S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 18.546

1
1. CD., E. 2017/3687 K. 2018/1250 T. 19.3.2018

kasten öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs etmek HÜKÜM : 1-Sanık ... hakkında; a-...'yi kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK.nun 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca; 7 yıl 6 ay hapis cezası, b-...'yi kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK.nun 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca; 7 yıl 6 ay hapis cezası, 2-Sanık ... hakkında; ...'yi kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK.nun 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca; 7 yıl 6 ay hapis cezası, 3-Sanık ... hakkında; ...'yi kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK.nun 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca; 7 yıl

2
1. CD., E. 2013/777 K. 2014/2192 T. 7.4.2014

kasten öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs ve bu suça yardım HÜKÜM : 1- Suça Sürüklenen Çocuk ... için; Katılan mağdur ...'yı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK.nun 81/1, 35/2, 29/1, 31/3, 62/1. maddeleri uyarınca neticeten suça sürüklenen çocuğun 5 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. 2- Sanıklar ... ve ... için; Katılan mağdur ...'yı kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme suçundan TCK.nun 81/1, 35/2, 39/2-c, 29/1, 62/1 ... dikkate alınarak, sanık ... hakkında mağdur ...’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'e yönelik kasten öldürmeye

3
1. CD., E. 2015/2839 K. 2015/5037 T. 22.10.2015

kasten öldürmeye teşebbüs

, sanık .. suç delillerini gizleme, sanıklar .. ve .. mağdurlar ..., .., .. ve .. kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, sanıklar .. ve .. mağdurlar .., .., .. ve .. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümlere yönelik yapılan temyiz incelemesinde, Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ..'ın maktul .. kasten öldürme, sanıklar .. ve .. mağdur ..'ı kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, sanık ..'in suç ... öldürme, sanıklar .. ve .. mağdurlar .., .. ve .. kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar .. ve .. mağdurlar .., .., .. ve .. kasten öldürmeye teşebbüs

4
1. CD., E. 2016/5159 K. 2018/1100 T. 12.3.2018

kasten öldürmeye teşebbüs

mümkün görülmüştür. 2- Temyiz dilekçelerinin kapsamına göre, sanıklar ..., ... ve ...'ın, mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ...'ın, mağdur ...'i kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'ın, mağdurlar ... ve ...'i kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'ın, mağdur ...'ı kasten öldürmeye ... ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ...'ın, mağdur ...'i kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'ın, mağdurlar ... ve ...'i kasten öldürmeye ... ..., ... ve ...'ın, mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar ... ve ...'ın, mağdur ...'i kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'ın, mağdurlar ... ve ...'i

5
1. CD., E. 2015/3313 K. 2015/4580 T. 17.9.2015

kasten öldürmeye teşebbüs

öldürmeye teşebbüs Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ..'in mağdurlar .., .., .. .. ve ..'i kasten öldürmeye teşebbüs ile 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde mağdur .. ..'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçunda bozma nedeni saklı kalmak üzere suçların niteliği tayin, mağdurlar .. .. ve ..'i kasten öldürmeye teşebbüs suçlarında tahrike ve tüm suçlarda takdire ilişen cezayı azaltıcı ... ) Sanık hakkında mağdurlar .., .. ve ..'i kasten öldürmeye teşebbüs ile 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce

6
1. CD., E. 2016/1943 K. 2016/2338 T. 3.5.2016

kasten öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 35/2, 29, 62, 53 maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası ... . 2- Temyizin kapsamına göre, sanık ... hakkında mağdurlar ... ve...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan hükümler yönünden yapılan incelemede; Mahalli mahkemece sanık ... hakkında mağdur ...'yı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan verilen hükmün 5271 sayılı CMK'nun 35/2, 260, 6284 sayılı ... düşünüldü. Sanık ... hakkında mağdur ...'yı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan açılan kamu davasında 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarınca

7
1. CD., E. 2016/3024 K. 2017/3975 T. 15.11.2017

kasten öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık HÜKÜM : 1-) Sanık ... hakkında; - TCK'nun 37/1, 81/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası, - Katılan ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nun 37/1, 81/1, 35/2, 62 ve 53 ... cezası, (ayrı ayrı) - Katılan ...'ı kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan TCK'nun 81/1, 35/2, 39, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ... teşebbüs ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından verilen mahkumiyet hükümleri ile mağdur ...’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan verilen beraat hükmü

8
1. CD., E. 2017/405 K. 2018/1778 T. 16.4.2018

kasten öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi ÖLDÜRÜLEN : ... KATILMA TALEP EDEN : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SUÇ : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : - ...'ye yönelik kasten öldürme suçundan beraat, - ...'a (1944 D. lu) yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat, - ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat, - ...'a (2004 D. lu) yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat, - ...'a (20006 D. lu) yönelik kasten ... doğumlu) kasten öldürmeye teşebbüs ../.. suçlarından açılan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal

9
1. CD., E. 2016/4325 K. 2017/4371 T. 28.11.2017

kasten öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : a- ...'i öldürmeye teşebbüsten TCK.nun 81, 35/2, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası, b- ...'i kasten öldürmeye teşebbüsten CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca beraat. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık hakkında ... , sanık ...’nin, katılan ...’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, teşebbüs, tahrik ve takdiri indirim sebebinin nitelik ve derecesi ile katılan ...’yı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter

10
1. CD., E. 2015/5542 K. 2016/3942 T. 16.11.2016

kasten öldürmeye teşebbüs

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 62/1. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası, Katılan ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, TCK.nun 81/1, 35/2, 29, 62/1. maddeleri uyarınca 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası, Katılan ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, TCK.nun 81/1, 35/2, 62/1. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis cezası, Katılan ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan CMK'nun ... ... hakkında kadın olan...ve ...ile çocuk yaştaki ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan açılan kamu davasında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: