S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 52.008

1
23. CD., E. 2015/3946 K. 2015/6878 T. 19.11.2015

sahtecilik ve dolandırıcılık

20.10.2008 tarihinde bankaya ödemeden men talimatı verdiği, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediklerinin iddia olunduğu olayda; sanıkların sahtecilik ve dolandırıcılık kastıyla hareket etmedikleri gerekçesiyle verilen beraat kararında bir isabetsizlik

2
6. CD., E. 1997/11649 K. 1997/11499 T. 27.11.1997

sahtecilik ve dolandırıcılık

Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık Gürol, hakkında yapılan duruşma sonunda, mahkumiyetine dair, (Bakırköy İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 19.12.1996 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi müdahil tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan onama isteyen 23.5.1997 tarihli tebliğname ve 10.11.1997 tarihli kenar yazı ile 17.11.1997 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Sanığın sahte çekle kamu kuruluşu olan E.... Belediyesinin bankadaki hesabından; banka aracı olarak kullanılmak suretiyle para çekmekten ibaret eylemin, TCY.nın, 504/3-7-son, 61

3
6. CD., E. 1996/11794 K. 1996/12069 T. 28.11.1996

sahtecilik ve dolandırıcılık

Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık Cemil hakkında yapılan duruşma sonunda, mahkumiyetine dair, (İstanbul Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 5.10.1995 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan; dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan bozma isteyen 8.11.1996 tarihli tebliğname ile 18.11.1996 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: Sanık vekilinin yasal süreden sonra vaki duruşma isteğinin reddine. Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Sahte oto-alım-satım sözleşmesi düzenleyerek, bu sözleşme ile kendisine ait

4
23. CD., E. 2015/18729 K. 2015/7606 T. 3.12.2015

sahtecilik ve dolandırıcılık

keşide tarihli ve 15.700,00 TL bedelli çeki ciro ederek katılan ...'a verdiğinden sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediğinin iddia olunduğu olayda ... sağladığından eylemlerinin sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını oluşturduğuna yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Yapılan yargılamaya ... "30.000 TL" ibarelerinin çıkartılarak yerine sırasıyla "1.200 gün", "1.000 gün" ve "30.000 TL" ibarelerinin eklenerek ve sahtecilik ve dolandırıcılık

5
6. CD., E. 1994/12523 K. 1995/1074 T. 08.02.1995

sahtecilik ve dolandırıcılık

Sahtekarlık ve dolandırıcılıktan sanık Hakan'ın yapılan yargılanması sonunda, mahkumiyetine ilişkin (Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 14.4.1994 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan onama isteyen 1.12.1994 tarihli tebliğname ile 5.12.1994 gününde Daireye gönderilmekle; dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü: Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak: 1) Sahte nüfus cüzdanı kullanmak eyleminin, TCY.nın 342/1-80. maddeleri kapsamında kaldığı gözetilmeden, bu suçtan da ayrıca hükümlülük

6
6. CD., E. 1999/3708 K. 1999/3771 T. 10.06.1999

sahtecilik ve dolandırıcılık

Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık Ali hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine dair (Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 13.10.1998 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 24.5.1999 tarihli tebliğname ile 28.5.1999 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü: Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Sanığın sahte vekaletnameyle arkadaşı İbrahim'in üzerine tapuya kaydettirdiği apartman dairesini katılan Neşe'ye Çankaya 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün

7
15. CD., E. 2017/18960 K. 2019/10273 T. 22.10.2019

sahtecilik ve dolandırıcılık

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık, sahtecilik HÜKÜM : Sanık hakkında katılan ...’a yönelik eylemleri nedeniyle ...nın 157/1, 168/1, 53, 52/2-4, 58, 207/1, 53, 58. Sanık hakkında katılanlar ..., ..., ..., ... ve ...’e yönelik eylemleri nedeniyle, ...nın 157/1, 53, 52/2-4, 58. (5 kez) maddeleri gereğince mahkumiyet Sanığın sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından katılan ...’a, dolandırıcılık suçundan katılanlar ... : 1)Sanık hakkında katılan ...’a yönelik eylemleri nedeniyle sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde; Sanığın 5271

8
6. CD., E. 1996/10669 K. 1996/10535 T. 05.11.1996

sahtecilik ve dolandırıcılık

Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık Hamit ve arkadaşları hakkında yapılan duruşma sonunda, beraatlerine dair, (Kadıköy Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 2.7.1996 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi müdahil idare vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan onama isteyen 9.10.1996 tarihli tebliğname ile 21.10.1996 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: İthalat yapan sanıkların, sahte fatura ve gümrük giriş beyannamesi düzenlemek suretiyle Hazineyi zarara uğrattıklarının iddia edilmesi karşısında, eylemlerinin sübutu

9
5. CD., E. 2016/10582 K. 2017/450 T. 13.2.2017

sahtecilik ve dolandırıcılık

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanıklar ... ve ... hakkında yapılan yargılama sırasında; Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılan suçların niteliğine ve iddianamelerde olayın anlatılış biçimine göre; her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili

10
21. CD., E. 2017/2 K. 2017/219 T. 17.1.2017

sahtecilik ve dolandırıcılık

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda; atılı suçlardan sanığın mahkumiyetine ilişkin .......... Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19.09.2012 tarihli hükmün sanık müdafiinin temyizi üzerine Dairemizin 07.04.2016 gün, 2015/6915 Esas ve 2016/3335 Karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmasına karar verildiği, bu karara karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itiraz üzerine 05.07.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasa’nın 99. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 308. maddesi uyarınca dosya dairemize

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: