S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 53.489

1
8. CD., E. 2022/550 K. 2024/2286 T. 12.3.2024

kanun yararına bozma

uyarınca, 10.12.2021 tarihli ve 2021/18743 sayılı evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ... Başsavcılığının, 10.01.2022 tarihli ve KYB-2021/154528 sayılı kanun yararına bozma isteminin; “Dosya kapsamına göre, 06/07/2021 tarihinde açıklanan hükümde ... anlaşılmıştır. II. GEREKÇE Olağanüstü kanun yolu olan ve öğretide “olağanüstü temyiz” olarak adlandırılan kanun yararına bozmanın amacı hâkim veya mahkeme ... hukuk yararına gidermektir. Olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma müessesesinin konusunu oluşturabilecek kanuna aykırılık halleri, olağan

2
7. CD., E. 2022/16375 K. 2023/6312 T. 20.6.2023

kanun yararına bozma

KARAR : Başvurunun reddi KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURAN : Adalet Bakanlığının istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : İlgili kararın kanun yararına bozulması 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (2918 sayılı Kanun) 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine ... Kanunu’nun (5271 sayılı Kanun) 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 14.10.2022 tarihli evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen ... . İSTEM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 30.11.2022 tarihli ve KYB-2022/132671 sayılı kanun yararına bozma isteminin; “...Dosya kapsamına göre, 1-10/11

3
7. CD., E. 2023/17413 K. 2023/9623 T. 2.11.2023

kanun yararına bozma

KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURAN: Adalet Bakanlığının istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : İlgili kararın kanun ... fıkrası uyarınca, 25.07.2023 tarihli evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 18.09.2023 tarihli ... , 18.09.2023 tarihli ve KYB-2023/90122 sayılı kanun yararına bozma isteminin; "Dosya kapsamına göre; sanık hakkında katılan kurumun zararını karşılamadığından ... ." Şeklindeki gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır. II. GEREKÇE Kanun yararına bozma müessesesinin uygulanmasında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309 uncu

4
7. CD., E. 2023/14951 K. 2023/9630 T. 2.11.2023

kanun yararına bozma

KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURAN : Adalet Bakanlığının istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : İlgili kararın kanun ... Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü: I. İSTEM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 04.07.2023 tarihli ve KYB-2023/59356 sayılı kanun yararına bozma ... . GEREKÇE Kanun yararına bozma müessesesinin uygulanmasında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar." şeklindeki düzenleme esas alınarak, kanun yararına bozma incelemesi

5
19. CD., E. 2016/11742 K. 2017/7835 T. 9.10.2017

kanun yararına bozma

kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21/06/2016 gün ve ... sayılı ihbarnamesi ile daireye ... 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; Olağanüstü kanun yolu olan ve öğretide “olağanüstü temyiz” olarak adlandırılan kanun yararına bozmanın amacı hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf ... gidermektir. Olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma müessesesinin konusunu oluşturabilecek kanuna aykırılık halleri, olağan kanun yolu olan temyiz

6
19. CD., E. 2015/75 K. 2015/6090 T. 22.10.2015

kanun yararına bozma

kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24/11/2014 gün ve KYB. 2014-376890 sayılı ... sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun'un 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; Olağanüstü kanun yolu olan ve öğretide “olağanüstü temyiz” olarak adlandırılan kanun yararına bozmanın amacı hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf ... gidermektir. Olağanüstü bir Kanun yolu olan kanun yararına bozma müessesesinin konusunu oluşturabilecek Kanuna aykırılık halleri, olağan Kanun yolu olan temyiz

7
23. CD., E. 2016/6860 K. 2016/5445 T. 28.4.2016

kanun yararına bozma

Bakanlığınca verilen 25.01.2016 gün ve 2080/7284 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/02/2016 gün ve 2016/38471 sayılı yazısıyla dairemize gönderilmekle okundu. Kanun yararına bozma isteminde; Dosya kapsamına göre, sanığın değişmeyen beyanında ... mahkumiyet karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine ... sathında uygulama birliğine ulaşılmasını sağlamak amacıyla olağanüstü bir denetim muhakemesi yolu olarak düzenlenen kanun yararına bozma yasa yolunun dar

8
7. CD., E. 2023/18086 K. 2023/10382 T. 28.11.2023

kanun yararına bozma

(5271 sayılı Kanun) 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 18.08.2023 tarihli evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen ... . İSTEM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27.09.2023 tarihli ve KYB - 2023/94051 sayılı kanun yararına bozma isteminin; “6222 sayılı Kanun'un "Seyirden ... ortadan kalkacağı, kanun yararına bozma istemine konu Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/12/2019 tarihli kararına konu fiillerin 09/03/2019 ve sonrasına ... gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır. II. GEREKÇE 1. Kanun yararına bozma ihbarnamesindeki kabule göre istem yönünden; Her ne kadar kanun yararına bozma

9
7. CD., E. 2023/17441 K. 2024/1106 T. 8.2.2024

kanun yararına bozma

İNCELEME KONUSU KARAR : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : İlgili kararın kanun yararına bozulması Sanık hakkında Tomarza Asliye ... sınırları içinde işgal ve faydalanma suçunun basit yargılama usulüne tabi olmaması nedeniyle söz konusu karara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilip ... sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 27.07.2023 tarihli evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay ... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 22.09.2023 tarihli ve KYB-2023/92444 sayılı kanun yararına bozma isteminin; "Yargıtay 7.Ceza Dairesi Başkanlığının 26

10
21. CD., E. 2016/6471 K. 2016/4869 T. 31.5.2016

kanun yararına bozma

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet HÜKÜM : Kovuşturmaya yer olmadığına "Kanun yararına bozma ... dairesine verir" biçimindedir. Bu düzenlemeye göre; Adalet Bakanlığının, kanun yararına bozma istemini yazılı olarak alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ... isabetsiz olduğu" gerekçesiyle Adalet Bakanlığınca bu yönden de kanun yararına bozma isteminde bulunup bulunulmayacağının takdir ve ifası için dosyanın ... ..... sayılı kanun yararına bozma istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bu istem yazısının, düzenlenecek ihbarnameye aynen yazılarak, dosyanın

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: