S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 81.589

1
8. CD., E. 2006/3420 K. 2007/1984 T. 14.3.2007

mala zarar vermek • yakarak mala zarar vermek • mala zarar verme

fıkralarında düzenlenen yakarak mala zarar verme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek aynı Yasa'nın 170/1-a madde ve fıkrası ile

2
16. CD., E. 2017/3842 K. 2018/1039 T. 9.4.2018

mala zarar verme

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, Mala zarar verme, Kamu malına zarar verme ... -Mala zarar verme suçlarından; CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat 3-Kamu malına zarar verme suçundan; CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat Dosya ... edilerek, hükmü temyiz etmek suretiyle katılma iradesini ortaya koyan müşteki Maliye Hazinesinin CMK'nın 237/2. maddesi uyarınca mala zarar verme suçundan davaya katılmasına karar verilerek; Cumhuriyet savcısının, Maliye Hazinesinin ve PTT A.Ş Genel Müdürlüğünün temyiz taleplerinin mala zarar verme ve kamu

3
15. CD., E. 2015/9666 K. 2016/1513 T. 11.2.2016

mala zarar verme

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kamu malına zarar verme Kamu malına zarar verme suçundan, TCK'nın 151/1, 62, 51 maddeleri tatbik olunarak ... ...... görevli ekip otosuna ele geçmeyen silahla ateş eden sanığın, otonun ön motor kaputunda hasar oluşturması eyleminin kamu malına zarar verme suçunu ... içeriği nazara alındığında; temyizi kabil kamu malına zarar verme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yöneldiği kabul edilerek inceleme yapılmıştır ... hüküm fıkrasında sübutu kabul edilen suç adının kamu malına zarar verme yerine mala zarar verme ve uygulama maddesinin de TCK'nın 152/1-a yerine 151/1

4
8. CD., E. 2014/28346 K. 2015/12440 T. 24.2.2015

mala zarar verme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde kasten yangına neden olma ve mala zarar verme HÜKÜM : -Sanık ... hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde kasten yangına neden olma suçundan beraat; mala zarar verme suçundan ise hükümlülük -Sanık ... hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde kasten yangına neden olma suçundan beraat; mala zarar verme suçundan ise hükümlülük ve ... kapının ahşap olan kısımlarının yanmasına neden olma şeklindeki eyleminin, bir bütün halinde yakarak mala zarar verme suçunu oluşturduğu gözetilmeden

5
23. CD., E. 2015/14556 K. 2015/5297 T. 19.10.2015

mala zarar verme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli mala zarar verme, basit mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü ... camları görgü tespit tutanağında belirlendiği şekilde kırmak suretiyle kamu malına zarar verme ve basit mala zarar verme suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda; 1-Sanık hakkında kamu malına zarar verme suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde; Oluşa ... camları görgü tespit tutanağında belirlendiği şekilde kırmak suretiyle gerçekleştirdiği sabit görülen eyleminin nitelikli mala zarar verme suçunu

6
23. CD., E. 2015/16104 K. 2016/8953 T. 20.10.2016

mala zarar verme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Mala zarar verme HÜKÜM : TCK'nın 151/1, 62 ve 63. Maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası. Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 09.11.2012 tarihli iddianame ile sanığın şikayetçi ...’ya yönelik mala zarar verme suçundan 5237 sayılı TCK'nın 151/1. maddesi ... şikayetçiye yönelik mala zarar verme suçundan bir karar verilmemiş olduğu görülmekle, zamanaşımı süresi içerisinde bu hususta her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür. Sanığın almış olduğu alkolün etkisiyle katılanlar ... ve şikayetçi ...’a ait işyerlerinin camlarını kırmak suretiyle mala zarar verme suçunu

7
15. CD., E. 2014/6423 K. 2015/22137 T. 9.3.2015

mala zarar verme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Mala zarar verme suçu, başkasının ... yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sanığın, katılana ait ikamete giden su borularını kesmek suretiyle mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia ... kapsamına göre; sanığın, bu şekilde gerçekleştirdiği sabit görülen eyleminin mala zarar verme suçunu oluşturduğuna yönelik mahkemenin kabulünde bir ... /1-d maddesinde düzenlenen “Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında mala zarar verme” suçu kapsamında

8
8. CD., E. 2017/14871 K. 2017/11516 T. 18.10.2017

mala zarar verme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli mala zarar verme ve mala zarar verme HÜKÜM : Hükümlülük Gereği görüşülüp düşünüldü: 1-) Sanık hakkında kamu malına zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Sanığın kamu malına zarar verme suçunu yakarak işlediğinin anlaşılması ... itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün ONANMASINA, 2-) Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde ise; Mala zarar verme suçunun, kamu malına zarar verme suçuyla birlikte işlenmediğinin, mağdurlarının farklı olduğunun tespiti nedeniyle uzlaşmaya tabi olduğu

9
15. CD., E. 2014/3755 K. 2015/21884 T. 4.3.2015

mala zarar verme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Mala zarar verme suçu başkasının ... bahçesini kazarak boruları çıkarmak istediği esnada borunun kırılarak su sızdırdığı, bu suretle sanığın mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği ... bahçesine su taşımak için yaptırdığı su tesisatını kaldırmak amacıyla borulara zarar vermekten ibaret eyleminin mala zarar verme suçunu oluşturduğu ve sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 152/1-d maddesi gereğince nitelikli mala zarar verme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeksizin, suç vasfında

10
16. CD., E. 2016/3087 K. 2017/4138 T. 24.5.2017

mala zarar verme

Mahkemesi :Çocuk Mahkemesi Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, Mala zarar verme Hüküm : A-Suça sürüklenen ... yollaması ile 314/2, 220/6, 31/3, 62/1, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet, 2-Mala zarar verme suçundan; TCK’nın 151/1, 31/3, 62, 50/1(a)-3 ve 52/2-4 maddeleri uyarınca mahkumiyet, B-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında mala zarar verme suçundan; TCK’nın 151/1, 31/3, 62, 50/1(a)-3 ve 52/2-4 maddeleri uyarınca mahkumiyet, C-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında; mala zarar verme suçundan; TCK’nın 151/1, 31/2, 62, 50/1(a)-3 ve 52/2-4 maddeleri uyarınca

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: