S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 26.306

1
2. HD., E. 2016/15550 K. 2017/822 T. 25.1.2017

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminatların miktarı ve ziynet alacağı ile ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yönünden, davacı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, nafaka, maddi ve manevi tazminatlar yönünden temyiz ... karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne hükmedilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz

2
2. HD., E. 2011/10958 K. 2012/8062 T. 2.4.2012

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı, davanın reddine ilişkin hüküm kesinleşmeden önce 01.09.2010 tarihinde ölmüştür. Böylece evlilik birliği ölümle sona ermiş ve boşanma davasının konusu kalmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanma konusunda "karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi ve davacı mirasçılarının davanın reddine ilişkin hükmün bozulmasına yönelik temyiz dilekçesi ise , Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesi anlamında

3
12. HD., E. 2012/34073 K. 2013/5170 T. 20.2.2013

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

konusuz kalması sebebi ile bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, işin esasına girişilerek yazılı şekilde şikayetin reddine karar

4
2. HD., E. 2013/26601 K. 2014/7308 T. 28.3.2014

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle müşterek çocuk Tayfun 01.01.1995 doğumlu olup 01.01.2013 tarihinde yargılama sırasında ergin olduğu, bu müşterek çocuk yönünden davanın konusuz kaldığı bu sebeple "karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de sonuca etkili olmadığının anlaşılmasına göre, yerinde

5
2. HD., E. 2010/10565 K. 2011/11269 T. 23.06.2011

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

, maddi tazminat istemi konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir. SONUÇ

6
8. HD., E. 2015/16861 K. 2016/9954 T. 6.6.2016

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

icra müdürlüğünce yapılmadığı görülmekle, davanın konusu bulunmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi üzerine hüküm, borçlu

7
2. HD., E. 2012/6814 K. 2012/26418 T. 7.11.2012

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı koca 07.06.2010 tarihinde boşanma davası açmış, 25.09.2010 tarihinde ölmüştür. Ölenin mirasçıları Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesi uyarınca diğer tarafın kusurunun tespitine yönelik olarak davaya devam edilmesini talep etmişlerdir. Evlilik birliği ölümle sona erdiğinden; boşanma konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve davacı mirasçılarının talebine ilişkin olarak da Türk Medeni

8
2. HD., E. 2010/14947 K. 2010/14712 T. 13.9.2010

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Boşanma davasının devamı sırasında davacı 06.02.2008 tarihinde vefat ettiğine göre, evlilik birliği ölümle sona ermiş, boşanma davasının konusu kalmamıştır. Konusuz kalan boşanma talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, davanın reddine şeklinde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. 2-Davanın devamı sırasında ölen davacının mirasçıları tarafından verilen temyiz dilekçesi davalının kusurunun

9
14. HD., E. 2014/3830 K. 2014/6662 T. 21.5.2014

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

deyişle fekki gereken bir ipoteğin mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla mahkemece davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istek

10
2. HD., E. 2009/1278 K. 2010/3187 T. 22.2.2010

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-İsveç-Solna İlk Mahkemesince verilen boşanma kararının tenfiz ve tanınmasına dair Karşıyaka 3. Aile Mahkemesince verilen karar 25.7.2008 tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle boşanma isteği, hakkında “karar verilmesine yer olmadığınakarar verilmesi gerekirken “boşanma davasının kesin hüküm nedeniyle reddine” karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Ancak bu yön temyiz

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: