S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 14.825

1
2. CD., E. 2010/34438 K. 2012/1100 T. 25.1.2012

sınırın aşılması

üst sınırın aşılması mümkün değildir. Bu açık ilkeye karşın yasada yazılı üst sınır aşılarak temel cezanın 4 yıl hapis olarak belirlenmesi suretiyle

2
2. CD., E. 1994/2935 K. 1994/2460 T. 30.03.1994

sınırın aşılması

yoğunluğu ve sonuçtaki ağırlığın temel cezaların tayininde gözönünde bulundurulması gerekli ise de; alt sınırın aşılmasında oluşabilecek sonuçlar itibariyle

3
19. CD., E. 2015/7085 K. 2015/4406 T. 15.9.2015

sınırın aşılması

Tebliğname No : 7 - 2012/247547 TARİHİ : 28/07/2010 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1) Sanık hakkında gün adli para cezasının takdirinde ele geçen miktar ve değeri azolduğu halde sayısal çokluğuna bağlı olarak alt sınırın aşılması, 2)Marka Hakkına

4
3. CD., E. 1981/2571 K. 1981/2757 T. 01.04.1981

sınırın aşılması

sayılı Yasanın 91/3. maddesine uyduğu gözetilmeden 108/1. madde ile hükümlülüklerine karar verilmesi, 2- Gerekçe gösterilmeden aşağı sınırın aşılmasının

5
10. CD., E. 2013/56 K. 2014/5359 T. 10.7.2014

sınırın aşılması

gereğince, sanığa alt sınırdan ceza verilmesi gerekirken, alt sınırın aşılması, Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle

6
6. CD., E. 2015/5413 K. 2017/3042 T. 14.9.2017

sınırın aşılması

öngörülen üst sınırın aşılması suretiyle fazla ceza tayini, Bozmayı gerektirmiş, sanık ...’ın temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan

7
1. CD., E. 2017/191 K. 2017/659 T. 6.3.2017

sınırın aşılması

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Sınırın aşılması suretiyle öldürmeye neden olmak HÜKÜM : TCK.nun 85/1, 27/1, 62, 51/1-3-6-7-8, 54, 63, CMUK.nun 326/son maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası Sanık ... ve ... hakkında maktül ...'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan yargılama sonunda; sanık ...'in beraatine, sanık ...'in sınırın kast olmaksızın aşılması suretiyle öldürme suçundan 5237 sayılı TCK'nun 85/1, 27/1, 62. maddeleri uyarınca mahkumiyetine dair Üsküdar 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24.05.2011 gün ve 2010/437 esas, 2011/307 karar sayılı hükümlerin sanık ... müdafii ve

8
5. CD., E. 2017/6381 K. 2019/6015 T. 10.6.2019

sınırın aşılması • kasten yaralama • yaralama • zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama HÜKÜM ... yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Delilleri ... sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; İddianamede aynı eylemle ilgili olarak sanıklar hakkında hem kasten yaralama hem de zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama suçlarının

9
5. CD., E. 2017/119 K. 2017/315 T. 26.1.2017

sınırın aşılması • yaralama

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle yaralama suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonunda; İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 05/10/2009 gün ve 2007/702 E. 2009/747 K. sayılı beraat kararının katılan vekili tarafından temyiz edildiği, Dairemizin 03/04/2013 günlü 2012/5081 Esas ve 2013/2711 Karar sayılı ilamı ile bozma yönündeki kararına karşı mahkemece 19/11/2013 gün ve 2013/495 E. 2013/762 K. sayılı karar ile direnildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/02/2016 tarih ve 2014/94043 sayılı tebliğnamesi ile de dosyanın Ceza Genel Kuruluna gönderildiği, ancak Ceza Genel

10
17. CD., E. 2015/23178 K. 2017/11606 T. 11.10.2017

hırsızlık • sınırın aşılması

hüküm kurulurken, temel cezanın belirlenmesinde alt sınırın aşılması gerektiğinin gözetilmemesi, 3-Sanığın tekerrüre esas alınan Kadıköy 4. Asliye Ceza

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: