S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 80.951

1
2. HD., E. 2012/16181 K. 2012/24515 T. 15.10.2012

ispat yükü

Kanunun “ispat yükü” başlıklı 6. maddesine göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Somut olayda ispat yükünün davacı-davalıda olduğuna ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu nedenle ispat yüküne ilişkin genel kuraldan ... zamanda bir yükümlülüktür. Bu sebeple somut olayda ispat yükü davacıya aittir. Davacı kadının kendisine ait ziynet eşyalarının rızası dışında ve iade

2
13. HD., E. 2014/6095 K. 2014/33040 T. 27.10.2014

ispat yükü

eldeki davada ispat yükü davacı üzerinde olup, mahkemece de davacının iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmakta ise de, davalı tarafça akti ilişkinin doğrulanarak, işçilik alacaklarının davacıya ödendiği ileri sürülmüş olmakla, ödeme yükümlülüğünü ispat yükü ... başladığını yine aynı ayın 20'si gibi işten ayrıldığını, davacının tüm işçilik alacaklarını ödediğini savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, ispat yükünün davacıda olduğu ancak davanın ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar erilmiş, hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir. Davacı eldeki

3
2. HD., E. 2012/18783 K. 2012/24526 T. 15.10.2012

ispat yükü

zorundadırlar.” (TMK. md. 185/3) Türk Medeni Kanunun “ispat yükü” başlıklı 6. maddesine göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Somut olayda ispat yükünün davacı-davalıda olduğuna ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu nedenle ispat yüküne ilişkin genel kuraldan ayrılmayı gerektirecek bir sebepte bulunmamaktadır. Düğünde takılan ziynet eşyaları ve takılar kadına ait olup ... 185/3 ve 186/3 maddeleri gereğince davacı eş için aynı zamanda bir yükümlülüktür. Bu sebeple somut olayda ispat yükü davacıya aittir. Davacı kadının

4
3. HD., E. 2011/8851 K. 2011/13128 T. 19.09.2011

ispat yükü

verilmiştir. Kural olarak iki taraftan her biri iddiasını ispata mecburdur (TMK.6). Yine, kural olarak ispat yükü davacıdadır. Somut olayda, taraflar arasında ... bulunduğunu ispat etmesi gerekir. O halde, ispat yükü kendisinde bulunan tarafın eda ettiği yemin sonuç doğurmayacaktır. Mahkemece, ispat yükü ters çevrilerek

5
2. HD., E. 2012/26069 K. 2013/780 T. 17.1.2013

ispat yükü

zorundadırlar.” (TMK. md. 185/3) Türk Medeni Kanunun “ispat yükü” başlıklı 6. maddesine göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Somut olayda ispat yükünün davacı-davalıda olduğuna ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu nedenle ispat yüküne ilişkin genel kuraldan ayrılmayı gerektirecek bir sebepte bulunmamaktadır. Düğünde takılan ziynet eşyaları kadına ait olup kişisel ... yükümlülüktür. Bu sebeple somut olayda ispat yükü davacı-davalıya aittir. Davacı-davalı kadının kendisine ait ziynet eşyalarının rızası dışında ve iade şartıyla

6
2. HD., E. 2011/21044 K. 2012/29848 T. 11.12.2012

ispat yükü

olmak zorundadırlar.” (TMK. md. 185/3) Türk Medeni Kanunun “ispat yükü” başlıklı 6. maddesine göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Somut olayda ispat yükünün davacı-davalıda olduğuna ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu nedenle ispat yüküne ilişkin genel kuraldan ayrılmayı gerektirecek bir sebepte bulunmamaktadır. Düğünde takılan ziynet eşyaları ve takılar ... olayda ispat yükü davalı-davacıya aittir. Davalı-davacı kadının kendisine ait ziynet eşyalarının rızası dışında ve iade şartıyla elinden alınıp

7
2. HD., E. 2012/7255 K. 2012/25589 T. 22.10.2012

ispat yükü

zorundadırlar.” (TMK. md. 185/3) Türk Medeni Kanunun “ispat yükü” başlıklı 6. maddesine göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Somut olayda ispat yükünün davalıda olduğuna ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu nedenle ispat yüküne ilişkin genel kuraldan ayrılmayı gerektirecek bir sebepte bulunmamaktadır. Düğünde takılan ziynet eşyaları ve takılar kadına ait olup ... olayda ispat yükü davacıya aittir. Davacı kadının kendisine ait ziynet eşyalarının rızası dışında ve iade şartıyla elinden alınıp bozdurulduğunu ispat

8
3. HD., E. 2020/4271 K. 2020/7039 T. 25.11.2020

ispat yükü

olayda, davacının dayandığı belgede açıklama yer almakta olup, aksini ispat yükü davalı üzerinde bulunmaktadır. Mahkemece, havale üzerindeki kayıt kapsamında ispat yükünün davalıda olduğu kabul edilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, ispat yükü ters çevrilerek ve davacı tanıklarının beyanları

9
2. HD., E. 2019/2118 K. 2019/3732 T. 1.4.2019

ispat yükü

ziynetlerin elinden alındığını iddia ettiği, davalı erkeğin ise kadının ziynetleri yanında götürdüğünü savunduğu, ispat yükünün davalı tarafta olup iddiasını ... konusu ziynet eşyasının varlığını, bunların zorla elinden alındığını, götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, ispat yükü altında olup, toplanan, deliller bu ilkeler ışığında değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, ispat yükü ters çevirilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm

10
13. HD., E. 2014/12253 K. 2015/1549 T. 28.01.2015

ispat yükü

davalıda olduğuna göre davacı adına teslimi dosya kapsamındaki mevcut delillerle kanıtlayamadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca ispat yükünün davalıda olduğu düşünülerek karar verilmesi gerekirken,aksine düşüncelerle ispat yükünün ters çevrilerek davacıya ait olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: