S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 6.724

1
10. CD., E. 2008/1889 K. 2010/255 T. 18.01.2010

karşılıksız çek

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar K1 ve F1 Tekstil Sağlık Turizm Eğitim Medikal Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi hakkında ... “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK’nın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Kanunun geçici 1

2
CGK., E. 2006/320 K. 2006/309 T. 19.12.2006

karşılıksız çek keşide etmek • karşılıksız çek

Sanık Z... B...'in karşılıksız çek keşidesi suçundan 3167 sayılı Yasanın 16. maddesi uyarınca 8.900.000.000 lira ağır para cezası ile ... , gözlenmiştir. Bu nedenle; karşılıksız çek keşide etmek suçunun failini tespit için, çek aslı getirtilerek incelenip, gerektiğinde, N... B... tanık olarak ... MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI Sanığın karşılıksız çek keşidesi suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda Özel Daire ile Yargıtay ... karşısında, suç failini tespit için karşılıksız çek aslının ve A... 11. İcra Mahkemesinde açılan 2003/475 esas sayılı dava dosyasının getirtilip incelenmesi

3
10. CD., E. 2008/10398 K. 2010/7804 T. 05.04.2010

karşılıksız çek

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar K1 ve F1 Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında İZMİR 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 22.06.2006 tarihinde 2006/232 esas ve 2006/645 karar sayı ile verilen mahkûmiyet hükümlerinin sanıkların müdafii tarafından temyiz edilmesi ... ” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek ... işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK’nın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi

4
10. CD., E. 2008/3800 K. 2010/461 T. 18.01.2010

karşılıksız çek

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar K1 ve F1 Grup Boru San. Tic. A. Ş. hakkında ANTALYA 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 24.01.2006 tarihinde 2005/404 esas ve 2006/9 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava ... Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK’nın 5 ve 20/2

5
10. CD., E. 2008/3001 K. 2010/217 T. 18.01.2010

karşılıksız çek

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar F. J. ve N. K. İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi hakkında Denizli 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 24.05.2006 tarihinde 2005/308 esas ve 2006/432 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanıklar müdafii tarafından ... Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK’nın 5 ve 20/2

6
10. CD., E. 2008/7218 K. 2010/5315 T. 09.03.2010

karşılıksız çek

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar K1 ve F1 GIDA TARIM ÜR. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında ANTALYA 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 16.02.2007 tarihinde 2004/206 esas ve 2007/118 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükümlerinin kendi adına asaleten, sanık şirketi temsilen ... Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı

7
10. CD., E. 2008/18773 K. 2010/6317 T. 22.03.2010

karşılıksız çek

TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar K1 ve F1 Giyim San. Tic. A.Ş. hakkında DENİZLİ 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 13.07.2006 tarihinde 2005/463 esas ve 2006/650 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanıklar müdafii ... kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK’nın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252

8
10. CD., E. 2008/2418 K. 2010/348 T. 18.01.2010

karşılıksız çek

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar G. M. ve C. P. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında DENİZLİ 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 04.04.2006 tarihinde 2005/472 esas ve 2006/215 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükümlerinin sanık G. M. ve sanık şirket temsilcisi ... karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK’nın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Kanunun geçici 1

9
CGK., E. 2007/278 K. 2008/11 T. 29.1.2008

karşılıksız çek düzenlemek • karşılıksız çek

Karşılıksız çek düzenlemek suçundan yapılan yargılama sonunda; sanık M...... Ö....’un 4814 sayılı Yasa ile değişik 3167 sayılı Yasanın 16/1. maddesi uyarınca 4 adet çek bedeli toplamı olan 30.000 YTL ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı Yasanın 16/3. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı açtırmaktan yasaklanmasına ilişkin Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 07.02.2005 gün ve 1734-85 sayılı hükmün sanıkla aynı adı taşıyan başka bir kişinin müdafii olan Av.T.... T.....’ye tebliği ve aynı avukat tarafından sanık müdafii sıfatıyla temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 10. Ceza

10
CGK., E. 1990/338 K. 1990/356 T. 24.12.1990

karşılıksız çek

Karşılıksız çek vermek suçundan sanık Abdullah'ın 3167 sayılı Yasanın 16. maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bir yıl çek ... Başkanlığa gönderilmekle; Ceza Genel Kurulu'nca okundu, gereği konuşulup düşünüldü: Şikayete tabi bulunan karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanığın ... cümleden olarak, karşılıksız çek keşide etmek suçunda da, genel kurula istisna getirilerek 3167 sayılı Yasanın 16. maddesi kabul edilmiştir. 3167 sayılı ... gecikme faiziyle birlikte hamil adına muhatap bankaya yatırdığı takdirde çek keşide etme hakkını yeniden kazanır. Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: