S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 46

1
3. HD., E. 2016/152 K. 2016/2004 T. 17.2.2016

cevap dilekçesi • hayvan bulunduranın sorumluluğu • tazminat davası

tarafından temyiz edilmiştir. Dava, 818 sayılı BK.nun 56. maddesine (6098 sayılı TBK. nun 67. maddesine) dayalı hayvan bulunduranın sorumluluğuna ilişkin

2
3. HD., E. 2017/2486 K. 2018/11980 T. 22.11.2018

hayvan bulunduranın sorumluluğu • ispat yükü • davanın kabulü

sayılı BK.nun 56. maddesine (6098 sayılı TBK. nun 67. maddesine) dayalı hayvan bulunduranın sorumluluğuna ilişkin tazminat isteğine ilişkindir. BK.nun 56

3
3. HD., E. 2017/13265 K. 2019/4609 T. 16.5.2019

hayvan bulunduranın sorumluluğu • istihdam edenin sorumluluğu • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat

, hayvan bulunduranın sorumluluğuna dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Hayvan bulunduranın sorumluluğunu düzenleyen 6098 sayılı Türk ... illiyet bağını kesecek boyutta-nitelikte bir hareket olarak kabul edilemez. Buna göre, olayın gelişim biçimi ve hayvan bulunduranın sorumluluğunu ... . Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz." şeklinde düzenlenmiştir. Hayvan bulunduranın sorumluluğu kusura dayanmaz; onun sorumluluğu (tıpkı adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu gibi) bir sebep sorumluluğudur. Bu bakımdan hayvanların

4
3. HD., E. 2013/20242 K. 2014/4699 T. 25.3.2014

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • hayvan bulunduranın sorumluluğu • manevi tazminat • manevi zarar • tazminat davası

, BK.nun 56. maddesinde öngörülen hayvan bulunduranın sorumluluğu, özel bir sorumluluktur. Anılan madde hükmüne göre, hayvana dikkat, özen ve gözetim ... altındadır. BK.nun 56. maddesi gereğince hayvan bulunduranın sorumluluktan kurtulabilmesi; hayvanı, hal ve şartlara göre, gerekli bulunan özenle gözetmiş

5
4. HD., E. 2012/13879 K. 2012/18763 T. 6.12.2012

hayvan bulunduranın sorumluluğu • objektif sorumluluk • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

67, Eski Borçlar Kanunu 56 ve 57. maddeleri kapsamında değerlendirilmeliydi. Zira hukuk hayvan bulunduranın sorumluluğunu bu hükümlerle düzenlemiş ve

6
3. HD., E. 2015/272 K. 2015/18395 T. 19.11.2015

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • hayvan bulunduranın sorumluluğu • sigorta poliçesi

tazminat isteğine ilişkindir. Bilindiği gibi, BK.nun 56. maddesinde öngörülen hayvan bulunduranın sorumluluğu, özel bir sorumluluktur. Anılan madde hükmüne ... vermiş olduğu zararları ödeme yükümlülüğü altındadır. BK.nun 56. maddesi gereğince hayvan bulunduranın sorumluluktan kurtulabilmesi; hayvanı, hal ve

7
17. HD., E. 2015/14600 K. 2018/7841 T. 17.9.2018

tazminat davası • hayvan bulunduranın sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

belirlenmiş ve anılan yasal düzenleme ile hayvan bulunduranın sorumluluğu, kusursuz sorumluluk olarak düzenlenmiştir. Somut olayda, kazanın 22.08.2013

8
3. HD., E. 2020/9591 K. 2020/8264 T. 24.12.2020

hayvan bulunduranın sorumluluğu • ispat yükü • zarar verenin kusurunu ispat yükü • davanın kabulü • kısmi feragat

vekilinin icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı ... tarafından temyiz edilmiştir. 1) Dava, hayvan bulunduranın sorumluluğuna

9
17. HD., E. 2015/5736 K. 2015/13018 T. 30.11.2015

hayvan sahibinin sorumluluğu • davanın kabulü • kasko sigorta poliçesi • menfi tespit • hayvan bulunduranın sorumluluğu • hasar bedeli

sahibinin sorumluluk esasları belirlenmiştir. Anılan yasal düzenlemeler ile hayvan bulunduranın sorumluluğu, kusursuz sorumluluk olarak düzenlenmiş;ancak

10
3. HD., E. 2019/4263 K. 2019/9309 T. 26.11.2019

sigorta poliçesi • hayvan bulunduranın sorumluluğu • tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi

TBK’nın 67 nci maddesine) dayalı hayvan bulunduranın sorumluluğuna ilişkin tazminat ve rücu alacağına ilişkindir. BK’nın 56 ncı (TBK 67) maddesinde

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: