S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 38.890

1
1. CD., E. 2021/11315 K. 2022/1910 T. 10.3.2022

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten Öldürme HÜKÜMLER :1) ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/01/2021 tarih ve 2020/229 Esas, 2021/4 sayılı kararı ile; a) Sanık ... hakkında: kasten öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, b) Sanık ... hakkında: kasten öldürme suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatine, c) Sanık ... hakkında: kasten öldürme suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca ... ... hakkında kasten öldürme suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik “istinaf başvurularının esastan reddine”, b) Sanık ... hakkında kasten öldürme

2
1. CD., E. 2022/10175 K. 2022/10014 T. 15.12.2022

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Olası kastla öldürme HÜKÜMLER :1) ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/01/2021 tarih ve 2020/229 Esas, 2021/4 sayılı kararı ile; sanık ... hakkında: maktule yönelik kasten öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ... ile; sanık ... hakkında kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün CMK’nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak; sanık hakkında: maktule yönelik olası kastla öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 21/2, 53. maddeleri uyarınca 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, 3) Bu kararın

3
1. CD., E. 2016/922 K. 2016/1554 T. 29.3.2016

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi KATILANLAR : 1-..., 2- ..., 3- Mehmet Kasa, 4- ..., 5- ..., 6-... SUÇLAR : Kasten öldürme, olası kastla öldürme, nitelikli kasten öldürme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet HÜKÜM :1-...'yı kasten öldürme suçundan TCK.nun 81/1, 29, 62/1. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası 2- Çocuk yaştaki ...'yı olası kastla öldürme suçundan TCK.nun 81/1, 21/2, 62/1 maddeleri uyarınca 18 yıl 4 ay hapis cezası 3- ...'yı tasarlayarak kasten öldürme suçundan TCK.nun 82/1-a, 62/1 maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası 4- ...'ı tasarlayarak kasten öldürme suçundan TCK.nun 82/1-a, 62/1

4
1. CD., E. 2022/1668 K. 2022/5621 T. 23.6.2022

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Olası kastla öldürme HÜKÜM: A) Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 22/02/2021 tarih ve 2020/96 Esas, 2021/68 sayılı kararı ile; sanık hakkında: maktule yönelik olası kastla öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 21/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla ... mahkumiyet hükmünün CMK’nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak; sanık hakkında: maktule yönelik olası kastla öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 21/2, 62, 53 ... görülmekle; Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanık hakkında olası kastla öldürme suçundan hükmolunan ceza miktarının 5 yıl hapis cezasının üzerinde olması

5
1. CD., E. 2016/2395 K. 2017/475 T. 20.2.2017

kasten öldürmeye teşebbüs • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürme ve bu suça yardım etme, kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : Baraat HÜKÜM : ...; TCK'nun 81/1, 35 ... öldürmeye teşebbüs suçundan beraat ...'ı kasten öldürme ve öldürmeye yardım suçlarından; beraat. ...; TCK'nun 81/1, 21/2, 62/1. maddeleri uyarınca 18 yıl 4 ay hapis cezası, TCK'nun 81/1, 35, 29/1, 62/1. maddeleri uyarınca 5 yıl 7 ay hapis cezası, ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan; beraat ... Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum tarafından “sanık ... hakkında çocuk olan maktul ...'a yönelik olası kastla öldürme” suçundan

6
1. CD., E. 2015/2784 K. 2016/913 T. 2.3.2016

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Olası kastla öldürme TÜRK MİLLETİ ADINA 1- Sanık. hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu yönünden 5271 sayılı CMK’nun 231/5. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, 5271 sayılı CMK’nun 231/12. maddesi gereğince ... . 2- Gerekçeli karar başlığında suçun "olası kasıtla öldürme" yerine "kasten öldürme" olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım hatası kabul edilmiştir. 3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık . maktul . "olası kasıtla öldürme" suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun

7
1. CD., E. 2018/5198 K. 2019/2024 T. 2.4.2019

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten öldürme, olası kastla öldürme : Her iki sanık hakkında ayrı ayrı; a- ...'ı kasten öldürme suçundan; TCK'nin 81/1, 29/1, 62/1, 53/1, 63/1. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası, b-...'yi olası kastla öldürme suçundan; TCK'nin 81/1, 21/2, 62/1, 53/1, 63/1. maddeleri gereğince 16 yıl 8 ay hapis cezasına dair mahkeme hükmünün esastan reddine. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında; maktuller ... ve...'ye yönelik kasten öldürme suçlarından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 17.04.2015 tarihli ve 2015/786 nolu iddianamesi ile dava açıldığı

8
1. CD., E. 2020/2281 K. 2021/3044 T. 3.3.2021

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten öldürme HÜKÜM: 1) Sanık hakkında kasten öldürme suçundan; Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13/11/2018 tarih ... kasten öldürme suçundan; Düzeltilerek İstinaf isteminin esastan reddine dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 01/07/2019 gün ve 2019/1771 Esas ... temyiz edildiği anlaşılmıştır. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanık ... hakkında maktul ...’ye yönelik kasten öldürme suçundan kurulan ... ; sübuta, suç vasfına, en fazla olası kastla öldürme suçundan hüküm kurulması gerektiğine, tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine

9
1. CD., E. 2021/11269 K. 2022/919 T. 7.2.2022

kasten öldürme • olası kastla öldürme

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten Öldürme HÜKÜMLER : 1) ... Ağır Ceza Mahkemesinin 26/09/2018 tarih ve 2016/194 E. 2018/229 K. sayılı kararı ile; A) Sanık ... hakkında; maktul ... Bulmuş'a yönelik olası kastla öldürme suçundan; TCK'nin 37, 81/1, 21/2, 53, 63. maddeleri gereğince 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, B) Sanık ... hakkında; maktul ...'a yönelik olası kastla öldürme suçundan; TCK'nin 37/1, 81/1, 21/2, 53, 63 ... Dairesinin 21/02/2019 tarih ve 2019/379 E. 2019/413 K. sayılı kararı ile; sanıklar hakkında; maktul ...'a yönelik olası kastla öldürme suçundan verilen

10
1. CD., E. 2018/3453 K. 2020/3171 T. 2.12.2020

kasten öldürme • olası kastla öldürme

Politikalar Bakanlığının zarar görmemesi nedeniyle istinaf isteminin reddine, b)Sanık ... (...) ... hakkında, kasten öldürme suçundan beraate ilişkin hükme ... Politikalar Bakanlığının zarar görmemesi nedeniyle istinaf isteminin reddine ilişkin kararı. d)Sanık ... hakkında, çocuğa karşı olası kasıtla öldürme suçundan ... maktul çocuk ...'e yönelik olası kastla öldürme suçundan mahkumiyetine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından verilen hükmün

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: