S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 156.520

1
5. CD., E. 1993/827 K. 1993/1286 T. 18.03.1993

asli iştirak • fer'i iştirak • suça iştirak

Reşit olan Fatma'yı zorla kaçırmaya eksik derecede teşebbüs etmekten sanık Ali, bu suça fer'i iştirakten sanık Emine, asli iştirakten sanık Çetin'in yapılan yargılamaları sonunda; TCK.nun 429/1, 61, 65/3, 55/3. maddeleri gereğince sanık Ali'nin; 1 yıl ağır hapis, sanık Çetin'in; 8 ay ağır hapis, sanık ... gerektiğinin gözetilmemesi, 2- Sanık Emine'nin, mağdureyi kolundan tutup araç içine çekmek şeklinde oluşan eyleminin, sanık Ali'nin fiiline asli iştirak ... suça iştiraki bulunmadığı takdirde adı geçene iadesi yerine müştekiye iadesine karar verilmesi, Kanuna aykırı ve temyiz itirazları bu itibarla yerinde

2
11. CD., E. 2017/16739 K. 2021/1635 T. 18.2.2021

suça iştirak • iştirak

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Sahte fatura düzenleme HÜKÜM : Beraat Mali müşavir olan sanık hakkında muhasebe işlerini yürüttüğü Ca-Mer Dış. Tic.... Ltd. Şirketinin sahte fatura düzenleme eylemine maddi menfaat gözetmeksizin iştirak ettiği iddiası ile 2009, 2010, 2011 ve 2012 takvim ... nedeniyle bu suça iştirak edilmesinin mümkün olması da dikkate alınarak, sanığın sahte fatura düzenleme suçlarına iştiraki ve maddi gerçeğin kuşkuya yer ... tanıyıp tanımadıkları, faturaları kimden, hangi ticari ilişkiye dayanarak aldıkları ve faturaların verilmesinde sanığın iştirakinin olup olmadığı konusunda

3
5. CD., E. 1991/5212 K. 1991/328 T. 31.01.1991

asli iştirak • fer'i iştirak

dışında kapıyı açarak beklediği tanık beyanlarından anlaşılmasına göre, eylemleri suça fer'i iştirak niteliğinde olduğu halde asli iştirak olarak kabul

4
11. CD., E. 2016/9306 K. 2020/944 T. 6.2.2020

azmettirme • iştirak • suça iştirak

suçundan açılan kamu davasında; yüklenen suçları kabul etmeyen sanıkların, suça konu faturaları düzenlemedikleri gibi düzenlenmesine iştirak etmediklerini ... yardımcı olup, şirket ortaklarıyla birlikte suça iştirak etmiştir...” görüş belirtilmesi karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti ... imzanın kendisine ait olup olmadığı, faturaların düzenlenmesi konusunda sanıkların bir iştirakinin bulunup bulunmadığının sorulması; imzanın inkarı hâlinde ... iştirakinin bulunup bulunmadığının sorulması; TCK'nin 37-39. maddeleri uyarınca, doğrudan doğruya birlikte işleyerek suça iştirak edilebileceği gibi azmettirmek

5
11. CD., E. 2023/5429 K. 2024/883 T. 25.1.2024

iştirak • suça iştirak

Sanık hakkında, muhasebeciliğini yaptığı temyiz dışı sanıkların sahte fatura düzenleme suçuna iştirak ettiği iddiasıyla dava şartı olan rapor ... aldıkları, bu sanığı ve temyiz dışı sanıkları tanıyıp tanımadıkları ve faturaların düzenlenmesi konusunda sanığın bir iştiraki bulunup bulunmadığının ... doğruya fiili birlikte işleyerek suça iştirak edilebileceği gibi azmettirerek veya yardım etmek suretiyle de iştirak edilebileceği gözetildiğinde, iştirakin

6
19. CD., E. 2015/16441 K. 2015/5559 T. 14.10.2015

iştirak

hizmeti verdiği ''Y.. İnş....Ltd. Şti'' yetkilisinin sahte fatura düzenlemek suçuna iştirak ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmemesi ve sanık hakkında düzenlenen vergi inceleme ve vergi suçu raporlarında sanığın sahte fatura düzenleme suçuna ne şekilde iştirak ettiğinin ... gereği olarak verilen hizmet kapsamında mükellef şirketin beyannamelerini vermek dışında ne şekilde sahte belge düzenlemek suçuna iştirak ettiği açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kabule göre de; TCK'nın 37-39. maddeleri uyarınca suçu, doğrudan doğruya birlikte işleyerek iştirak

7
11. CD., E. 2016/3975 K. 2020/562 T. 22.1.2020

iştirak

düzenlemek suçuna iştirak ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmemesi ve sanık hakkında düzenlenen vergi tekniği ve vergi suçu raporlarında sanığın sahte fatura düzenleme suçuna ne şekilde iştirak ettiklerinin belirtilmemesi karşısında, gerçeğin ve iştirak iradesinin kuşkuya yer ... , hangi ticari ilişkiye dayanarak aldıkları ve faturaların verilmesine sanığın iştiraki olup olmadığı konusunda beyanlarının alınması, gerekli görülmesi ... mükellef şirketin beyannamelerini vermek dışında ne şekilde sahte belge düzenlemek suçuna iştirak ettiğinin ve buna dair delillerin açıklanıp tartışılması

8
11. CD., E. 2018/2161 K. 2019/2108 T. 28.2.2019

iştirak

müşavirlik hizmeti verdiği ''... Elek. Mad. Tur .… Ltd. Şti'' yetkilisinin sahte fatura düzenlemek suçuna iştirak ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında ... iştirak ettiklerinin belirtilmemesi karşısında, gerçeğin ve iştirak iradesinin kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde belirlenebilmesi için; faturaları kullanan ... verilmesine sanığın iştirak olup olmadığı konusunda beyanlarının alınması, gerekli görülmesi halinde, düzenlenen faturalardaki yazı ve imzaların sanık ...’ye ... sahte belge düzenlemek suçuna iştirak ettiğinin ve buna dair delillerin açıklanıp tartışılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin

9
11. CD., E. 2017/13004 K. 2020/7743 T. 24.12.2020

iştirak • suça iştirak

ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rolü olan failleri cezalandırmak olması nedeniyle bu suça iştirak edilmesinin mümkün olması da dikkate alınarak, sanığın 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçuna iştiraki, suç tarihlerinin belirlenmesi ve zamanaşımı hükümlerinin değerlendirilebilmesi ile maddi ... aldıklarının, sanığı tanıyıp tanımadıklarının ve faturaların alınması konusunda sanığın bir iştirakinin bulunup bulunmadığının sorulması, Sonucuna göre tüm

10
11. CD., E. 2016/11364 K. 2020/1318 T. 13.2.2020

azmettirme • iştirak • suça iştirak

... İnşaat Tekstil ... Ltd. Şti. temsilcisinin işlediği 2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçlarına maddi menfaat gözetmeksizin iştirak ... konusunda sanığın bir iştirakinin bulunup bulunmadığının sorulması; TCK'nin 37-39. maddeleri uyarınca, doğrudan doğruya birlikte işleyerek suça iştirak edilebileceği gibi azmettirmek veya yardım etmek suretiyle de iştirak edilebileceği dikkate alınarak, yüklenen suçların oluşumunda sanığın rol ve sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, sanığın yüklenen suçlara ne şekilde iştirak ettiği, 213 sayılı VUK’nin 360. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıp sonucuna

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: