S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 18.640

1
8. CD., E. 2021/12894 K. 2021/19873 T. 27.10.2021

iftira

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : İftira Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanıklardan ... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz inceleme talebinde ... üzere; iftira suçu, failin, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat etmesidir. İftira suçunun konusu hukuka aykırı fiil oluşturur. Bu fiilin suç oluşturması şart değildir. Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de iftira suçunun konusunu oluşturabilir. Hukuka aykırı bir eylemin gerçekleştirildiğine yönelik isnat

2
14. CD., E. 2014/9198 K. 2015/976 T. 11.2.2015

iftira

Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira suçlarından yapılan yargılama sonunda; atılı suçlardan mahkûmiyetine dair ... Asliye Ceza ... /6665 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mağdure ... karşı işlediği iftira suçundan kurulan hükmün onanması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ... hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından inceleme yapılmasına karşın karara "iftira suçu yönünden yapılan incelemede" ve iftira suçu bakımından yapılan ... bölümünde yer alan sanık hakkında; İftira suçu bakımından yapılan incelemeye yönelik bölümdeki "iftira suçu yönünden yapılan incelemede" ibaresinin

3
8. CD., E. 2023/3863 K. 2024/2313 T. 12.3.2024

iftira

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 2021/3108 E., 2023/85 K. SUÇ : İftira HÜKÜM : Beraat TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Bozma İlk Derece ... edilmekle, gereği düşünüldü: I. HUKUKÎ SÜREÇ 1.Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının 18.06.2019 tarihli iddianamesiyle sanık hakkında iftira suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. 2.Ayvalık 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 02.12.2020 tarihli kararı ile sanık hakkında iftira suçundan 6000 Türk Lirası adli para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir. 3.Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 16.01.2023 tarihli kararı ile iftira

4
9. CD., E. 2013/6877 K. 2013/11962 T. 27.9.2013

iftira

Dosya incelenerek gereği düşünüldü: İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin ... şikayetçi E.. A..'den aldığını ifade eden sanığın bu beyanının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, iddialarını ispat edememesinin iftira ... bulunduğu, bu nedenle sanığa atılı iftira suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi

5
8. CD., E. 2021/1466 K. 2023/909 T. 28.2.2023

iftira

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SAYISI : 2016/82 E., ve 2016/425 K. SUÇ : İftira HÜKÜM : Mahkûmiyet TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Onama Sanık hakkında ... Başsavcılığı'nın 20.01.2016 tarihli iddianamesi ile iftira suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 267 nci maddesinin birinci fıkrası, 53 üncü ... , 08.06.2016 tarihli kararı ile iftira suçundan 5237 sayılı Kanun'un 267 nci maddesinin birinci fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası, 58 ... maddeleri ... isimden şikayetçi olduğu dilekçesinde ...'nun da kendisine iftirada bulunduğunu bildirmesi üzerine katılan hakkında soruşturma açılmasına sebebiyet

6
1. CD., E. 2021/8767 K. 2021/9285 T. 31.5.2021

iftira

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : İftira HÜKÜMLE : Sanığın mahkumiyetine dair Yargıtay (Kapatılan) 3. Ceza Dairesinin sanık ... hakkındaki iftira suçundan 01.12.2014 gün ve 2014/15575 Esas, 2014/39528 Karar sayılı ONAMA kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18.04.2021 tarih, KD-2021/300 sayılı itiraznamesi ile; “Sanık hakkında 14.08.2005 tarihinde işlemiş olduğu iftira suçundan ... Cumhuriyet Başsavcılığınca 10.08.2006 ... tarihinde işlemiş olduğu iftira suçundan ... Cumhuriyet Başsavcılığınca 10.08.2006 tarihli iddianameyle açılan ve ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/915

7
8. CD., E. 2023/3905 K. 2024/1515 T. 20.2.2024

iftira

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 2022/1476 E., 2023/499 K. SUÇ : İftira HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDENLER : Katılan vekili, sanık ... edilmekle, gereği düşünüldü: I. HUKUKÎ SÜREÇ 1.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 22.11.2021 tarihli iddianamesiyle sanık hakkında iftira suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. 2.Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesinin, 27.06.2022 tarihli kararı ile sanık hakkında iftira suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile mahkumiyet kararı verilmiştir. 3.Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 23.02.2023 tarihli kararı ile iftira suçundan İlk

8
8. CD., E. 2023/3097 K. 2023/10611 T. 26.12.2023

iftira

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 2022/2047 E., 2022/3281 K. SUÇ : İftira HÜKÜM : Beraat TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Temyiz isteminin esastan reddi ile ... Başsavcılığının 11.12.2020 tarihli iddianamesiyle sanık hakkında iftira suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. 2. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinin, 20.05.2021 tarihli kararı ile sanık hakkında iftira suçundan 1 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir. 3. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesinin 07.11.2022 tarihli kararı ile iftira suçundan İlk Derece Mahkemesince kurulan hükme yönelik sanığın istinaf itirazları yerinde

9
8. CD., E. 2022/3821 K. 2023/3887 T. 30.5.2023

iftira

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : İftira HÜKÜM : Mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf başvurusunun kabulü ile sanığın beraatine dair karar İlk Derece ... hakkında iftira suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. 2. Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesinin, 17.06.2020 tarihli kararı ile sanık hakkında iftira suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 3. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin 14.06.2021 tarihli kararı ile iftira suçundan İlk Derece Mahkemesince kurulan hükme yönelik sanığın istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek İlk Derece Mahkemesi

10
9. CD., E. 2014/3286 K. 2014/9503 T. 23.9.2014

iftira

Tebliğname No : 9 - 2013/172839 Mahkemesi : Zile Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 07.03.2013 Numarası : 2012/370 - 2013/61 Suç : İftira Dosya ... edilmiştir. İftira suçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma ... verilmesi tek başına iftira suçuna vücut vermeyeceği, sanığın suç işlemediğini bildiği kimseye iftira etmek kastıyla hareket ettiğine dair her türlü kuşkudan ... itibariyle oluşmayan iftira suçundan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanığın ve Cumhuriyet savcısının

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: