S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 10.091

1
2. HD., E. 2016/22073 K. 2018/9367 T. 18.9.2018

sadakat yükümlülüğü

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı bu nedenle tam kusurlu olduğu kabul edilerek erkeğin davasının kabulüne, kadının davasının reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden; erkeğin de birlik görevlerini yerine getirmediği, kadını

2
2. HD., E. 2020/1733 K. 2020/2942 T. 10.6.2020

sadakat yükümlülüğü

delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı-davalı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar

3
2. HD., E. 2018/5336 K. 2018/11075 T. 16.10.2018

sadakat yükümlülüğü

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece erkeğin tam kusurlu olduğu kabul edilerek kadının davasının kabulüne, erkeğin davasının reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tanık olarak dinlenen ortak çocuk Sabri'nin beyanından kadının sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda boşanmaya sebep olan

4
2. HD., E. 2020/3214 K. 2020/5462 T. 5.11.2020

sadakat yükümlülüğü

, bölge adliye mahkemesince tarafların sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesi ile eşit kusur belirlemesi yapılmış ise de, davacı ve davalı

5
2. HD., E. 2016/23597 K. 2018/10661 T. 4.10.2018

sadakat yükümlülüğü

tarafından iddia ve ispat edilemediği, bu boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda sadakat yükümlülüğünü ihlal eden davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun

6
2. HD., E. 2016/21282 K. 2018/8380 T. 02.07.2018

sadakat yükümlülüğü

2016/21282 2018/8380 TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen "Sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği" vakıasının güven sarsıcı davranış niteliğinde olduğunun ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı erkeğin

7
2. HD., E. 2016/21333 K. 2018/8787 T. 10.9.2018

sadakat yükümlülüğü

tazminata hükmedilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delilerden; mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışların yanında davacı kadının sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Eşit

8
2. HD., E. 2016/20264 K. 2018/8896 T. 11.9.2018

zıya • sadakat yükümlülüğü

sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmaktadır. Öyleyse, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşini aşağılayan ve hakaret eden davalı-davacı kadına nazaran, sadakat yükümlülüğünü ihlal eden davacı-davalı erkek daha ziyade kusurludur. Hal böyleyken, mahkemece tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ve

9
4. HD., E. 2017/706 K. 2019/3433 T. 19.6.2019

manevi tazminat • sadakat yükümlülüğü

kadınla düğün yaptığını ve birlikte yaşamaya başladıklarını, davalının sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirterek manevi tazminat isteminde ... sayılı TMK’nun 185/3. maddesinde belirtilen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmaktan dolayı, davalı eşinden manevi tazminat talep etmektedir. Sadakat yükümlülüğü, evlilikle birlikte eşlerin tabi olması gereken bir yükümlülük olup, TMK’nun ikinci kitabının birinci kısmının üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Somut olayda; davacı, davalı eşinin sadakat yükümlülüğüne uymadığını ileri sürerek manevi tazminat talep etmiştir. Evlilik devam ederken, birlik

10
2. HD., E. 2017/828 K. 2018/12489 T. 6.11.2018

sadakat yükümlülüğü

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, kadın lehine hükmolunan tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Mahkemece sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunan davalı erkeğin tam kusurlu olduğu kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların dava tarihinden sonra bir araya gelerek 2 ay

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: