S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 10.256

1
3. CD., E. 2014/36520 K. 2015/11687 T. 1.4.2015

meşru müdafaa • meşru savunma • yaralama

düzenlenen meşru savunma kapsamında kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları

2
3. CD., E. 2015/723 K. 2015/18909 T. 3.6.2015

meşru savunma

Tebliğname No : 3 - 2014/175350 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık ....in eyleminin meşru müdafaa kapsamında kalabilmesi için, kendisine karşı gerçekleşen bir saldırıyı o anki hal ve şartlara göre ... beyan ettiği, ifadesinin doktor raporu ile de desteklendiği, bu nedenle sanık ....'in meşru müdafaa sınırını kasten aştığı, ayrıca eyleminin ne şekilde meşru müdafaa kapsamında kaldığı mahkemesince tartışılmadan ve dosya içeriğine göre, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği halde, yazılı

3
1. CD., E. 2013/5611 K. 2014/993 T. 24.2.2014

meşru savunma

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kardeşini öldürme HÜKÜM : Meşru müdafaa halinde mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kardeşi İsa Aydın'ı öldürdüğü anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK.nun 27/2 ve CMK.nun 223/3-c maddeleri uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık ...'in kasten kardeşini öldürme suçu yönünden ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kurulan hükmün incelenmesinde; Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın eyleminin sübutu kabul kılınmış, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde meşru savunmada

4
3. CD., E. 2015/20630 K. 2016/288 T. 12.1.2016

meşru savunma

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi HÜKÜMLER : Ceza verilmesine yer olmadığına dair Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanığın üzerine atılı eylemi meşru müdafaa şartları içindeyken gerçekleştirdiğinin kabulü karşısında, meşru müdafaa nedeniyle sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nin 223/2-d maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, katılanların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı

5
3. CD., E. 2013/14201 K. 2014/2973 T. 28.1.2014

meşru savunma

Tebliğname No : 2 - 2011/191802 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Mevcut kamera kaydı görüntülerinde sanığın müracaat odasında oturmaktayken odadan çıkıp turnikeleri geçerek katılanın üzerine yürümesiyle gelişen karşılıklı kavga olayında TCK'nin 25/1. maddesinde meşru müdafaa hali için aranan başkaca koruma olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kendisini kurtarmak ... meşru savunma nedeniyle sanığın beraati yerine yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin

6
3. CD., E. 2014/9721 K. 2014/26298 T. 30.6.2014

meşru savunma

gerekçesiyle katılana bir tokat attığı, bunun üzerine katılanın da sanığın boğazından tuttuğu anlaşılmakla, olayda meşru savunma koşulları oluşmadığı halde, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması, 2) Kabule göre de, meşru savunmanın hukuka uygunluk nedeni olduğu, bu sebeple meşru savunma halinde, 5271 sayılı CMK'nin 223/2-d maddesi gereğince beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm

7
3. CD., E. 2013/16157 K. 2014/7415 T. 25.2.2014

meşru savunma

Tebliğname No : 3 - 2012/57553 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1) Sanık T.. T..'in tartışma esnasında eşi olan sanık H.. T..'e yönelik etkili eylemde bulunarak onu darp etmesi nedeniyle, sanık Hacer'in de kendini korumak amacıyla meşru müdafaa kapsamında olmak üzere sanık T.. T..'e karşılık verdiğinin, sanıklar savunması, adli doktor raporları ve olayın özellikleri ile anlaşılması karşısında, sanık H.. T.. hakkında eyleminin meşru müdafaa sınırları kapsamında olması nedeniyle ceza verilmesine yer

8
3. CD., E. 2015/9807 K. 2015/27819 T. 8.10.2015

meşru savunma

karşısında, meşru müdafaa hükmünün uygulanma koşullarının oluşmadığı halde, suça sürüklenen çocuğun mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi, Kabule göre; 2) Suça sürüklenen çocuğun eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığının kabulü karşısında 5271 sayılı CMK'nin 223

9
1. CD., E. 1977/2338 K. 1977/2333 T. 30.06.1977

meşru savunma

Zaruretin tayin ettiği hududu tecavüz suretiyle (H) yi kasten yaralayarak öldürmekten sanık (M) ve adı geçen (H) yi meşru müdafaa koşulları içinde öldürmekten sanık (T) nin yapılan yargılamaları sonunda TCK.nun 448, 50, 59, 49. maddeleri gereğince sanık (M) nin 3 sene 4 ay hapsine ve hakkında TCK.nun 31 ... Dairemize gönderilmekle yapılan inceleme sonunda aşağıdaki karar tesbit edildi: 1- Oluşa göre sanık (M)nin olayda meşru savunma halı olduğuna dair temyiz ... ve ölü muayene tutanakları münderecatından anlaşılmış ve olayda hemzamanlık unsurunun mevcut olmaması sebebiyle ne meşru savunma hali ne de zaruret

10
3. CD., E. 2014/38837 K. 2015/12858 T. 13.4.2015

meşru savunma koşullarının gerçekleşmemiş olması • meşru savunma

silahtan sayılan bir sopa ile vurarak yaraladığının sabit olmasına ve olayda meşru savunma koşullarının bulunmamasına rağmen, sanığın oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen savunmalarına itibar edilip, eylem meşru savunma kapsamında değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, o

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: