S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 367

1
15. HD., E. 2015/2287 K. 2016/1477 T. 7.3.2016

basiretli yüklenici • eser sözleşmesinden kaynaklanan ayıplı imalat • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış

basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. Somut olayda, yüklenicinin, işi projesiz ve elektrik

2
15. HD., E. 2019/3096 K. 2019/5025 T. 5.12.2019

çed raporu • basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • davanın kabulü

basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı göstermemeleri sonucunda kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle

3
15. HD., E. 2018/3534 K. 2018/4434 T. 13.11.2018

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • bilgilendirme yükümlülüğü

yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. Denilmiş olup, Yüklenici olan hekimin de bu düzenlemeden de anlaşılacağı

4
15. HD., E. 2018/4621 K. 2018/4686 T. 26.11.2018

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • bilgilendirme yükümlülüğü

belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.” Denilmiş

5
15. HD., E. 2018/5523 K. 2019/801 T. 26.2.2019

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • tazminat davası • bilgilendirme yükümlülüğü • manevi tazminat

belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.” denilmiş

6
15. HD., E. 2014/6559 K. 2015/5004 T. 14.10.2015

adi şirket • basiretli yüklenici • bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • haksız fesih • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yetersiz bilirkişi raporu • yüklenicinin borçları

doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanlardaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. (f.2) hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle de eserin mesleki ve teknik kurallara uygun olup olmadığı ve davalı yüklenicinin amacına, fen ve

7
15. HD., E. 2018/3043 K. 2018/2820 T. 3.7.2018

bilgilendirme yükümlülüğü • basiretli yüklenici • bağlanma parası • eser sözleşmesi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • bilirkişi kurulu • fatura

mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. Denilmiş olup, Yüklenici olan hekimin de bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere edimini sadakat ve

8
15. HD., E. 2017/2759 K. 2018/680 T. 20.2.2018

bilirkişi raporu • eser sözleşmesi • haksız fiil sorumluluğu • basiretli yüklenici • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • sadakat ve özen borcu • sorumluluk koşulları • manevi tazminat • tazminat davası

belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışının esas alınacağı (TBK

9
15. HD., E. 2018/182 K. 2019/930 T. 4.3.2019

basiretli yüklenici • eser sözleşmesi • fatura • maddi ve manevi tazminat talebi • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • yüklenicinin borçları • bilgilendirme yükümlülüğü • manevi tazminat • harç muafiyeti

işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.” Denilmiş olup, yüklenici olan

10
15. HD., E. 2018/415 K. 2018/2123 T. 23.5.2018

bilirkişi raporu • basiretli yüklenici • eksik inceleme • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • işsahibinin sorumluluğu • limited şirket • mesleki ve teknik kurallara uygun davranış • manevi tazminat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışları esas alınacaktır

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: