S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 29.164

1
11. HD., E. 2016/8270 K. 2018/1493 T. 28.2.2018

numune

tasarladığı kutuları da showroomda sergilenmek üzere firmaya getirdiğini, numunelerden bazılarının da davalı firmanın atölyesinde seri üretimine başlandığını ... showroomda bulunan numunelerini alamadığını, .... Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve kutuların kolilenip mühürlendiğini, .... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin ... tutulan toplamda 700 adet kutu numunelerin mülkiyetinin müvekkiline ait olduğunun tespitine ve teslimine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ... reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı, tescilli tasarımları bulunduğunu, dava konusu numunelerin mülkiyetinin

2
8. HD., E. 2017/15426 K. 2018/3097 T. 1.3.2018

numune

ayrı poşet içerisindeki üç farklı kemik numunesinden, iki ayrı DNA profili belirlenmesi gerekirken birbiriyle uyumlu, erkek cinsiyetli tek DNA profilinin ... gönderilen kemik örnekleri iki ayrı kişiye ait olmayıp tek kişiye ait olduğu sonucunun çıktığı, çünkü gönderilen numunelerin baba olduğu iddia edilen ... ve ... numunelerin kanun ve yönetmeliğe uygun olarak farklı torbalara konulup numaralandırılmasının yapılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi, ATK Biyoloji İhtisas

3
19. HD., E. 2013/16294 K. 2014/1969 T. 27.1.2014

numune

teslim edileceğinin öngörüldüğü, sözleşmenin eki olan idari şartnameye göre davalının numune alma ve bu numuneyi test ve analizlerini yaptırma hakkına

4
2. HD., E. 2013/1182 K. 2013/3481 T. 13.02.2013

numune

) dayalı boşanma davasıdır. Davalı kadın hakkında akıl sağlığı yönünden bozma öncesi alınan raporların bir kısmında (Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma ... gerek olup olmadığı yönünde mahkemece uyulan bozma ilamı doğrultusunda Arsin Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan ihbar sonucunda bu mahkemece Trabzon Numune ... ihbarda bulunulmuştur. Arsin Sulh Hukuk Mahkemesince Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan 22.11.2011 gün 51 nolu sağlık kurulu raporunda "davalı

5
2. HD., E. 2007/11430 K. 2007/13233 T. 4.10.2007

numune

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dosyada bulunan nöroloji uzmanı tarafından verilen 30.12.2005 tarihli raporda, kısıtlanması talep edilen Y K'in yapılan muayenesinde "Demans" tanısı konulduğu, beyin MR tetkikinde mevcut demansın Alzheimer hastalığı ve vasküler demans olduğunun belirlendiği bildirilmiştir. Mahkemece Haydarpaşa Numune Hastanesinden alınan 7.4.2006 tarihli Sağlık Kurulu Raporunda ise Psikiyatrik muayenesinde, kişide zaman ve mekan oryantasyonun

6
2. HD., E. 2009/5289 K. 2009/18152 T. 22.10.2009

numune

karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu gibi, murisin terekesinin lehine vasiyet edilen Haydarpaşa Numune Hastanesi Vakfına teslimine şeklinde karar

7
3. HD., E. 1982/4750 K. 1982/4806 T. 18.11.1982

numune

Dava dilekçesinde nüfus kaydında doğum tarihi 1.9.1962 olarak yazılı Hasan'ın doğum tarihinin 1.9.1974 tarihi olarak düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davalı Hasan tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü : Nüfus kütüğüne davalı Hasan 1.9.1962 doğumlu olarak 25.9.1973 tarihinde kaydedilmiştir. Diyarbakır Numune ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 27.11.1981 günlü raporunda muayene edilen kişinin 6 veya 7 yaşlarında olduğu saptanmıştır. Buna göre, doğum tarihinin

8
19. HD., E. 2014/485 K. 2014/4443 T. 6.3.2014

numune

ve sözleşme konusu malın orijinalinin artık imal edilmediğini bilerek yapıldığı, ayrıca davacının kendisine gönderilen numuneleri muayene ederek kabul

9
21. HD., E. 2006/4164 K. 2006/15506 T. 18.12.2006

numune

numune alma tutanağında, 5.4.2002 tarihli sayaç sökme takma tutanağında, 28.6.2002 ve 25.7.2003 tarihli işveri adına düzenlenmiş veresiye fişlerinde

10
3. HD., E. 1983/180 K. 1983/296 T. 20.01.1983

numune

kemik grafileri de alınmak suretiyle Sivas Numune Hastanesince yaşlarını tesbit ettirmek, tanık sözleri, rapor ve nüfus kayıtları arasındaki çelişkilerin

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: