S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 72.787

1
1. CD., E. 2014/2535 K. 2014/3159 T. 20.5.2014

kasten yaralama • olası kastla yaralama

Tebliğname No: KD - 2014/140694 TARİHİ ve NO : 16/11/2011, 2011/157 (E) ve 2011/164 (K) SUÇ : Kasten yaralamaya teşebbüs, olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya muhalefet TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık M.. K.. hakkında mağdur Ayhan’a yönelik kasten yaralama, mağdur Cemal’e yönelik olası kastla ... “sanık hakkında mağdur Ayhan’a yönelik kasten yaralama ve mağdur Cemal’e yönelik olası kastla yaralama suçlarından tayin edilen temel cezaların TCK’nun 61 ... yönelik kasten yaralama ve mağdur Cemal'e yönelik olası kastla yaralama suçlarından kurulan hükümlerin sanık müdafiinin temyizi üzerine yapılan

2
1. CD., E. 2014/5265 K. 2014/6238 T. 16.12.2014

kasten yaralama • olası kastla yaralama

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama, olası kasıtla yaralama, 6136 sayılı Kanuna muhalefet HÜKÜM : 1) Sanık ... hakkında; a) Katılan ... kasten yaralama suçundan, 5237 sayılı TCK'nun 37 delaletiyle, 86/1, 86/3-e, 29 ve 53/1 maddeleri uyarınca; 2 yıl 3 ay hapis cezası ile ... . 2) Sanık ... hakkında; a) Mağdur ... olası kasıtla yaralama suçundan, 5237 sayılı TCK'nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 21/2 ve 53/1 maddeleri uyarınca; 3 ... cezalandırılmasına. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’un ‘mağdur ...’ın kasten yaralama”, “6136 sayılı Kanuna muhalefet”; sanık

3
1. CD., E. 2014/6405 K. 2015/639 T. 11.2.2015

kasten yaralama • olası kastla yaralama

Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralamaya teşebbüs, olası kastla yaralama 1) Sanık .'ın mağdur .'ı olası kastla yaralama suçundan kurulan hükümde; önceki bozma ilamında gösterildiği gibi TCK'nın 86/2, 86/3-e maddelerinin uygulanması ile belirlenecek ceza üzerinden TCK'nın 21/2 maddesi uyarınca indirim yapılması gerekirken, TCK'nın 86/2 maddesinden sonra TCK'nın 21/2 maddesinin uygulanması yasaya aykırı ise de sonuç cezaya etkisi olmayan bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık .'ın mağdur..'i kasten yaralamaya teşebbüs, mağdur ..'ı olası kastla yaralama

4
1. CD., E. 2015/6398 K. 2016/1892 T. 12.4.2016

kasten yaralama • olası kastla yaralama

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Olası kastla yaralama, kasten yaralama HÜKÜM : Sanık ... Kılınç hakkında; Olası kastla yaralama suçundan ... incelenip, sanık ... hakkında katılan ...’ya yönelik olası kastla yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdiri cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık ... hakkında katılana yönelik kasten yaralama suçundan elde edilen delillerin mahkumiyete yeter nitelik ve derecede bulunmadığından beraatine karar verilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya

5
1. CD., E. 2016/646 K. 2016/1899 T. 12.4.2016

kasten yaralama • olası kastla yaralama

MAHKEMESİ : . Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Olası kastla yaralama, kasten yaralama TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık .hakkında katılan . yönelik olası kastla yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdiri cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık . hakkında katılana yönelik kasten yaralama suçundan elde ... verilen beraat hükmünün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 2- Sanık . hakkında müdahil . karşı olası kastla yaralama suçundan kurulan hükme yönelik

6
1. CD., E. 2014/5167 K. 2014/6369 T. 18.12.2014

kasten yaralama • olası kastla yaralama

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten Yaralama-Olası Kastla Yaralama HÜKÜM : 1-Sanık ... için, 5237 sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 62, 53/1 maddeleri uyarınca ; 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. 2-Sanık ... için, 5237 sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 21/2, 62, 53/1 maddeleri uyarınca; 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. 3-Sanık ... için, 5237 sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e, 62/1, 53/1 maddeleri ... kapsamına göre, sanık ... hakkında kasten yaralama, sanık ... hakkında olası kastla yaralama, sanık ... hakkında kasten yaralama suçlarından kurulan

7
1. CD., E. 2012/6254 K. 2014/2267 T. 9.4.2014

kasten yaralama • olası kastla yaralama

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama, olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya muhalefet HÜKÜM : Sanık ... için; 1) 5237 sayılı ... cezası ile cezalandırılmasına. TÜRK MİLLETİ ADINA 1- Sanık Hacı’nın, katılan...’yı kasten yaralama suçundan verilen, doğrudan adli para cezası miktarına ... , CMUK.nun 317. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir. 2-a) Sanık ...’in, katılan...'yı kasten yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden; Sanığın ... temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’in, katılan...’yı kasten yaralama, katılan

8
3. CD., E. 2020/20208 K. 2020/10616 T. 14.9.2020

kasten yaralama • olası kastla yaralama • yaralama

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : Kasten yaralama HÜKÜMLER : 1)Sanığın, silahla yüzde sabit iz oluşacak şekilde kasten yaralama, olası kastla yaralama, silahla basit kasten yaralama suçlarından hükmün açıklanması sureti ile mahkumiyetine dair;...(...) Asliye Ceza Mahkemesinin 06.12.2017 gün ve 2017/116 Esas, 2017/169 Karar sayılı kararı 2)İstinaf başvurusunun, olası kastla yaralama ve silahla basit kasten yaralama suçları bakımından hükümlerin ... hakkında olası kastla yaralama ve basit kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlere yönelik sanığın temyiz talebinin incelenmesinde; Sanık olası kastla

9
1. CD., E. 2013/2674 K. 2013/7406 T. 4.12.2013

kasten yaralama • olası kastla yaralama

Tebliğname No: 3 - 2012/98181 TARİHİ VE NO: 19/01/2012, 2011/254 (E) ve 2012/30 (K) SUÇ : Kasten yaralama TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın eyleminin sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin nitelik derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı ... sanığın meydana gelen neticeden olası kastla sorumlu tutulması gerektiği cihetle; olası kastla yaralama suçundan cezalandırılması gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde rapor da aldırılmaksızın basit şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulmuş olması, Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz

10
3. CD., E. 2014/15862 K. 2014/36602 T. 11.11.2014

kasten yaralama • olası kastla yaralama

MAHKEMESİ : . Asliye Ceza Mahkemesi HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Sanık hakkında mağdur...a karşı kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükümünün incelenmesinde; Sanık hakkında hükmolunan cezanın tür ve ... karşı kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükümünün incelenmesinde; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; a) Sanığın ... olacak şekilde yaralanması olayında, sanığın eylemi olası kastla yaralama suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi, b) Kabule göre de; Mağdur...'dan

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: