S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 7.542

1
15. CD., E. 2016/533 K. 2016/5707 T. 1.6.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ : ....... Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kamu malına zarar verme, nitelikli hırsızlık Suça sürüklenen çocuk ...... hakkında kamu malına zarar verme ve iki kez nitelikli hırsızlık suçlarından mahkumiyetine, suça sürüklenen ...... hakkında nitelikli hırsızlık suçundan mahkumiyetine, suça sürüklenen..... hakkında nitelikli hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan mahkumiyetine ilişkin hükümler, suça sürüklenen çocuklar müdafiileri ... piknik tüpünü aldıkları olaylarda, 1- Suça sürüklenen çocuklar .... ve .....'ün müşteki ......'e karşı işledikleri nitelikli hırsızlık, suça sürüklenen

2
15. CD., E. 2016/2824 K. 2016/8889 T. 23.11.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık, kamu malına zarar verme HÜKÜM : Beraat Nitelikli hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından sanıkların beraatına ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; 6545 sayılı Kanun'un 31 ... /1-a, 152/1-a maddeleri gereğince nitelikli hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından beraatlarına hükmedilmiş olmakla, İncelenen dosya içeriğine göre; temyiz incelemesine konu suçlardan nitelikli hırsızlık suçunun cezası, 5237 sayılı TCK'nın 142/1-a maddesinde üç yıldan yedi yıla kadar hapis

3
15. CD., E. 2016/2152 K. 2016/9760 T. 21.12.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık, kamu malına zarar verme HÜKÜM : 1-TCK’nın 142/1-a,31/3,62 2-TCK’nın 152/1-a,168/2,31/3,62,50/1,52/2-4 maddeleri gereğince mahkumiyet Nitelikli hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından suça sürüklenen çocuk hakkında daha önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın, suça sürüklenen çocuğun denetim ihlaline sebebiyet vermesinden dolayı, açıklanmasına dair verilen ... öğretmenlerin şahsi eşyalarından bir kısmını alarak ayrıldığı, böylece suça sürüklenen çocuğun nitelikli hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarını işlediği

4
15. CD., E. 2016/816 K. 2016/6310 T. 15.6.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kamu malına zarar verme, nitelikli hırsızlık HÜKÜM : Suça sürüklenen çocuklar hakkında; TCK'nın 142/1-a, 31/3, 168/1, 62, 50/1-a, 52/2-4 ve 152/1-a, 31/3, 62, 50/1-a, 52/2-4 maddeleri gereğince ayrı ayrı mahkumiyet Suça sürüklenen çocukların kamu malına zarar verme ve nitelikli hırsızlık suçlarından mahkumiyetine ilişkin hükümler, suça sürüklenen çocuk ... müdafii ve suça sürüklenen çocuk ... tarafından ... üzerlerine atılı kamu malına zarar verme ve nitelikli hırsızlık suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. Bozmaya uyularak yapılan

5
15. CD., E. 2016/1230 K. 2016/6249 T. 14.6.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜM : TCK'nın 142/1-b, 143,35, 53/1-2-3. ve 58/6-7. maddeleri gereğince mahkumiyet Nitelikli hırsızlık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın, suç tarihinde gece 21:10 sıralarında, haklarındaki hükümler kesinleşen ... ve ... ile birlikte ... Müdürlüğü şebeke amirliği bahçesinde bulunan 150 metre ... anlaşılmakla; eylemin TCK'nın 142/1-b maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunu takdir eden mahkemenin kabul ve uygulamasında bir

6
15. CD., E. 2015/13001 K. 2015/32163 T. 14.12.2015

nitelikli hırsızlık

Tebliğname No : 6 - 2013/234698 SUÇ : Kamu malına zarar verme, nitelikli hırsızlık Suça sürüklenen çocuğun kamu malına zarar verme ve nitelikli hırsızlık suçlarından beraatine ilişkin hükümler, o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Suça sürüklenen çocuğun, ........ Lisesi'nin bahçesinde bulunan okul kantinine PVC pencere camını zorlayarak zarar vermek suretiyle girerek, çekmecede bulunan yaklaşık 400-450 TL parayı çaldığı, bu şekilde nitelikli hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, Tanık O.. Ç..'in hazırlık

7
6. CD., E. 2021/21215 K. 2022/17012 T. 6.12.2022

nitelikli hırsızlık • hırsızlık

İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık HÜKÜMLER : İstinaf başvurularının esastan reddi Bölge Adliye Mahkemesince ... karar itiraza tabi olup itiraz merciince incelendiğinden bu suç temyiz kapsamı dışında değerlendirilerek nitelikli hırsızlık suçundan verilen kararın incelenmesinde; I-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında nitelikli hırsızlık ve sanık ... hakkında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlere ... sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE, II-Sanık ... hakkında nitelikli hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesine

8
15. CD., E. 2015/13110 K. 2016/9007 T. 28.11.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık, kamu malına zarar verme HÜKÜM : 1- TCK' nın 142/1-a, 143, 168/1, 62, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet 2- TCK' nın 152/1-a, 62, 63, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet Kamu malına zarar verme ve nitelikli hırsızlık suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın olay tarihinde... ilçesi, ...Camiinin içerisine ... iddia ve kabul olunan olayda; 1-Nitelikli hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde; Yapılan yargılamaya, toplanıp

9
15. CD., E. 2016/342 K. 2016/3883 T. 25.4.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli hırsızlık Nitelikli hırsızlık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, Bağ-Kur'a borcu bulunan mağdura isim belirtmeksizin içeride tanıdıkları olduğunu söyleyerek taksitlendirme yaptırabileceğini söylediği, bir gün sonra buluştukları, mağdurdan borç ekstresini aldığı, birkaç dakika sonra geri dönüp mağdurdan ... koştuğu, kardeşleri ile birlikte sanığı yakaladıkları olayda; nitelikli hırsızlık suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir

10
15. CD., E. 2016/1401 K. 2016/5831 T. 6.6.2016

nitelikli hırsızlık

MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kamu malına zarar verme, işyeri dokunulmazlığını ihlal, nitelikli hırsızlık Kamu malına zarar verme, işyeri dokunulmazlığını ihlali ve nitelikli hırsızlık suçlarından suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine dair hükümler suça sürüklenen çocuk müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Suça sürüklenen çocuk ....'ın ...Kasabasında bulunan ... Sağlık Ocağı'nın açık olan tuvalet ... , işyeri dokunulmazlığını ihlali ve nitelikli hırsızlık suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda, 1-Kamu malına zarar verme ve nitelikli hırsızlık

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: