edilmesi karşısında sanık hakkında TCK 29. maddesinin haksız tahrikin uygulanması gerekeceği gözetilmeyerek olay anında katılanın haksız bir hareketinin bulunmadığından bahisle, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu

8
3. CD., E. 2014/28629 K. 2015/5857 T. 17.2.2015

haksız tahrik

sanık lehine TCK'nin 29. maddesindeki haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği halde, ''ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemediğinden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasına'' biçimindeki hatalı gerekçeyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik

9
14. CD., E. 2015/3043 K. 2015/11189 T. 1.12.2015

haksız tahrik

temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Haksız tahrik hükümlerinin, haksız bir fiilin etkisi altında suç işleyen fail hakkında uygulanabileceği, müşterek ... çocuk T...'in yeğenini rahatsız etmesinin sadece T... için haksız tahrik oluşturabileceği, sanık H... yönünden haksız tahrik oluşturmadığı gibi somut olayımızda mağdurun bu sanığa yönelik başkaca haksız hareketinin de bulunmadığı gözetilmeden, soyut gerekçelerle H... hakkında haksız tahrik hükümlerinin

10
3. CD., E. 2015/11319 K. 2015/25292 T. 14.9.2015

haksız tahrik

Tebliğname No : 3 - 2015/73311 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine.Ancak; 1)İlk haksız hareketin kimden geldiği belirlenemediğinden sanık hakkında TCK'nin 29.maddesi gereğince haksız tahrik hükümleri uygulandığı halde, hükmün gerekçesinde yazılı şekilde "sanık Sertel her ne kadar Halit'in araca tekme attığını, sinkaflı küfür ettiğini, olayların ... gerçekleştirdiği, bu itibarla sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı kanaatine varılmış, bu nedenle haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: