S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 414

1
3. HD., E. 2011/19023 K. 2012/1656 T. 25.01.2012

satma hakkı

hissesini başkalarına satma hakkı bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, tapu kaydına üstünlük tanımak suretiyle hüküm kurulması gerekirken yanılgılı

2
11. HD., E. 2013/5718 K. 2013/11800 T. 6.6.2013

satma hakkı • davanın kabulü

03.05.2006 tarihli "Opsiyon Çerçeve Sözleşmesi" imzalandığını, anılan sözleşme ile belirli bir kıymetin önceden belli bir fiyattan alma/satma hakkı ... karşılığında prim aldığını, davalı bankanın ise, sözleşmeye konu olan kıymeti dilerse belirlenen vade ve fiyattan alma veya satma hakkına sahip bulunduğunu, her

3
13. HD., E. 2016/24490 K. 2019/10909 T. 6.11.2019

yemin delili • müteselsil sorumluluk • satma hakkı

dilediği gibi toplama ve satma hakkının kendisinde olduğunu, tarlanın ve üzerindeki mahsullerin tüm sorumluluğunun davacıda olduğunu savunarak, diğer davalı

4
13. HD., E. 2016/1356 K. 2018/7323 T. 26.06.2018

cezai şart • satma hakkı • sözleşmenin kurulması

bulunduğu ancak davacı ile mülk sahipleri arasında her hangi bir sözleşmenin bulunmadığının mülk sahibi tanık beyanlarından anlaşıldığı, davacının satma hakkı

5
23. HD., E. 2016/287 K. 2017/3147 T. 8.11.2017

kooperatif • satma hakkı • genel kurul kararı

yapılan temyiz incelemesinde; Dava dışı Ali Yazar’a 30.06.2000 tarihli genel kurul kararı ile yaptığı iş karşılığı hak ediş yerine kooperatif hissesi satma hakkı verildiği anlaşıldığına göre, bu durumda yüklenici ....e ne kadar iş yaptığının tespit edilmesi ve sonuç itibariyle davalıya devrettiği hisse

6
14. HD., E. 1980/1482 K. 1980/2038 T. 10.04.1980

davanın kabulü • depo etme • karz • satma hakkı

. Alıcının bir üçüncü şahsa satma hakkı bulunmamaktadır. Bu yönleriyle Bey'i Bilvefa'yı rehin akdi olarak kabul etmek gerekir. İslamiyette faiz haram kabul

7
23. HD., E. 2017/2163 K. 2020/2086 T. 16.6.2020

fatura • hizmet sözleşmesi • perakende satış • satma hakkı

- Davacı vekili, müvekkili şirketin ürettiği elektriği serbest tüketicilere satma hakkına sahip olduğunu, davalı şirketin müvekkili şirket müşterilerinin

8
19. HD., E. 2014/19347 K. 2015/7663 T. 25.5.2015

cezai şart • davanın kabulü • satma hakkı • tenkis talebi

davanın reddini istemiştir. Mahkemece toplanan delillere göre; davalı esasen başka ürünleri de satma hakkı bulunduğunu,davacı ürün vermediğinden diğer

9
23. HD., E. 2016/674 K. 2018/2642 T. 5.4.2018

bilirkişi raporu • satma hakkı • kooperatif • genel kurul kararı

ediş yerine kooperatif hissesi satma hakkı verilmiş olmasına göre, yüklenici ...... kooperatife ne kadar hisse karşılığı iş yaptığının tespit edilmesi ve

10
11. HD., E. 2016/3377 K. 2017/5706 T. 25.10.2017

zıya • satma hakkı • dava ehliyeti • telif hakkı

, internet, video, kitap ve çizgi roman gibi projeler yapma ve çoğaltma, dilediği şartlarla devretme ve satma hakkının müvekkiline ait olmasının taraflarca

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: