S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 11.064

1
9. CD., E. 2020/7118 K. 2021/1691 T. 25.3.2021

suçların içtimaı • fikri içtima • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit

ihlal etmiş olması veya ihlal ediyor görünmesi halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü: Gerek TCK m. 241'de, gerekse 5464 s. BKKKK m. 36'da, aynı tür ve miktarda (Suç tarihi itibariyle) cezai ... olarak belirlenmesi zorunludur. 5237 s. TCK’da "Gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, TCK’nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK m. 44'ün başlığı "Fikrî içtima

2
9. CD., E. 2020/6484 K. 2021/1267 T. 10.3.2021

fikri içtima • gerçek içtima • içtima • suçların içtimaı • tefecilik • tehdit

, aynı anda birden fazla normu ihlal etmiş olması veya ihlal ediyor görünmesi halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü: Gerek TCK madde 241'de, gerekse 5464 sayılı BKKKK madde 36'da, aynı tür ve ... tipinin ve uygulanacak yasa maddesinin doğru olarak belirlenmesi zorunludur. 5237 sayılı TCK'da "Gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, aynı Yasa'nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı

3
9. CD., E. 2020/5945 K. 2021/1239 T. 10.3.2021

suçların içtimaı • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit • fikri içtima

uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü: Gerek TCK m. 241'de, gerekse 5464 s ... hususlar yönünden suç tipinin ve uygulanacak yasa maddesinin doğru olarak belirlenmesi zorunludur. 5237 s. TCK’da "Gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, TCK’nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK m. 44'ün başlığı "Fikrî içtima" olmakla birlikte, yasada fikri içtima müessesine, aynı neviden içtima (TCK 43/2) ve

4
9. CD., E. 2020/6487 K. 2021/1157 T. 9.3.2021

gerçek içtima • suçların içtimaı • içtima • fikri içtima • tefecilik • tehdit

, aynı anda birden fazla normu ihlal etmiş olması veya ihlal ediyor görünmesi halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü: Gerek TCK madde 241'de, gerekse 5464 sayılı BKKKK madde 36'da, aynı tür ve ... tipinin ve uygulanacak yasa maddesinin doğru olarak belirlenmesi zorunludur. 5237 sayılı TCK’da "Gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, TCK’nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında

5
9. CD., E. 2020/3073 K. 2021/799 T. 23.2.2021

suçların içtimaı • gerçek içtima • içtima • fikri içtima • tefecilik • tehdit

sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü: Gerek TCK madde 241'de, gerekse 5464 sayılı ... belirlenmesi gibi hususlar yönünden suç tipinin ve uygulanacak yasa maddesinin doğru olarak belirlenmesi zorunludur. 5237 sayılı TCK’da "Gerçek içtima" ilkesi ... içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK madde 44'ün başlığı "Fikrî içtima" olmakla birlikte, yasada fikri içtima müessesine, aynı neviden içtima (TCK 43/2) ve farklı nev'iden içtima (TCK 44) olmak üzere iki ayrı maddede yer verilmiştir. Failin gerçekleştirdiği tek hareketle aynı kanun hükmünü ihlal

6
9. CD., E. 2020/4242 K. 2021/534 T. 4.2.2021

suçların içtimaı • gerçek içtima • içtima • fikri içtima • tefecilik • tehdit

halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü ... . TCK’da "Gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, TCK’nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK m. 44'ün başlığı "Fikrî içtima" olmakla birlikte, yasada fikri içtima müessesine, aynı neviden içtima (TCK 43/2) ve farklı nev'iden içtima (TCK 44) olmak üzere iki ayrı maddede yer verilmiştir. Failin gerçekleştirdiği tek

7
9. CD., E. 2020/6984 K. 2021/542 T. 4.2.2021

suçların içtimaı • gerçek içtima • fikri içtima • içtima • tefecilik • tehdit

ihlal etmiş olması veya ihlal ediyor görünmesi halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü: Gerek TCK m. 241'de, gerekse 5464 s. BKKKK m. 36'da, aynı tür ve miktarda (Suç tarihi itibariyle) cezai ... olarak belirlenmesi zorunludur. 5237 s. TCK’da "Gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, TCK’nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK m. 44'ün başlığı "Fikrî içtima

8
9. CD., E. 2020/3204 K. 2020/2633 T. 10.12.2020

suçların içtimaı • fikri içtima • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit

halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü ... . 5237 sayılı TCK'da "gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, aynı Yasanın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK madde 44'ün başlığı "Fikrî içtima" olmakla birlikte, yasada fikri içtima müessesine, aynı neviden içtima (TCK 43/2) ve farklı nev'iden içtima (TCK 44) olmak üzere iki ayrı maddede yer verilmiştir

9
9. CD., E. 2020/3089 K. 2020/2532 T. 8.12.2020

suçların içtimaı • gerçek içtima • tefecilik • tehdit • içtima • fikri içtima

görünmesi halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın ... . 5237 sayılı TCK’nda "gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, TCK’nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK m. 44'ün başlığı "Fikrî içtima" olmakla birlikte, yasada fikri içtima müessesine, aynı neviden içtima (TCK 43/2) ve farklı nev'iden içtima (TCK 44) olmak üzere iki ayrı maddede yer verilmiştir. Failin

10
9. CD., E. 2020/1489 K. 2020/2295 T. 25.11.2020

suçların içtimaı • fikri içtima • gerçek içtima • içtima • tefecilik • tehdit

halinde, olaya hangi normun uygulanacağı sorunu ancak suçların içtimaı müessesesi ile çözülebilecektir. İçtima Hükümleri Işığında Uyuşmazlığın Çözümü ... . TCK’nda "gerçek içtima" ilkesi benimsendiğinden kural olarak "kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza" söz konusudur. Bu kuralın istisnaları ise, TCK’nın 5. bölümünde "Suçların içtimaı" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK m. 44'ün başlığı "Fikrî içtima" olmakla birlikte, yasada fikri içtima müessesine, aynı neviden içtima (TCK 43/2) ve farklı nev'iden içtima (TCK 44) olmak üzere iki ayrı maddede yer verilmiştir. Failin gerçekleştirdiği tek

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: