S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 75.855

1
9. HD., E. 1984/5085 K. 1984/5676 T. 22.05.1984

toplu iş sözleşmesi

tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü : Davacı, 1.3.1979, 28.2.1981 tarihleri arasını kapsayan toplu sözleşmesinin ... . Gerçekten sözkonusu toplu sözleşmesinin 45. maddesinde, "Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde asgari ücretlerin Asgari Ücret Tesbit Komisyonunca yeniden ... yararlar dışında munzam bir zam olarak verilir" denilmektedir. Görülüyor ki, burada belirtilen durum, toplu sözleşmesinin yürürlük süresiyle sınırlıdır ... edilecektir. Buna göre sözleşmenin bitiminden sonraki asgari ücret değişikliğine bu hükmün etkisi olmayacaktır. Esasen bir Toplu İş Sözleşmesi ile, ancak o

2
9. HD., E. 1983/10498 K. 1984/980 T. 06.02.1984

toplu iş sözleşmesi

toplu sözleşmesinin 49. maddesine dayanarak, 1.5.1981 - 1.5.1982 tarihleri arası için 1.5.1981 tarihinde yürürlüğe konulan asgari ücret 333 lira ile bir önceki asgari ücret 180 lira arasındaki 153 lira farkı istemiştir. Gerçekten sözü edilen toplu sözleşmesinin 49. maddesinde aynen "bu ... " denilmektedir. Görülüyor ki, buradaki hüküm sözleşmenin yürürlük süresi içinde saptanacak asgari ücretle ilgilidir. Esasen toplu sözleşmesiyle yürürlük süresi dışında hüküm getirilemez. Sona eren toplu sözleşmesi hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar, hizmet akti hükmü olarak devam edeceği kuralı ise, o

3
9. HD., E. 1983/9692 K. 1984/2929 T. 19.04.1984

toplu iş sözleşmesi

; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı, işyerinde 1.1.1979 - 31.12.1980 döneminde yürürlükte bulunan toplu sözleşmesinin 29 ve 49. maddelerine göre toplam 12 gündelik tutarında prim öngördüğünü; Yüksek Hakem Kurulu'nca yeniden yürürlüğe konulan toplu sözleşmesinin bu prim adedini üçe indirdiğini, işverenin son toplu sözleşmesinin yürürlüğe konulduğu 1.1.1981'den sözleşmenin taraflara tebliğ edildiği 2.3.1982 tarihine kadar primleri eski sözleşmeye göre ödediği halde yeni toplu sözleşmesi uyarınca 3 prim ödemesi gerektiği düşüncesiyle 9 primi kestiğini iddia ile bunların davalıdan geri

4
22. HD., E. 2017/5727 K. 2017/4933 T. 9.3.2017

toplu iş sözleşmesi

Tes-İş Sendikasına üye olmasıyla birlikte toplu sözleşmesi hükümlerinden yararlanmaya başladığını, bu durumun davacının seçimi ve talebiyle gerçekleştiğini, davalının da toplu sözleşmesinin tüm hükümlerini davacıya uyguladığını, üyelik sonrası 24,00 TL olarak belirlenen çıplak yevmiyesine toplu sözleşmesi hükümleri doğrultusunda sağlanan ek ödemeler ile birlikte ücretinin yükseldiğini, yapılan işlemin toplu sözleşmesi hükümlerine uygun olduğunu, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, toplu sözleşmesi hükümlerinin tarafları bağlayıcı nitelikte olduğu ve gereklerinin işverence yerine

5
22. HD., E. 2015/13360 K. 2016/23206 T. 13.10.2016

toplu iş sözleşmesi

çalıştığı dönemde Hizmet - İş Sendikası ile Belediye arasında imzalanan toplu sözleşmesi hükümlerine tabi olduğunu, ancak Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladıktan sonra işten ayrıldığı 14.03.2014 tarihine kadar toplu sözleşmesi ile kendisine tanınan sosyal yardım haklarını alamadığını ileri ... , Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ...Orman İş Sendikası arasındaki 3. dönem toplu sözleşmesinden ve mevcut mali ve sosyal haklardan yararlandığını, davacının eski işyerindeki sendikanın sosyal haklarından faydalanabilmesi için yeni işyeri olan Orman İşletme Müdürlüğünde toplu sözleşmesinin mevcut

6
22. HD., E. 2014/31105 K. 2014/30748 T. 10.11.2014

toplu iş sözleşmesi

01.11.2012 ilâ 31.10.2015 tarihleri arasında geçerli toplu sözleşmesi imzalandığını, toplu sözleşmesinin 45. maddesinin birinci ve ikinci paragrafının ... aile yardımı ödediğini ileri sürerek toplu sözleşmesinin 45. maddesinin birinci ve ikinci parafında yer alan hükmün “sendika üyesi olan tüm işçilere ... “tüm işçiler” ifadesinin, sosyal yardımın niteliği ve toplu sözleşmesinde düzenleniş amacı dikkate alındığında “aile sahibi tüm işçiler” olarak ... tespitine karar verilmiştir. Temyiz: Kararı davacı temyiz etmiştir. Gerekçe: Dava, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 53. maddesi

7
9. HD., E. 2000/8114 K. 2001/8852 T. 24.5.2001

toplu iş sözleşmesi

: KARAR: Davacı sendikanın, davalı Belediye ile bağıtladığı toplu sözleşmesinin 32. maddesinde düzenlenen yemek bedeline ilişkin hükmün yorumu için açılan dava mahkemece kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Toplu sözleşmesinin yorumuna ilişkin 2822 sayılı Kanunun 60. maddesinde öngörülen davanın görülebilmesi için öncelikle dava konusu toplu sözleşmesinin yürürlükte bulunması gerekir. Uyuşmazlık konusu toplu sözleşmesi 01.01.1998 - 31.12.1999 tarihleri arasında yürürlüğünü sürdürmüştür. Dava ise, toplu sözleşmesinin süresi sona erdikten sonra 09.02.2001 tarihinde

8
9. HD., E. 1974/21848 K. 1975/8816 T. 10.02.1975

toplu iş sözleşmesi

Davacı, grev kararının yasaya aykırı olduğunun ve bu grev kararının işyeri toplu sözleşmesinin yürürlük süresi içinde uygulanmaya ... seviyesinde 2 yıl süreli toplu sözleşmesi imzalandığını, bu toplu toplu sözleşmesi meriyette iken davalı YSİ. İş Sendikasının anılan işyerlerinde, işkolu seviyesinde toplu sözleşmesi çağasında bulunduğunu ve müzakerelerin akim kalması sebebiyle grev kararı uygulanacağının bildirdiğinin iddia ederek, alınan ... - sözleşmesi varken, ,aynı işyerinde işkolu seviyesinde toplu - sözleşmesi yapmağa kanunen bir engel bulunmadığını, alınan grev kararının bu

9
9. HD., E. 2003/10671 K. 2004/237 T. 19.1.2004

toplu iş sözleşmesi

davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR: Davalı işyerinde toplu sözleşmesine taraf sendika ... ve haklarını talep etmiştir. Mahkemece savunmaya değer verilerek ilk alacak davasında, istemin toplu sözleşmesinin yürürlük tarihi ile sınırlı ... gördürülmediğini iddia ettiği sonraki dönemle ilgili olarak ücret ve diğer işçilik hakları Toplu İş sözleşmesi devam ediyor ya da üye olunan sendikanın Toplu İş Sözleşmesi bitiminde yetkisi mevcut ise hüküm altına alınmalıdır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre üye olunan sendika, 31.07.2000 tarihinde önceki toplu

10
7. HD., E. 2016/6215 K. 2016/5261 T. 2.3.2016

toplu iş sözleşmesi

Davacı; işe başladığı tarihten itibaren toplu sözleşmesi ile davalıya bağlı ..... işletmesinde kadrolu işçi olarak çalıştığını, üyesi olduğu sendika ile .... arasında toplu sözleşmesi yapıldığını, işverenin toplu sözleşmesinin servis taşıtlarını ve ücretini düzenleyen maddelerine uymadığını, ikametgahının bulunduğu yere servis verilmediğini , kendi aracı ile işe gidip geldiğini bu nedenle toplu sözleşmesinden kaynaklanan ödenmeyen servis ücretinin davalıdan ... reddini istemiştir. Mahkemece, dava konusu edilen toplu sözleşmelerinde işçilerin ikametgahlarına servis temin edilmesi gerektiği hükme bağlanmış

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: