S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 6.886

1
2. CD., E. 2013/24500 K. 2014/11927 T. 5.5.2014

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

Tebliğname No : 6 - 2012/31495 SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Oluşa ve dosya içeriğine göre, yaşı küçük suça sürüklenen çocukların mağdura ait aracın camını kırıp, Navigasyon cihazını çaldıkları ve sanığa 25 TL'ye sattıkları, sanığın soruşturma aşamasındaki beyanında, suça konu cihazı suça sürüklenen çocuklardan 90 TL'ye satın aldığını söylediği, mahkemedeki savunmasında ise, cihazı Murat ... düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu oluşturduğu gözetilmeden yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı

2
2. CD., E. 2013/25337 K. 2014/11905 T. 5.5.2014

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi • suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

Tebliğname No : 6 - 2012/54036 SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak, Suça konu zeytinyağlarının bulunup müştekiye iade edilmiş olması karşısında sabıkasız olduğu anlaşılan sanık hakkında, 5271 sayılı CYY.nın 231. maddesinin 6.fıkrasının (b) bendinde belirtilen “sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması” koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın

3
17. CD., E. 2017/6203 K. 2019/147 T. 8.1.2019

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel mahkemece sanık hakkında suç ... tarihli iddiamamenin düzenlendiği, sanık ...'in suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan cezalandırılması için açılmış bir kamu davasının ... ." şeklindeki düzenlemeye göre, hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan açılmış dava bulunmayan ve iddianamede anlatılış tarzına göre unsurları gösterilmeyen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan birleştirme talepli kamu davası açılması sağlanıp bu dosya ile

4
17. CD., E. 2019/6837 K. 2019/14523 T. 25.11.2019

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel mahkemece sanık hakkında suç ... tarihli iddiamamenin düzenlendiği, sanık ... ...’nın suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan cezalandırılması için açılmış bir kamu ... hakkında verilir." şeklindeki düzenlemeye göre, hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan açılmış dava bulunmayan ve iddianamede anlatılış tarzına göre unsurları gösterilmeyen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan birleştirme talepli kamu davası açılması sağlanıp bu

5
17. CD., E. 2019/13010 K. 2020/472 T. 13.1.2020

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜMLER : Mahkumiyet Yerel mahkemece, sanık hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Sanığın temyiz talebinin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu açısından olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede ... alan ve 5237 sayılı TCK'nın 165. maddesinde tanımı yapılan suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun uzlaşma kapsamına alınmış olması

6
17. CD., E. 2019/10024 K. 2020/1166 T. 22.1.2020

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel mahkemece sanık hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya ... ve iddianamede anlatılış tarzına göre unsurları gösterilmeyen 5237 sayılı TCK’nun 165/1. maddesinde suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi ... suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun uzlaşma kapsamına alındığının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK'nun 7/2. maddesi uyarınca

7
17. CD., E. 2019/8808 K. 2019/16503 T. 23.12.2019

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat Yerel mahkemece sanıklar hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararların niteliği ile suçların tarihine göre dosya görüşüldü: I-Sanıklar hakkında katılan ...'e yönelik suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan kurulan beraat ... suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun da uzlaşma kapsamına alındığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK'nun 7/2. maddesi

8
17. CD., E. 2019/8471 K. 2019/11880 T. 7.10.2019

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel mahkemece sanık hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 02/02/2015 tarihli iddianamede, sanık hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi ... sayılı Kanun'un 165/1. maddesinde düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan birleştirme talepli kamu davası açılması sağlanıp

9
17. CD., E. 2019/1056 K. 2019/11762 T. 3.10.2019

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel mahkemece sanık hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen 09/05/2013 tarihli iddianamede, sanık ... hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul ... gösterilmeyen 5237 sayılı Kanun'un 165. maddesinde düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan birleştirme talepli kamu davası açılması

10
17. CD., E. 2018/8403 K. 2019/8886 T. 11.6.2019

suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜMLER : Mahkumiyet Yerel mahkemece sanıklar hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-Sanıklar ... ve ... hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hükümler açısından yapılan ... sanıklara yönelik dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE, 2-Sanık ... hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hüküm

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: